Yêu cầu tiếng Anh là gì?

Yêu cầu giờ đồng hồ Anh là gì? Yêu cầu vô giờ đồng hồ Anh được gọi là “request” /rɪˈkwɛst/.

Bạn đang xem: Yêu cầu tiếng Anh là gì?

Xem thêm: Lịch học BVIS Hà Nội - BVIS calendar

Yêu cầu là một trong những hành vi hoặc vấn đề van nài lỗi vày lời nói phát biểu hoặc ghi chép nhằm đề xuất, khuyến cáo hoặc van nài điều gì bại kể từ người không giống hoặc một đội nhóm chức. Hành động này thông thường bao hàm việc đòi hỏi sự hỗ trợ, vấn đề, công ty, hoặc tương hỗ kể từ người không giống. Yêu cầu rất có thể được thể hiện tại một cơ hội trang nhã và tôn trọng vô tiếp xúc mỗi ngày và trong những trường hợp có trách nhiệm.

Một số kể từ vựng giờ đồng hồ Anh tương quan cho tới “Yêu cầu” và nghĩa giờ đồng hồ Việt

 • Ask (v) – Xin, hỏi
 • Demand (n/v) – Đòi căn vặn, yêu thương cầu
 • Petition (n/v) – Đơn đề xuất, ký thương hiệu đề nghị
 • Application (n) – Đơn van nài, đơn ứng tuyển
 • Appeal (n/v) – Lời lôi kéo, kêu van nài, kháng nghị
 • Requirement (n) – Yêu cầu, điều kiện
 • Solicit (v) – Mời, lôi kéo, đề nghị
 • Entreaty (n) – Lời khẩn khoản van nài, lời nói cầu xin
 • Claim (n/v) – Yêu cầu, yêu sách hỏi
 • Inquiry (n) – Sự khảo sát, sự thẩm vấn
 • Demanding (adj) – Đòi căn vặn, khắt khe
 • Requester (n) – Người yêu thương cầu
 • Proposal (n) – Đề xuất
 • Instruction (n) – Hướng dẫn, chỉ dẫn

Các khuôn mẫu câu với kể từ “request” đem nghĩa “Yêu cầu” và dịch sang trọng giờ đồng hồ Việt

 • She sent a formal request for additional funding. (Cô ấy tiếp tục gửi một yêu cầu đầu tiên về sự cấp cho tăng mối cung cấp tài trợ.)
 • Did you receive my request for a meeting next week? (Bạn đã nhận được được yêu cầu của tôi về buổi họp vô tuần sau chưa?)
 • If the client requests changes, we’ll need to tướng revise the proposal. (Nếu người tiêu dùng yêu cầu thay cho thay đổi, tất cả chúng ta tiếp tục cần thiết đánh giá lại khuyến cáo.)
 • What a surprising request! (Thật là một trong những yêu cầu xứng đáng ngạc nhiên!)
 • Please kindly request a copy of the report from the secretary. (Vui lòng trang nhã yêu cầu một bạn dạng sao của report kể từ thư ký.)
 • The request was granted by the board of directors. (Yêu cầu đã và đang được ban giám đốc đồng ý chấp thuận.)
 • This request is more urgent than thở the previous one. (Yêu cầu này cấp cho bách rộng lớn đối với đòi hỏi trước bại.)
 • He said, “I will formally request an extension for the project deadline.” (Anh ấy phát biểu, “Tôi tiếp tục đầu tiên yêu cầu gia hạn thời hạn dự án công trình.”)
 • Can I make a request? (Tôi rất có thể thể hiện một yêu cầu không?)
 • If you were to tướng request a refund, what would be your reason? (Nếu các bạn yêu cầu hoàn vốn đầu tư, nguyên nhân của công ty là gì?)

Xem thêm:

 • Đá chuốt giờ đồng hồ Anh là gì?
 • Dự đoán giờ đồng hồ Anh là gì?
 • Định kỳ giờ đồng hồ Anh là gì?

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Mề đay

Nổi mề đay còn được gọi là mày đay là những vết ngứa, nổi cục trên da. Chúng thường có màu hồng, đỏ, hoặc màu thịt và đôi khi chúng có thể châm chích hoặc đau. Trong hầu hết các trường hợp, nổi mề đay là do phản ứng dị ứng với thức ăn, thuốc hoặc với chất kích ứng trong môi trường.

NGÀNH LOGISTICS LÀ GÌ? HỌC GÌ? RA TRƯỜNG LÀM GÌ? LƯƠNG BAO NHIÊU?

Ngành Logistics là gì? Logistics được hiểu là quá trình lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát luồng di chuyển và lưu kho nguyên vật liệu thô, hàng hóa thành phẩm và thông tin liên quan từ khâu mua sắm nguyên vật liệu đến khi đưa vào tiêu dùng, nhằm thỏa mãn yêu cầu của người dùng. Logistics cũng có thể được hiểu là một phần của chuỗi cung ứng. Trong đó, Logistics sẽ hướng đến sự...