60+ từ vựng tiếng Anh về đồ dùng học tập ai cũng phải biết

Đồ sử dụng học hành luôn luôn là những “người bạn” khăng khít với từng học viên. Tuy nhiên, ko cần người nào cũng biết không còn tên thường gọi vày giờ Anh của những “người bạn” ấy. Cùng Babilala tổ hợp 60+ kể từ vựng giờ Anh về vật dụng học hành người nào cũng phải ghi nhận nhé!

1. 60+ kể từ vựng Tiếng Anh về vật dụng học tập tập

1.1. Từ vựng về vật dụng học hành cơ bạn dạng vày Tiếng Anh và ví dụ

 • Pencil /ˈpɛnsəl/: Bút chì

 I use a pencil to lớn write and draw. (Tôi sử dụng cây viết chì nhằm ghi chép và vẽ.)

Bạn đang xem: 60+ từ vựng tiếng Anh về đồ dùng học tập ai cũng phải biết

 • Pen /pɛn/: Bút bi

Please sign your name with a pen. (Xin hãy ký thương hiệu vày cây viết bi.)

 • Ballpoint pen /ˌbɔːl.pɔɪnt ˈpen/: cây viết bi

I use a ballpoint pen to lớn write notes. (Tôi dùng cây viết bi nhằm ghi chép chú thích.)

 • Gel pen /dʒelpen/: Bút bi gel

I prefer writing with a gel pen. (Tôi quí dùng cây viết bi gel.)

từ vựng giờ Anh về vật dụng học tập tập

Từ vựng giờ Anh về vật dụng học tập tập

 • Crayon /ˈkreɪ.ɒn/: cây viết màu sắc sáp

She drew a beautiful flower with a crayon. (Cô ấy vẽ một hoa lá rất đẹp vày cây viết màu sắc sáp.)

 • Book /bʊk/: Sách 

He likes reading books about science. (Anh ấy quí xem sách về khoa học tập.)

 • Notebook /ˈnoʊtˌbʊk/: Sổ tay

 I take notes in my notebook during class. (Tôi chú thích vô bong tay vô giờ học tập.)

 • Pencil case /ˈpen.səl ˌkeɪs/: Hộp bút

I keep my pens and pencils in a pencil case. (Tôi nhằm cây viết bi và cây viết chì vô vỏ hộp cây viết.)

 • Eraser /ɪˈreɪzər/: Cục tẩy 

I made a mistake, so sánh I used the eraser to lớn fix it. (Tôi vướng lỗi, chính vì vậy tôi sử dụng viên tẩy nhằm sửa nó.)

 • Ruler /ˈruːlər/: Thước kẻ

 I use a ruler to lớn draw straight lines. (Tôi sử dụng thước kẻ nhằm vẽ những đường thẳng liền mạch.)

 • Sharpener /ˈʃɑːrpənər/: Gọt cây viết chì

My pencil tip broke, so sánh I need to lớn use a sharpener. (Đầu cây viết chì của tôi bị gãy, chính vì vậy tôi nên dùng gọt cây viết chì.)

 • Highlighter /ˈhaɪˌlaɪtər/: Bút dạ quang

I use a highlighter to lớn mark important information. (Tôi sử dụng cây viết dạ quang đãng nhằm ghi lại vấn đề cần thiết.)

 • Backpack /ˈbækˌpæk/: Ba lô

I carry my books and supplies in my backpack. (Tôi đem sách và vật dụng vô tía lô của tớ.)

 • Bag /bæɡ/: Cặp sách 

She carries her books in her bag. (Cô ấy đem sách của tớ vô cặp xách.)

 • Calculator /ˈkælkjəˌleɪtər/: Máy tính

I used a calculator to lớn solve the math problem. (Tôi đang được sử dụng PC nhằm giải vấn đề toán học tập.)

 • Folder /ˈfoʊldər/: Cặp tài liệu

I keep my papers organized in a thư mục. (Tôi bố trí sách vở của tớ vô một cặp tư liệu.)

 • Board /bɔːd/: bảng

Please clean the board after the class. (Vui lòng vệ sinh bảng sau buổi học tập.)

Xem thêm: Điện thoại Like New là gì? Ưu nhược điểm của điện thoại Like New?

 • Duster /ˈdʌstə/: khăn vệ sinh bảng

I used the duster to lớn wipe off the board. (Tôi đang được dùng bàn chải nhằm vệ sinh sạch sẽ bảng ].)

 • Chalk /tʃɔːk/: Phấn

I wrote my name on the blackboard with chalk. (Tôi đang được ghi chép thương hiệu của tớ lên bảng đen giòn vày phấn.)

1.2. Từ vựng giờ Anh về vật dụng học hành thủ công:

 • Watercolor /ˈwɔː.təˌkʌl.ər/: Màu nước
 • Crayon /ˈkreɪ.ɑːn/: Bút chì màu
 • Paint brush/peɪnt brʌʃ/: cây viết tô màu
 • Marker/ˈmɑːrkər/: cây viết lông, cây viết tiến công dấu
 • Paints /peɪnt/: Màu nước
 • Palette/ˈpælɪt/: bảng màu
 • Tape measure /ˈteɪp ˌmeʒ.ər/: Thước cuộn
 • Stapler /ˈsteɪ.plər/: Dụng cụ dập ghim
 • Thumbtack /ˈθʌm.tæk/: Đinh ghim
 • Stapler remover /ˈsteɪ.plər rɪˈmuː.vər/: Cái gỡ ghim bấm
 • Pins /pɪn/: Đinh, ghim, kẹp
 • Hole punch/hoʊl pʌntʃ/: khí cụ đục lỗ
 • Paper/ˈpeɪpər/: Giấy
 • Stencil /ˈsten.səl/: Giấy nến
 • Paper cutter/ˈpeɪpər ˈkʌtər/: khí cụ hạn chế giấy
 • Paper fastener /ˈpeɪ.pərˈfɑːs.ən.ər/: khí cụ cặp lưu giữ giấy
 • Sketchbook /sketʃbʊk/: Vở vẽ
 • Scotch Tape /ˌskɒtʃ ˈteɪp/: Băng bám vô suốt
 • Glue sticks/ɡluː stɪks/: keo dán giấy dính
 • Scissors /ˈsɪz.əz/: Cái kéo
 • Ribbon /ˈrɪb.ən/: Ruy băng

1.3. Các kể từ vựng giờ Anh về vật dụng học hành khác

 • Bookcase/ˈbʊk.keɪs/ –  Bookshelf /ˈbʊk.ʃelf/: Giá sách
 • Chair/tʃɛr/: Cái ghế tựa
 • Desk /desk/ : Bàn thờ học
 • Clock /klɒk/: Đồng hồ nước treo tường
 • File cabinet /ˈfaɪl ˌkæb.ɪ.nət/: Tủ đựng tài liệu
 • Binder/ˈbaɪn.dər/: Bìa tách (báo, tạp chí)
 • Flashcard /ˈflæʃkɑːd/: Thẻ ghi chú
 • Dictionary /ˈdɪkʃənəri/: Từ điển
 • Index thẻ /ˌɪn.deksˈkɑːd/: Giấy ghi đem dòng sản phẩm kẻ
 • Jigsaws/ˈdʒɪɡˌsɔːz/: Miếng ghép hình
 • Map /mæp/: Bản đồ
 • Globe /ɡləʊb/: Quả địa cầu
 • Compass/ˈkʌm.pəs/: Com-pa
 • Set Square /ˈset ˌskweər/: Ê ke
 • Protractor /prəˈtræk.tər/: Thước đo góc
 • Magnifying Glass/ˈmæɡ.nə.faɪ.ɪŋ ɡlæs/: Kính lúp
 • Felt pen/Felt tip: cây viết dạ
 • Draft paper/dræft ˈpeɪ.pər/: giấy má nháp
 • Paper fastener/ˈpeɪ.pər ˈfæs.tən.ər/: khí cụ cặp lưu giữ giấy
 • Textbook/ˈtɛkstˌbʊk/: sách giáo khoa

GIẢI PHÁP GIÚP CON:

Giỏi giờ Anh hơn hẳn rộng lớn chúng ta bè, trong cả Khi phụ huynh ko biết giờ Anh. Với sự sát cánh của thầy cô Ban Giáo vụ người Việt, con cái tự học tập dễ dàng dàng.

Cam kết trả 100% học tập phí nếu như con cái ko tiến thủ bộ:

2. Bài tập luyện kể từ vựng giờ Anh về vật dụng học tập tập

Đoán kể từ vựng qua chuyện hình ảnh:

Khi ghi lưu giữ, óc cỗ đem Xu thế ghi lưu giữ hình hình họa trước, rồi mới nhất cho tới chữ giản đơn. Khi lưu giữ lại, óc cũng ưu tiên hình hình họa trước, và tiếp sau đó mới nhất móc nối lại với những kể từ ngữ tương quan. Chính vì như thế sự hiệu suất cao này tuy nhiên cách thức học tập vày hình hình họa và đã được dùng vô nằm trong rộng thoải mái bên trên toàn cầu.

2.1. Bài tập luyện đoán thương hiệu những vật dụng học hành sau

Bài tập luyện kể từ vựng giờ Anh về vật dụng học tập tập

Đáp án:

 1. Eraser /ɪˈreɪzər/: Cục tẩy 
 2. Pencil /ˈpɛnsəl/: Bút chì
 3. Backpack /ˈbækˌpæk/: Ba lô
 4. Scissors /ˈsɪz.əz/: Cái kéo
 5. Pen /pɛn/: Bút bi
 6. Notebook /ˈnoʊtˌbʊk/: Sổ tay
 7. Ruler /ˈruːlər/: Thước kẻ
 8. Paint brush/peɪnt brʌʃ/: cây viết tô màu
 9. Glue sticks/ɡluː stɪks/: keo dán giấy dính
 10. Book /bʊk/: Sách
 11. Pencil case /ˈpen.səl ˌkeɪs/: Hộp bút
 12. Crayon /ˈkreɪ.ɑːn/: Bút chì màu

2.2. Điền kể từ vựng đích thị vô dù trống

Bài tập luyện kể từ vựng giờ Anh về vật dụng học tập tập

Đáp án:

Đáp án bài bác tập

3. Một số đoạn văn mô tả vật dụng học tập tập 

3.1. Hộp cây viết – Pencil case:

My pencil case is yellow and has some beautiful flowers on it. It was a gift from my parents at the beginning of the school year. It is used to lớn hold my pens, ruler, eraser, and my other school supplies to lớn help them from getting damaged or lost. 

(Hộp cây viết của em gold color, mang trong mình 1 vài ba hoa lá rất rất xinh. Đó là phần quà kể từ phụ huynh của tôi vô đầu xuân năm mới học tập. Nó được dùng làm đựng cây viết, thước kẻ, tẩy, và những vật dụng học hành của tôi sẽ giúp đỡ bọn chúng không trở nên lỗi hoặc mất mặt. )

3.2. Bút chì – Pencil

My pencil is pink. The pencil is 15cm long, slim and compact in shape. Inside, there is a long lead encased in a wooden shell. At the kết thúc of the pencil, there is a small and convenient eraser attached.

(​​Bút chì của em đem hồng. Chiếc cây viết lâu năm khoảng chừng 15cm, dáng vẻ không gồ gề. Cạnh vô ruột cây viết là khúc chì lâu năm được phủ bọc vày một tấm mộc. Cuối thân thiện cây viết được gắn một viên tẩy bé nhỏ rất rất tiện lợi.)

3.3. Cặp sách – Bag

I have a beautiful school bag. It was a gift from my grandma on my birthday. The bag is rectangular-shaped, xanh rớt in color, with a xinh đẹp superhero print on it. What I lượt thích the most about the bag is that it has multiple compartments, capable of holding many books and notebooks. Each compartment comes with a convenient zipper lock.

(Em mang trong mình 1 cái cặp sách rất rất xinh. Đó là phần quà bà tặng em nhân thời cơ sinh nhật. Chiếc cặp đem hình chữ nhật, greed color, in hình siêu nhân dễ thương và đáng yêu. Điều em quí nhất ở cái cặp là có rất nhiều ngăn, vì như thế rất có thể đựng được rất nhiều sách vở và giấy tờ. Mỗi ngăn đều phải có khoá kéo tiện lợi.)

4. Các bài bác hát về vật dụng học tập tập

4.1. Bài hát ghi lưu giữ những vật dụng học tập tập

Bài nhạc này sửa dụng những nhạc điệu bài bác hát không xa lạ và ghép những vật dụng học hành vào thời gian cuối lời nói. Giúp những bé nhỏ chỉ nghe qua chuyện một vài ba lượt tiếp tục lưu giữ như in

Xem thêm: Dòng điện là gì? | Hioki

4.2. School Supplies Song: Bài hát về những vật dụng học hành vày giờ Anh

Bài hát đem nhạc điệu hài hước, lời nói bài bác hát giản dị và đơn giản, dễ dàng và đơn giản hát theo gót. Các kể từ vựng được tái diễn rất nhiều lần canh ty bé nhỏ dễ dàng và đơn giản ghi lưu giữ.

5. Tổng kết

Trên đó là tổ hợp 60+ kể từ vựng giờ Anh về vật dụng học tập tập thông thườn nhất tuy nhiên người nào cũng cần phải biết. Hy vọng, trải qua nội dung bài viết, những bé nhỏ rất có thể thâu tóm và ghi lưu giữ được thương hiệu những vật dụng học hành. Ba u hãy rèn luyện hằng ngày nằm trong con cái nhằm bé nhỏ rất có thể lưu giữ lâu và đem thói thân quen bản năng với giờ Anh nhé!

BÀI VIẾT NỔI BẬT


TOP 10+ cách dạy con ngoan, thông minh, ĐÚNG CÁCH từ nhỏ | ISSP

Cách dạy con ngoan và thông minh đúng cách - 10 cách dạy con ngoan biết nghe lời: 1. Thường xuyên trò chuyện với trẻ 2. Tăng tương tác và chơi với trẻ 3. Đọc sách cho trẻ nghe 4. Học hỏi cách dạy con của người Nhật 5. Khuyến khích trẻ tập thể dục

Thuật ngữ N/A là gì? - Freetuts

Bạn có biết thuật ngữ N/A là gì không? Cùng tìm hiểu xem N/A mang ý nghĩa gì trong các lĩnh vực như: Tin học, đời sống, tài chính, SEO và mảng điện thoại