Chat Zalo
0932091562"
Home / Ngoại ngữ / TÌM HIỂU VỀ CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH

TÌM HIỂU VỀ CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH

Tìm hiểu về câu bị động

Tìm hiểu về câu bị động

Trong quá trình học tiếng Anh, bạn sẽ không ít lần phải sử dụng câu bị động. Câu bị động được dùng khi ta muốn nhấn mạnh vào hành động trong câu.
Công thức chung

S+BE+V past participle(P2)

Điều kiện để có thể biến đổi 1 câu từ chủ động thành bị động:

– V trong câu chủ động phải là Transitive Verb (Ngoại động từ: đòi hỏi có O theo sau)

– Các O (trực tiếp, gián tiếp) phải được nêu rõ ràng

Quy tắc:

Khi biến đổi 1 câu từ chủ động sang bị động ta làm theo các bước sau:

  1. Xác định S, V, O và thì của Vtrong câu chủ động.
  2. Lấy O trong câu chủ động làm S của câu bị động.

Lấy S trong câu chủ động làm O và đặt sau By trong câu bị động.

  1. Biến đổi V chính trong câu chủ động thành P2 (Past Participle) trong câu bị động.
  2. Thêm To be vào trước P2 trong câu bị động(To be phải chia theo thời của V chính trong câu

chủ động và chia theo số của S trong câu bị động).

Bảng công thức các thì ở thể bị động:

Tense Active Passive
Simple Present S + V + O S+be +P2 + by + O
Present Continuous S + am/is/are + V-ing + O S+ am/is/are + being+ P2 + by + O
Present Perfect S + has/have + P2 + O S + has/have + been + P2 + by + O
Simple Past S + V-ed + O S + was/were + P2 + by + O
Past Continuous S + was/were + V-ing + O S+ was/were + being+ P2 + by + O
Past Perfect S+ had + P2+O S + had + been + P2 + by + O
Simple Future S + will/shall + V + O S + will + be + P2 + by + O
Future Perfect S + will/shall + have + P2 + O S + will + have + been + P2 + by + O
Be + going to S + am/is/are + going to + V + O S + am/is/are + going to + be + P2 + by + O
Model Verbs S + model verb + V + O

S + modal Verb + have +P2

S + model verb + be + P2 + by + O

S + modal Verb + have been +P2

Hi vọng tài liệu sẽ mang lại những kiến thức bổ ích, cần thiết về lĩnh vực các bạn đang quan tâm. Vui lòng tải về theo link bên dưới.

TẢI VỀ

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About ryry

Check Also

Tài liệu ôn thi công chức Ngân hàng nhà nước

Tài liệu ôn thi công chức Ngân hàng nhà nước – SV Tài Chính ngân hàng

Tài liệu ôn thi công chức Ngân hàng nhà nước như Đề thi Lý thuyết Tài …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
@ copyright