Chat Zalo
0932091562"
Home / Tài liệu sinh viên / Quản trị kinh doanh / Tổng hợp chiến lược nguồn nhân lực

Tổng hợp chiến lược nguồn nhân lực

Thẻ meta không có chứa từ khóa: Tổng hợp chiến lược nguồn nhân lực

Chữ download in đậm + bôi đỏ + Chọn heading 1

Chia sẻ MIỄN PHÍ cho các bạn sinh viên, học sinh tài liệu: Tổng hợp chiến lược nguồn nhân lực, được tham khảo từ nguồn Internet. Các bạn sinh viên, học sinh tham khảo và tải về MIỄN PHÍ nhé (nút DOWNLOAD ở cuối bài).

Đây là nguồn tài liệu MIỄN PHÍ cho các bạn học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên,… Được cập nhật hàng ngày với đầy đủ các loại tài liệu Quản trị kinh doanh, kế toán kiểm toán, kinh tế vĩ mô, Tài chính ngân hang, quản trị ngoại thương,…

Hãy truy cập vào đường link sau đây để tìm và download tài liệu hoàn toàn MIỄN PHÍ nhé: https://tailieumienphi.edu.vn.
Sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn cho nhóm chúng tôi tiếp tục tạo dựng và phát triển nên trang web này.

Kết quả hình ảnh cho chien luoc nguon nhan luc

Sau đây xin trích dẫn một phần tài liệu Tổng hợp chiến lược nguồn nhân lực

Tiếp cận theo hướng chiến lược là phương thức quản trị hiện đại, phù hợp
với môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt và khi các công ty hoạt động trong
một môi trường kinh doanh bất ổn. Cách tiếp cận này giúp cho công ty thích ứng
một cách hiệu năng với sự biến động của môi trường và qua đó đạt được lợi thế
cạnh tranh trong dài hạn.
Trong các cách để tạo ra năng lực cạnh tranh của công ty, thì lợi thế thông
qua con người được xem là yếu tố căn bản. Con người được xem là nguồn lực căn
bản và có tính quyết định của mọi thời đại. Nguồn lực từ con người là yếu tố bền
vững và khó thay đổi nhất trong mọi tổ chức.
Năng lực thông qua con người ở các công ty được hiểu như là khả năng của
đội ngũ nhân viên trong công ty. Khả năng này được thể hiện trên các khía cạnh :
1. Năng suất lao động.
2. Chất lượng cao.
3. Dịch vụ tuyệt hảo.
4. Các kỹ năng.
5. Khả năng đổi mới.
Nguồn nhân lực đóng góp cho sự thành công của công ty trên các khía cạnh
chất lượng cao, dịch vụ tuyệt hảo, khả năng đổi mới; kỹ năng trong công việc cụ
thể; và năng suất của đội ngũ nhân viên. Đây là những yếu tố then chốt mang lại
sự thành công của các tổ chức, Tuy vậy, không phải tổ chức nào cũng có thể thành
công trên hầu hết tất cả các khía cạnh trên về nguồn nhân lực và thường người ta
chọn các trọng tâm phù hợp với viễn cảnh (vision) và chiến lược của công ty. Ví
dụ có công ty đề cao các yếu tố về năng suất; kỹ năng có tính chuyên nghiệp, và
cũng có công ty lại đề cao dịch vụ tốt; chất lượng cao; khả năng đổi mới của đội
ngũ nhân viên.
Năng lực thông qua yếu tố con người thường mang tính bền vững vì nó
không thể xác lập trong một thời gian ngắn. Nó liên quan đến văn hoá của tổ chức.
Đây chính là các chuẩn mực bất thành văn, trở thành nếp sống và ứng xử giữa các
thành viên trong tổ chức. Văn hoá còn đề cập đến các giá trị mà những người nhân
viên trong công ty đề cao, suy tôn và cả cách thức mà họ chia sẻ thông tin cho
nhau trong tổ chức. Muốn cải thiện nguồn nhân lực thì trước hết phải cải thiện môi
trường văn hoá công ty, và điều này không phải dễ và mất rất nhiều thời gian và
khá tốn kém. Rõ ràng nền tảng các khía cạnh thể hiện ở trên thường gắn với văn
hoá công ty và rất khó hình thành trong ngày một ngày hai, như chúng ta làm điều
đó với các nguồn lực khác như tài chính hoặc công nghệ.
Chiến lược nguồn nhân lực cần được tích hợp với chiến lược của các tổ
chức. Quan niệm này dựa trên việc coi nguồn nhân lực như là năng lực cốt lõi của
công ty yếu tố tạo ra sự khác biệt và mang lại lợi thế cạnh tranh cho công ty. Mặt
khác các hoạt động nguồn nhân lực cũng cần có sự kết hợp nhau để hợp lực tạo ra
khả năng bảo đảm sự thành đạt mục tiêu của tổ chức.
Quan hệ nguồn nhân lực với các chiến lược khác trong công ty được thể
hiện thông qua : Các tiền đề (Sứ mệnh của tổ chức, Chiến lược của tổ chức) >>
Các yêu cầu về HR (Các kỹ năng; Thái độ, hành vi nhân viên , Văn hoá trong tổ
chức >> Chiến lược HR (Các mục tiêu và cách thức phát triển nguồn nhân lực,
Các hoạt động HR)
Theo chiều thuận thì sứ mệnh và chiến lược của tổ chức đặt ra các yêu cầu
về nguồn nhân lực như các kỹ năng cần thiết, thái độ làm việc của nhân viên và
các yếu tố thuộc về văn hoá của tổ chức, và yêu cầu nguồn nhân lực đáp ứng.
Chúng ta có thể nhận thấy quan hệ tích hợp của chiến lược nguồn nhân lực với các
chiến lược của tổ chức nêu trên. Khi sự phát triển nguồn nhân lực tạo ra năng lực
cốt lõi và điều này lại cung cấp các cơ sở đầu vào cho các nhà quản trị chiến lược
hoạch định ra các chiến lược mới theo đuổi các mục tiêu có tính thách thức cao
hơn.
Nguồn nhân lực với các dạng chiến lược kinh doanh. Như chúng ta đã biết,
chiến lược kinh doanh được xây dựng theo từng ngành hàng chủ yếu và mỗi ngành
hàng cụ thể có thể là những sản phẩm hoặc dịch vụ có khách hàng khá độc lập, và
mỗi ngành hàng như vậy hướng vào những thị trường cụ thể.
Bản thân các ngành hàng đó cần có các chiến lược phù hợp và chiến lược
này được gọi là chiến lược kinh doanh. Nó trả lời câu hỏi ngành hàng đó công ty
giành lợi thế cạnh tranh trên thị trường bằng cách nào.
Một dạng chiến lược kinh doanh phổ biến là chiến lược chi phí thấp (giành
lợi thế cạnh tranh bằng việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ với chi phí của tổ
chức thấp), chiến lược này thích hợp trong các thị trường có độ nhạy cảm của cầu
theo giá cao.
Giành lợi thế cạnh tranh bằng “Chi phí thấp”
1. Chú trọng nguồn bên trong
2. Tìm kiếm nhân viên có tính chuyên nghiệp trong công việc
3. Chuyên môn hoá, ít quyền hạn
4. Đào tạo theo hướng chuyên sâu
5. Đánh giá thành tích: chú trọng sự tuân thủ các chuẩn mực về hành vi
trong công việc
6. Trả lương hướng vào sự trung thành
Giành lợi thế cạnh tranh bằng “Sự khác biệt”
1. Chú trọng nguồn bên ngoài
2. Tìm kiếm nhân viên có khả năng sáng tạo
3. Phân quyền rộng cho nhân viên
4. Đạo tạo diện rộng, ngắn hạn
5. Đánh giá theo kết quả
6. Thù lao hướng ra bên ngoài trả lương có tính cạnh tranh
Dạng chiến lược thứ hai là chiến lược cạnh tranh bằng sự khác biệt, tạo ra
các sản phẩm và dịch vụ với các thuộc tính khác biệt, mang lại giá trị mới tăng
thêm cho người tiêu dùng. (Ví dụ như công ty may mặc hướng đến việc thoả mãn
tốt hơn các khách hàng của mình thông qua việc cung cấp các quần áo may mặc
với các kiểu dáng mới, hợp thời trang, …). Chiến lược kinh doanh này rất thuận lợi
cho các thị trường có độ nhạy cảm của cầu theo giá thấp.
Mỗi loại chiến lược thường đòi hỏi những nguồn nhân lực tương thích với
nó, vì nếu không có những kết hợp này công ty không thể đạt được các mục tiêu
của mình.
Một công ty theo đuổi chiến lược dẫn đạo chi phí sẽ tập trung vào việc tìm
kiếm những nguồn nhân lực bên trong như dựa trên việc thu hút con em của nhân
viên đang và đã làm việc trong công ty, hoặc là bạn bè người thân của nhân viên.
Cách làm này có thể tận dụng kinh nghiệm của những người nhân viên và qua đó
giảm bớt các chi phí đào tạo, thời gian hội nhập nhân viên mới với công việc.
Ngược lại việc công ty theo đuổi chiến lược dị biệt hoá hay sự khác biệt rất cần
các nhân tố mới, cần các tài năng để tạo ra sự khác biệt vì thế không thể trông chờ
những nguồn nhân viên bên trong được mà phải mở rộng nguồn. Và công ty phải
chú trọng tìm ra các giải pháp để thu hút và lưu giữ các tài năng trong công ty.

Ngoài ra, còn có các bài báo cáo Khóa Luận tốt nghiệp đại học, Luận Văn tốt nghiệp thạc sĩ, Đồ Án môn học. Giáo Án Điện Tử mầm non, giáo án mầm non, các kỹ năng mềm cần thiết trong công việc. Các tài liệu chuyên ngành Y Dược Học, Quản Trị Kinh Doanh, Kinh Tế, Thương Mại, Bảo Hiểm, Công Nghệ Thông Tin, Kế Toán, Môi Trường,… Các tài liệu ôn tập học kỳ, các chuyên đề ôn thi tốt nghiệp, đại học. Đặc biệt là ôn thi công chức, một kho các đề thi thử đại học. Bao gồm các môn toán, hóa, lý, sinh, văn, sử, địa, anh văn,… cho các bạn.

Hi vọng sẽ giúp các bạn tải được tài liệu miễn phí hữu ích nhất cho mình. Chúc các bạn học tốt !

– DOWNLOAD –

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About duy

Check Also

Tài liệu Những quy tắc trong quản lý

Chia sẽ miễn phí cho các bạn sinh viên Tài liệu Những quy tắc trong …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
@ copyright