Chat Zalo
0932091562"
Home / Tài Liệu miễn phí / TÂM LÝ HỌC

TÂM LÝ HỌC

Danh sách các ngành nghề theo khối – ĐH – CĐ tại Việt Nam

Danh sách các ngành nghề theo khối

Danh sách các ngành nghề theo khối như 51140201- giáo viên mầm non, 51140231- sư phạm tiếng anh, 51220201- tiếng anh, 51220203- tiếng Pháp,… Danh sách các ngành nghề theo khối – ĐH – CĐ tại Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 14 /2010/TT-BGDĐT ngày 27 / 4 / 2010 của …

Xem thêm »

Sách tâm lý : Con đường phía trước tác giả Bill Gates

Chia sẻ miễn phí Sách : Con đường phía trước của tác giả Bill Gates. Ngoài ra các bạn còn có thể download các đề tài khác cho sinh vên tại đây https://tailieumienphi.edu.vn/tai-lieu-sinh-vien/ Dưới đây lời giới thiệu và mục lục của sách Con đường phía trước của tác giả Bill Gates Lời giới …

Xem thêm »

Sách tâm lý : Chinh Phục Mục Tiêu – Goals! tác giả Brian Tracy

Chia sẻ miễn phí Sách : Chinh Phục Mục Tiêu – Goals! của tác giả Brian Tracy. Ngoài ra các bạn còn có thể download các đề tài khác cho sinh vên tại đây https://tailieumienphi.edu.vn/tai-lieu-sinh-vien/ Dưới đây lời giới thiệu và mục lục của sách Chinh Phục Mục Tiêu – Goals! của tác giả …

Xem thêm »

Sách hay : Cha giàu cha nghèo tác giả Robert Kiyosaki và Sharon Lechter

Chia sẻ miễn phí Sách : Cha giàu cha nghèo của tác giả Robert Kiyosaki và Sharon Lechter . Ngoài ra các bạn còn có thể download các đề tài khác cho sinh vên tại đây https://tailieumienphi.edu.vn/tai-lieu-sinh-vien/ Dưới đây lời giới thiệu và mục lục của sách Cha giàu cha nghèo của tác giả …

Xem thêm »

Sách : Bí quyết đơn giản hóa cuộc sống tác giả Werner Tiki Küstenmacher

Chia sẻ miễn phí Sách : Bí quyết đơn giản hóa cuộc sống của tác giả Werner Tiki Küstenmacher. Ngoài ra các bạn còn có thể download các đề tài khác cho sinh vên tại đây https://tailieumienphi.edu.vn/tai-lieu-sinh-vien/ Dưới đây lời giới thiệu và mục lục của sách Bí quyết đơn giản hóa cuộc …

Xem thêm »

Sách tâm lý : Good Luck – Bí mật của may mắn tác giả Alex Rovira và Trías de Bes

Chia sẻ miễn phí Sách : Good Luck – Bí mật của may mắn của tác giả Alex Rovira và Trías de Bes. Ngoài ra các bạn còn có thể download các đề tài khác cho sinh vên tại đây https://tailieumienphi.edu.vn/tai-lieu-sinh-vien/ Dưới đây lời giới thiệu và mục lục của sách Good Luck …

Xem thêm »

Sách tâm lý : Bí mật của hạnh phúc tác giả David Niven

Chia sẻ miễn phí Sách : Bí mật của hạnh phúc của tác giả David Niven. Ngoài ra các bạn còn có thể download các đề tài khác cho sinh vên tại đây https://tailieumienphi.edu.vn/tai-lieu-sinh-vien/ Dưới đây lời giới thiệu và mục lục của sách Bí mật của hạnh phúc của tác giả David Niven …

Xem thêm »

Sách hay : Bạn Có Thể Đàm Phán Bất Cứ Điều Gì tác giả Herb Cohen

Chia sẻ miễn phí Sách : Bạn Có Thể Đàm Phán Bất Cứ Điều Gì của tác giả Herb Cohen. Ngoài ra các bạn còn có thể download các đề tài khác cho sinh vên tại đây https://tailieumienphi.edu.vn/tai-lieu-sinh-vien/ Dưới đây lời giới thiệu và mục lục của sách Bạn Có Thể Đàm Phán …

Xem thêm »

Sách tâm lý : Bài Giảng Cuối Cùng tác giả Randy Pausch

Chia sẻ miễn phí Sách : Bài Giảng Cuối Cùng của tác giả Randy Pausch. Ngoài ra các bạn còn có thể download các đề tài khác cho sinh vên tại đây https://tailieumienphi.edu.vn/tai-lieu-sinh-vien/ Dưới đây lời giới thiệu và mục lục của sách Bài Giảng Cuối Cùng của tác giả Randy Pausch Lời giới …

Xem thêm »
error: Content is protected !!