Chat Zalo
0932091562"
Home / Tài liệu sinh viên / Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Tháng Một, 2019

Tháng Mười Hai, 2018

 • 21 Tháng Mười Hai

  Luận văn: Bồi dưỡng công chức cấp xã, 2018, HOT!

  Luận văn:  BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG BÚK, TỈNH ĐẮK LẮK 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong tổng thể cải cách hành chính, công chức không chỉ là khách thể của cải cách mà đồng thời còn là chủ thể của tiến …

Tháng Mười Một, 2018

Tháng Chín, 2018

Tháng Chín, 2017

 • 8 Tháng Chín

  Tiểu luận QTKD gia công quốc tế

  Tiểu luận QTKD gia công quốc tế MỤC LỤC   I/ LÝ THUYẾT.. 3 1/ Khái niệm về gia công quốc tế. 3 2/ Đặc điểm gia công quốc tế. 3 3/ Vai trò gia công quốc tế. 4 4/ Các hình thức gia công quốc tế. 5 II/ TÌNH …

 • 8 Tháng Chín

  Phân tích tình hình cán cân thanh toán Việt Nam

  Phân tích tình hình cán cân thanh toán Việt Nam Lời nói đầu Các quốc gia không thể tồn tại và phát triển nếu chỉ dựa vào các giao dịch , trao đổi hàng hóa, dịch vụ và các hoạt động văn hóa, khoa học kỹ thuật và xã hội …

error: Content is protected !!
@ copyright