Chat Zalo
0932091562"
Home / Tài liệu sinh viên / Bảo hiểm

Bảo hiểm

Tháng Tám, 2017

  • 24 Tháng Tám

    Danh sách các ngành nghề theo khối – ĐH – CĐ tại Việt Nam

    Danh sách các ngành nghề theo khối

    Danh sách các ngành nghề theo khối như 51140201- giáo viên mầm non, 51140231- sư phạm tiếng anh, 51220201- tiếng anh, 51220203- tiếng Pháp,… Danh sách các ngành nghề theo khối – ĐH – CĐ tại Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 14 /2010/TT-BGDĐT ngày 27 / 4 / 2010 của …

error: Content is protected !!