Chat Zalo
0932091562"
Home / Tài liệu sinh viên có phí

Tài liệu sinh viên có phí

Tải bộ tài liệu ôn thi công chức Kho Bạc nhà nước 2017 (Hay)

Tổng hợp tài liệu ôn thi công chức kho bạc nhà nước cho học viên tham khảo Tài liệu ôn thi công chức Kho Bạc nhà nước năm 2017 là bộ tài liệu cung cấp đầy đủ gồm lý thuyết, bài tập và đề thi thực hành để tham khảo. …

Xem thêm »

Danh sách các ngành nghề theo khối – ĐH – CĐ tại Việt Nam

Danh sách các ngành nghề theo khối

Danh sách các ngành nghề theo khối như 51140201- giáo viên mầm non, 51140231- sư phạm tiếng anh, 51220201- tiếng anh, 51220203- tiếng Pháp,… Danh sách các ngành nghề theo khối – ĐH – CĐ tại Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 14 /2010/TT-BGDĐT ngày 27 / 4 / 2010 của …

Xem thêm »

Đề cương Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

ĐƯỜNG-LỐI-CÁCH-MẠNG-CỦA-ĐẢNG-CỘNG-SẢN-VIỆT-NAM

Đề cương Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam DOWNLOAD Sự ra đời của Đảng – Tháng 4/1930, đồng chí Trần Phú trở về nước hoạt động và được bổ sung vào Ban Chấp Hành Trung Ương lâm thời của Đảng ta. – Hội nghị Ban Chấp …

Xem thêm »

Bài Thu Hoạch ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƯỜNG-LỐI-CÁCH-MẠNG-CỦA-ĐẢNG-CỘNG-SẢN-VIỆT-NAM

Câu hỏi: So sánh Cương lĩnh chính trị của Bác Hồ 3/2/1930 với Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Trần Phú. Nêu những điểm giống và khác nhau? DOWNLOAD Bài làm Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, với tư cách là một chuyên ngành của khoa học lịch …

Xem thêm »

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành y khoa

Tieng anh chuyen nganh y khoa

VOCABULARY FOR MEDICINE AND PHARMACY UNIT ONE          VOCABULARY pharmacy /’fɑ:məsi / (n) = pharmaceutics /,fɑ:mə’sju:tiks / (n)dược khoa, khoa bào chế = drugstore / ‘drʌgstɔ:/ nhaø thuoác pharmacy practice : thöïc haønh döôïc khoa pharmacist /’fɑ:məsist / (n)döôïc syõ multidisciplinary / mʌlti ‘disiplinəri / (a) nhieàu moân hoïc specialize …

Xem thêm »
error: Content is protected !!