Chat Zalo
0932091562"
Home / Tài liệu sinh viên / Tài chính - Ngân hàng / Tài liệu Cẩm nang quản trị rủi ro Vietcombank – Tài liệu hay

Tài liệu Cẩm nang quản trị rủi ro Vietcombank – Tài liệu hay

Tài liệu Cẩm nang quản trị rủi ro Vietcombank – Tài liệu hay do Ernst &Young soan thao. quản lý rủi ro tín dụng bao gồm 7 nguyên tắc cơ bản sau:…

Nội dung Tài liệu Cẩm nang quản trị rủi ro bao gồm:

I. Giới thiệu chung
Mục đích của cẩm nang
Cấu trúc của cẩm nang
Thực hiện
Quy tắc đạo đức
Truyền đạt các nguyên tắc quản lý rủi ro
Cập nhật cẩm nang

Xem thêm: Đề thi vào ngân hàng Agribank – Tài liệu miễn phí

II. Khái niệm rủi ro và Quản lý rủi ro
Định nghĩa rủi ro
Các loại rủi ro
Chu trình quản lý rủi ro
Các thành phần của Khung quản lý rủi ro
Tổng quan về quản lý rủi ro đối với các rủi ro chính của ngân hàng

tài liệu cẩm nang quản trị rủi ro
tài liệu cẩm nang quản trị rủi ro

III. Rủi ro tín dụng
Khung quản lý rủi ro tín dụng
Trao đổi thông tin về chiến lược, tôn chỉ, các hướng dẫn và các phương pháp về tín dụng
Xác định các rủi ro hiện có và rủi ro tiềm tàng trong các sản phẩm và hoạt động tín dụng của Vietcombank
Xây dựng và thực hiện các chính sách tín dụng đã được vạch rõ
Kỹ thuật kiểm tra và giám sát tín dụng nhằm hỗ trợ cho việc nhận biết rủi ro tín dụng
Cơ cấu tổ chức
Trách nhiệm đối với chất lượng tín dụng
Hệ thống tính điểm tín dụng
Chức năng kiểm tra tín dụng độc lập
Báo cáo rủi ro tín dụng

IV. Rủi ro thanh khoản
Khung quản lý rủi ro thanh khoản
Chiến lược quản lý thanh khoản hàng ngày
Xác định rủi ro thanh khoản
Cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro thanh khoản
Hệ thống thông tin cần t hiết để đo lường, quản lý, giám sát và báo cáo rủi ro thanh khoản
Quy trình đo lường và giám sát các yêu cầu tài trợ thuần
Kiểm soát nội bộ đối với quản lý rủi ro thanh khoản
Đa dạng hoá công nợ và duy trì khả năng bán tài sản
Kế hoạch dự phòng để đối phó với trường hợp khủng hoảng về khả năng thanh khoản
Báo cáo rủi ro thanh khoản

Tài liệu Cẩm nang quản trị rủi ro Vietcombank – Tài liệu hay do Ernst &Young soan thao

V. Rủi ro hối đoái
Khung quản lý rủi ro hối đoái
Chiến lược đối với hoạt động ngoại hối
Xác định rủi ro hối đoái
Kinh nghiệm và kiến thức của lãnh đạo và nhân viên
Kiểm soát nội bộ với phân công trách nhiệm rõ ràng
Hạn thống hạn mức giao dịch rõ ràng và bắt buộc
Hệ thống thông tin cần thiết để báo cáo rủi ro hối đoái kịp thời và chuẩn xác
Báo cáo rủi ro hối đoái

VI. Rủi ro lãi suất
Khung quản lý rủi ro lãi suất
Chiến lược đối với rủi ro lãi suất
Xác định rủi ro lãi suất
Khả năng đo lường biên độ lãi suất cho các khoảng thời gian đáo hạn khác nhau
Hệ thống hạn mức hoạt động rõ ràng và bắt buộc
Hệ thống thông tin cần thiết để báo cáo rủi ro lãi suất kịp thời và chuẩn xác
Báo cáo rủi ro lãi suất

VII. Rủi ro thị trường
Khung quản lý rủi ro thị trường
Chiến lược hoạt động kinh doanh và đầu tư
Xác định rủi ro thị trường
Thực hiện đánh giá cần thiết đối với các khoản đầu tư tiềm năng và kiểm soát các khoản đầu tư hiện có
Đảm bảo đa dạng hoá cần thiết đối với các khoản đầu tư
Hệ thống hạn mức giao dịch và đầu tư
Báo cáo rủi ro thị trường

Tài liệu Cẩm nang quản trị rủi ro Vietcombank – Tài liệu hay do Ernst &Young soan thao

VIII. Rủi ro hoạt động
Khung quản lý rủi ro hoạt động
Chiến lược quản lý rủi ro hoạt động
Xác định rủi ro hoạt động
Các thủ tục kiểm soát nội bộ giúp giảm thiểu sai phạm của nhân viên
Các quy trình và kiểm soát của hệ thống công nghệ thông tin giúp đảm bảo an toàn hệ thống và bảo mật thông tin cơ sở dữ liệu
Các quy trình đảm bảo an toàn và bảo hiểm cần thiết đối với tài sản cố định
Các chính sách nhân sự nhằm tạo lập và trách nhiệm của nhân viên và môi trường làm việc lành mạnh
Báo cáo rủi ro hoạt động

IX. Cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro
Uỷ ban quản lý rủi ro
Uỷ ban quản lý tài sản và công nợ (ALCO)
Phòng Kiểm toán và kiểm soát nội bộ (ICAD)

Phụ lục 1 – Ma trận chấm điểm tín dụng
Phụ lục 2- Các biểu mẫu báo cáo về tập trung tín dụng
Phụ lục 3 – Danh sách các tài liệu và thông tin trong quá trình thẩm định tín dụng
Phụ lục 4 – Thang đáo hạn
Phụ lục 5 – Báo cáo khe hở lãi suất

B. Khung quản lý rủi ro tín dụng

Quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả liên quan đến việc quản lý chặt chẽ mối quan hệ giữa rủi ro/lợi nhuận và kiểm soát và giảm thiểu rủi ro tín dụng trong nhiều khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như chất lượng tín dụng, mức độ tập trung, loại tiền tệ, thời gian đáo hạn, các hình thức bảo đảm và các loại công cụ tín dụng.

Trách nhiệm phát hiện và thực thi khung rủi ro tín dụng thuộc về bộ phận quản lý rủi ro tín dụng.

Khung quản lý rủi ro tín dụng bao gồm 7 nguyên tắc cơ bản sau:

1 Trao đổi thông tin về chiến lược, tôn chỉ, các hướng dẫn và các phương pháp về tín dụng
2 Xác định các rủi ro hiện có và rủi ro tiềm tàng trong các sản phẩm và hoạt động tín dụng của Vietcombank
3 Xây dựng và thực hiện chính sách tín dụng rõ ràng, được thể hiện một cách chính thức bằng văn bản –những chính sách này thể hiện các tôn chỉ về tín dụng của Vietcombank và các thông số mà theo đó, rủi ro tín dụng được quản lý và kiểm soát.
4 Kỹ thuật kiểm tra và giám sát tín dụng nhằm hỗ trợ cho việc nhận biết rủi ro tín dụng.
5 Cơ cấu tổ chức trong đó các chức năng liên quan đến tín dụng được tiến hành – bao gồm vai trò và trách nhiệm, cũng như các kênh báo cáo.
6 Trách nhiệm đối với chất lượng tín dụng, thể hiện qua cơ cấu thưởng phạt và đánh giá phù hợp
7 Một quy trình đánh giá rủi ro tín dụng chặt chẽ, bao gồm:

·        Hệ thống chấm điểm rủi ro tín dụng

·        Chức năng kiểm tra tín dụng độc lập

Tải file Tài liệu Cẩm nang quản trị rủi ro Vietcombank đầy đủ bên dưới.

tai lieu mien phi cho sinh vien

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About vy vy

Check Also

Luận văn: Cho vay khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế , 2019, HOT!

Chắc hẳn các bạn đang tìm kiếm tài liệu về những luận văn thạc sỹ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!