Chat Zalo
0932091562"
Home / Tài liệu sinh viên / Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Tháng Ba, 2020

 • 25 Tháng Ba

  Một số giải pháp đẩy mạnh công tác marketing trực tiếp tại công ty tnhh ABC

  Một số giải pháp đẩy mạnh công tác marketing trực tiếp tại công ty tnhh ABC Mở bàihgjhgj CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA MARKETING TRỰC TIẾP 4 1. Các định nghĩa về Marketing trực tiếp 4 2. Những ưu điểm, nhược điểm của Marketing trực tiếp 5 2.1. …

 • 25 Tháng Ba

  Một số giải pháp nâng cao văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần thương mại và Sản Xuất TPC

    LỜI MỞ ĐẦU 2.2.1. Tính cấp thiết của đề tài Toàn cầu hoá và xu thế hội nhập không còn đặt ra cho các quốc gia câu hỏi: Hội nhập hay chấp nhận đứng ngoài lề và lụi bại. Ngày nay, câu hỏi đó đã chuyển sang một cấp …

 • 24 Tháng Ba

  Tài liệu BÍ QUYẾT THÀNH ĐẠT TRONG ĐỜI NGƯỜI

  Chia sẽ miễn phí cho các bạn sinh viên Tài liệu BÍ QUYẾT THÀNH ĐẠT TRONG ĐỜI NGƯỜI, được tham khảo từ nguồn internet , các bạn sinh viên đang làm khóa luận Quản trị kinh doanh tham khảo tải về miễn phí nhé. Ngoài ra các bạn có thể …

 • 24 Tháng Ba

  Tài liệu Những quy tắc trong quản lý

  Chia sẽ miễn phí cho các bạn sinh viên Tài liệu Những quy tắc trong quản lý, được tham khảo từ nguồn internet , các bạn sinh viên đang làm khóa luận Quản trị kinh doanh tham khảo tải về miễn phí nhé. Ngoài ra các bạn có thể DOWNLOAD …

 • 24 Tháng Ba

  Tài liệu vận hành và quản trị eTimeGold

  Chia sẽ miễn phí cho các bạn sinh viên Tài liệu vận hành và quản trị eTimeGold, được tham khảo từ nguồn internet , các bạn sinh viên đang làm khóa luận Quản trị kinh doanh tham khảo tải về miễn phí nhé. Ngoài ra các bạn có thể DOWNLOAD …

 • 24 Tháng Ba

  Đề tài Chiến lược cạnh tranh của Honda Việt Nam với xe Wave Alpha

  Chia sẽ miễn phí cho các bạn sinh viên tài liệu Đề tài Chiến lược cạnh tranh của Honda Việt Nam với xe Wave Alpha, được tham khảo từ nguồn internet , các bạn sinh viên đang làm khóa luận Quản trị kinh doanh tham khảo tải về miễn phí …

 • 24 Tháng Ba

  Tài liệu Quản trị nguồn nhân lực

  Chia sẽ miễn phí cho các bạn sinh viên tài liệu Tài liệu Quản trị nguồn nhân lực, được tham khảo từ nguồn internet , các bạn sinh viên đang làm khóa luận Quản trị kinh doanh tham khảo tải về miễn phí nhé. Ngoài ra các bạn có thể …

 • 24 Tháng Ba

  Tài liệu Đào tạo phát triển nguồn nhân lực

  Chia sẽ miễn phí cho các bạn sinh viên tài liệu Tài liệu Đào tạo phát triển nguồn nhân lực, được tham khảo từ nguồn internet , các bạn sinh viên đang làm khóa luận Quản trị kinh doanh tham khảo tải về miễn phí nhé. Ngoài ra các bạn …

 • 24 Tháng Ba

  Tài liệu Dạy con làm giàu

  Chia sẽ miễn phí cho các bạn sinh viên Tài liệu Dạy con làm giàu, được tham khảo từ nguồn internet , các bạn sinh viên đang làm khóa luận Quản trị kinh doanh tham khảo tải về miễn phí nhé. Ngoài ra các bạn có thể DOWNLOAD tài liệu …

 • 24 Tháng Ba

  Đi tìm lời giải bài toán cắt giảm chi phí nhân sự

  Chia sẽ miễn phí cho các bạn sinh viên tài liệu Đi tìm lời giải bài toán cắt giảm chi phí nhân sự, được tham khảo từ nguồn internet , các bạn sinh viên đang làm khóa luận Quản trị kinh doanh tham khảo tải về miễn phí nhé. Ngoài …

error: Content is protected !!