Chat Zalo
0932091562"
Home / Tài chính - Ngân hàng / Tài liệu ôn thi công chức Ngân hàng nhà nước – SV Tài Chính ngân hàng

Tài liệu ôn thi công chức Ngân hàng nhà nước – SV Tài Chính ngân hàng

Tài liệu ôn thi công chức Ngân hàng nhà nước như Đề thi Lý thuyết Tài chính Tiền tệ, Phần I:  Câu hỏi lựa chọn, Chương 2: Tài chính doanh nghiệp, Chương 3: Ngân sách Nhà nước, …

Tài liệu ôn thi công chức Ngân hàng nhà nước – SV Tài Chính ngân hàng

Mục lục

Đề thi Lý thuyết Tài chính Tiền tệ (Tài liệu ôn thi công chức Ngân hàng nhà nước Việt Nam) ………………..1
Phần I: Câu hỏi lựa chọn…………………………………………………………… 2
Chương 2: Tài chính doanh nghiệp………………………………. 5
Chương 3: Ngân sách Nhà nước…………………………………….. 7
Chương 5: Thị trường Tài chính………………………………….. 10
Chương 7: Những vấn đề cơ bản về Lãi suất……………………………. 14
Chương 8: Ngân hàng Thương mại…………………………………….. 20

Xem thêm: Kinh nghiệm thực tập hiệu quả trong Ngân hàng – Sinh viên tài chính ngân hàng

Chương 9: Quá trình cung ứng tiền tệ………………………………………………… 25
Chương 10: Ngân hàng Trung ương và Chính sách tiền tệ……………………….. 30
Chương 11: Tài chính Quốc tế…………………………………………………………….34
Chương 12: Lạm phát và ổn định tiền tệ……………………………………………….35
Chương 13: Cầu Tiền tệ………………………………………………………………………37
Phần II: Câu hỏi phân tích, luận giải………………………………………………………. 40

Tài liệu ôn thi công chức Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Câu 1: Phân tích các chức năng của tiền tệ. Trong quá trình tổ chức và quản lý nền kinh tế ở Việt Nam, các chức năng đó đã được nhận thức và vận dụng như thế nào?……………………………. 40
Câu 2: Vai trò của tiền tệ trong nền kinh tế thị trường. Sự nhận thức và vận dụng vai trò của tiền tệ trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay? ……………………………………………………………………………… 40
Câu 3: Lưu thông tiền tệ ở Việt Nam và biện pháp khắc phục…………………….. 41
Câu 4: Qui luật của lưu thông tiền tệ của K. Marx và sự vận dụng qui luật lưu thông tiền tệ trong điều kiện nền kinh tế thị trường……………………………………………………………………………………….. 42
Câu 5: Thành phần mức cung tiền tệ và các nhân tố ảnh hưởng đến mức cung tiền tệ trong nền kinh tế thị trường. ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu………………………………………………………………… 44

Tài liệu ôn thi công chức Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Câu 6: Thành phần mức cầu tiền tệ và các nhân tố ảnh hưởng đến mức cầu tiền tệ trong nềnkinh tế thị trường. ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu…………………………………………………………………. 44
Câu 7: Nguyên nhân và hậu quả của lạm phát…………………………………………… 45
Câu 8: Vai trò tín dụng đối với sự phát triển kinh tế ở Việt Nam………………….. 46
Câu 9 : Trong các loại hình quan hệ tín dụng đã học, những loại hình nào là phù hợp với sự phát triển kinh tế ở Việt Nam ? Các biện pháp để củng cố và hoàn thiện………………………………………… 47
Câu 10: Lãi suất và vai trò của lãi suất đối với sự phát triển kinh tế……………….48
Câu 11: Thực trạng của việc quản lý và điều hành lãi suất ở Việt Nam và biện pháp khắc phục.48
Câu 11: Phân tích các chức năng của ngân hàng thương mại………………………49
Câu 12: Vai trò của ngân hàng thương mại đối với sự phát triển kinh tế………….. 50

Tài liệu ôn thi công chức Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Câu 13: Từ bảng cân đối tài sản của ngân hàng thương mại dạng đơn giản hãy trình bày ý nghĩa của tiền cho vay và vấn đề quản lý tiền cho vay của ngân hàng thương mại. Liên hệ với thực tiễn hoạt động ngân hàng thương mại ở Việt Nam………………………………………………….. 51
Câu 14: Phân tích các hoạt động cơ bản của NHTM. Liên hệ với các hoạt động NHTM ở Việt Nam. 52
Câu 15: Trình bày nội dung quản lý hoạt động NHTM. Liên hệ thực tiễn với nền kinh tế Việt Nam. 52
Câu 16: Phân tích sự khác biệt giữa ngân hàng thương mại với các tổ chức tài chính trung gian phi ngân hàng. ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu………………………………………………………………………….. 53
Câu 17: Phân tích các chức năng của ngân hàng Trung ương. Liênhệ với hoạt động của ngân hàng nhà nước Việt Nam với tư cách là ngân hàng Trung ương…………………………………………………… 54
Câu 18: Vai trò của ngân hàng Trung ương đối với sự phát triển kinh tế. Liên hệ với hoạt động của ngân hàng Nhà nước Việt Nam…………………………………………………………………………………………. 56

Tài liệu ôn thi công chức Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Câu 19: Phân biệt ngân hàng Trung ương và ngân hàng thương mại, từ đó nêu lên ý nghĩa của công cuộc đổi mới Hệ thống Ngân hàng ở Việt Nam từ năm 1988………………………………………………… 57
Câu 20: Vai trò của Ngân sách Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế. Liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam. 58

Tài liệu ôn thi công chức Ngân hàng nhà nước
Tài liệu ôn thi công chức Ngân hàng nhà nước

Câu 21: Vai trò của thuế đối với sự phát triển kinh tế. Thực trạng và các giải pháp khắc phục những hạn chế của thuế ở Việt Nam………………………………………………………………………………………….. 59
Câu 22: Phân tích thực trạng của chi tiêu Ngân sách Nhà nước ở Việt Nam và biện pháp khắc phục. 60

Câu 23: Phân tích các mục tiêu, công cụ và cơ chế vận hành của Chính sách Tài chính Quốc gia. Liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam………………………………………………………………………………………….. 61
Câu 24: Nội dung và yêu cầu quản lý tài chính trong các doanh nghiệp. Liên hệ với thực tiễn Việt Nam. 61

Tài liệu ôn thi công chức Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Câu 25: Các giải pháp để khơi tăng nguồn vốn cho các doanh nghiệp ở Việt Nam…………….. 62
Câu 26: Tỷ giá, vai trò và tác động của tỷ giá đến nền kinh tế. Các phương pháp xác định tỷ giá và điều tiết tỷ giá ở Việt Nam………………………………………………………………………………………………. 63
Câu 27: Phân tích nội dung của cán cân thanh toán quốc tế. Liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam.64
Câu 28: Thị trường Ngoại hối……………………………………………………………………………………. 64
Câu 29: Thị trường chứng khoán ở Việt Nam: Quá trình hình thành, vai trò, thực trạng hoạt động và giải pháp củng cố, phát triển…………………………………………………………………………………………… 65
Câu 30: Thị trường tài chính, thực trạng và các giả pháp phát triển thị trường tài chính ở Việt Nam. 66

Để xem đầy đủ bộ Tài liệu ôn thi công chức Ngân hàng nhà nước các bạn có thể tải file ở bên dưới

DOWNLOAD

Tài liệu ôn thi công chức Ngân hàng nhà nước
Tài liệu ôn thi công chức Ngân hàng nhà nước

Một số điều hay về thư viện online tài liệu miễn phí

  • Trên thư viện online tailieumienphi.edu.vn này của chúng tôi sẽ thường xuyên chia sẻ với các bạn đọc, đặc biệt là sinh viên học sinh những kiến thức phục vụ quá trình học tập và làm việc của các bạn.
  • Đây là những bài viết được chúng tôi bỏ thời gian cá nhân của mình tìm sưu tập và chia sẻ với các bạn. Mong rằng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học và làm.
  • Vì là tài liệu các bạn được xem miễn phí, tích lũy kiến thức nên mong các bạn ủng hộ, khích lệ tinh thần chúng tôi bằng cách chia sẻ bài viết để những bạn khác có cơ hội biết kiến thức giống bạn nhé. Cảm ơn bạn.

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About admin

Check Also

Luận văn: Quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế, 2019, HOT!

Chắc hẳn các bạn đang tìm kiếm tài liệu về những luận văn thạc sỹ …

4 Bình luận

  1. tài liệu rất hay và mình muốn mua về tham khảo

  2. tài liệu này e thấy rất phù hợp với em, em muốn mua tài liệu này ạ

  3. E cần tài liệu này ad hỗ trợ giúp em lấy nha

  4. cho mình xem tài liệu này được không bạn

error: Content is protected !!