Chat Zalo
0932091562"

Tạp chí

Danh sách các ngành nghề theo khối – ĐH – CĐ tại Việt Nam

Danh sách các ngành nghề theo khối

Danh sách các ngành nghề theo khối như 51140201- giáo viên mầm non, 51140231- sư phạm tiếng anh, 51220201- tiếng anh, 51220203- tiếng Pháp,… Danh sách các ngành nghề theo khối – ĐH – CĐ tại Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 14 /2010/TT-BGDĐT ngày 27 / 4 / 2010 của …

Xem thêm »

Tạp Chí Môi Trường tháng 11 năm 2010

Tạp Chí Môi Trường tháng 11 năm 2010

Mục lục 1.Tăng cường hợp tác về công nghệ xử lý môi trường giữa Việt Nam và Ba Lan. 2. Bổ nhiệm giám đốc quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam. 3. Cuộc họp lần thứ nhất ban điều phối dư án JICA về tăng cường năng lực quản lý …

Xem thêm »

Tạp Chí Môi Trường tháng 10 năm 2010

Tạp Chí Môi Trường tháng 10 năm 2010

Mục lục 1. Lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ bổ nhiệm hai thứ Trưởng bộ Tài Nguyên và Môi Trường. 2. Chính sách và pháp luật ngành tài nguyên và môi trường ngày càng được hoàn thiện 3. Đánh gái tình hình thực hiện quyết định …

Xem thêm »

Tạp Chí Môi Trường tháng 9 năm 2010

Tạp Chí Môi Trường tháng 9 năm 2010

Mục lục 1. Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2010 : Mỗi cá nhân hãy hành động làm cho thế giới sạch hơn. 2. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành tài nguyên và môi trường. 3. Ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận …

Xem thêm »

Tạp Chí Môi Trường tháng 8 năm 2010

Tạp Chí Môi Trường tháng 8 năm 2010

Mục lục 1.Bộ trưởng bộ tài nguyên và Môi trường tặng bằng khen cho cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường. 2. Trao đổi quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo. Các đơn vị trực thuộc tổng cục môi trường 3. Công tác triển khai ký …

Xem thêm »
error: Content is protected !!