Chat Zalo
0932091562"

Kế toán

Tháng Một, 2019

Tháng Tám, 2017

 • 28 Tháng Tám

  Nghiệp vụ kế toán trong nhà hàng khách sạn

  Nghiệp vụ kế toán trong nhà hàng khách sạn Nghiệp vụ kế toán trong nhà hàng, khách sạn (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC). Khác biệt chủ yếu của kế toán nhà hàng khách sạn so với các loại hình doanh nghiệp khác là ở nghiệp vụ tập hợp giá thành dịch vụ …

 • 25 Tháng Tám

  Báo cáo thực tập Kế toán vốn bằng tiền tại các doanh nghiệp

  Chia sẻ MIỄN PHÍ cho các bạn sinh viên, học sinh tài liệu: Báo cáo thực tập Kế toán vốn bằng tiền tại các doanh nghiệp, được tham khảo từ nguồn Internet. Các bạn sinh viên, học sinh tham khảo và tải về MIỄN PHÍ nhé (nút DOWNLOAD ở cuối …

 • 24 Tháng Tám

  Bài tập lớn Môn Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

  Chia sẻ MIỄN PHÍ cho các bạn sinh viên, học sinh tài liệu: Bài tập lớn Môn Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, được tham khảo từ nguồn Internet. Các bạn sinh viên, học sinh tham khảo và tải về MIỄN PHÍ nhé (nút DOWNLOAD ở cuối …

 • 24 Tháng Tám

  Luận văn Kế toán chi phí SX và tính giá thành SP tại CTCP Hồng Hà

  Chia sẻ MIỄN PHÍ cho các bạn sinh viên, học sinh tài liệu: Luận văn Kế toán chi phí SX và tính giá thành SP tại CTCP Hồng Hà, được tham khảo từ nguồn Internet. Các bạn sinh viên, học sinh tham khảo và tải về MIỄN PHÍ nhé (nút …

error: Content is protected !!