Chat Zalo
0932091562"
Home / Tag Archives: Môi trường

Tag Archives: Môi trường

Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường Quý 3_2012

Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 7_2012

Mục lục 1. ” Xanh Hóa” ngành ngân hàng : áp dụng chuẩn mực bắt buộc hay khuyến khích tham gia tự nguyện ? 2. Quản trị rừng 2.1 Hoạt động của quỹ bảo vệ và phát triển rừng 2.2 Thu phí tham quan ở một số Vườn quốc Gia …

Xem thêm »

Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường Quý 2_2012

Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 6_2012

Mục lục 1. Chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng : Tương lai mới cho hệ thống vườn quốc gia, khu bảo tồn Việt Nam 2. Quản trị rừng 2.1  5.500 Tỷ đồng đầu tư phát triển rừng đặc dụng 2011-2020 2.2 Phê duyệt chương trinhg hành động …

Xem thêm »

Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường Quý 1_2012

Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 5_2012

Mục lục 1.Đồng quản lý rừng đặc dụng cơ sở pháp lý và cơ hội thực hiện 2. Quản trị tài nguyên rừng và đa dạng sinh hoc 2.1 Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020 2.2 Một số chính sách tăng cường công …

Xem thêm »

Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường quý 4_2011

Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 4_2011

Mục lục 1. Chiến lược nào cho bối cảnh biến đổi khí hậu và cạn kiệt tài nguyên 2. Quản trị tài nguyên rừng và đa dạng sinh học 2.1 Quốc hội thông qua nghị quyết kết thúc thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 2.2 Hướng …

Xem thêm »

Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường quý 3_2011

Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 3_2011

Mục lục 1.Tiếp tục thắt chặt quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên 2. Quản trị tài nguyên rừng 2.1 Đề nghị phê duyệt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 2.2. Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2012 2.3 Công …

Xem thêm »

Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường quý 2 _ 2011

Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 2 _ 2011

Mục lục 1.Giới thiệu  2. Quản trị rừng 2.1 Khai thác và tận thu lâm sản 2.2 Sữa đổi một số thủ tục hành chính liên quan đến quản trị rừng 2.3 Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng tại một số địa phương 2.4 …

Xem thêm »

Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 1_2011

Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 2 _ 2011

Mục Lục 1.Giới thiệu 2. Quy định mới về quản trị rừng 2. 1 Sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải trả tiền 2.2 Giao, thuê rừng gắn liền với giáo, thuê đất lâm nghiệp 2.3 Nghị định số 117/2010/NĐ-CP : Hành lang pháp lý mới về tổ chức …

Xem thêm »

Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất tập 2

Sổ tay quá trình công nghệ và hóa chất Tập 2

Mục lục Phần thứ ba: Các quá trình nhiệt Chương 5: Truyền nhiệt Chương 6: Cô đặc Chương 7: Sấy Phàn thứ tư Các quy trình chuyển khối Chương 8: Khuếch tán Chương 9: Chưng luyện và hấp thụ Chương 10: Hấp phụ Chương 11: Trích ly Phần thứ năm …

Xem thêm »

Sổ Tay Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Hóa Chất Tập 1-Trần Xoa

Sổ Tay Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Hóa Chất Tập 1

Nội Dung Cuốn “Sổ Tay Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Hóa Chất” bao gồm 2 tập. Tập 1 giới thiệu những nội dung: Những tính chất hóa lý cơ bản của một số chất. Thủy động lực học và các quá trình thuỷ cơ. Tập 2 giới thiệu …

Xem thêm »

Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải – tập 3 – Trần Ngọc Chấn

Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải – tập 3 – Trần Ngọc Chấn

Mục lục Chương 12. Xác định lượng khí độc h ại tỏa ra từ các quá tr ình công nghệ khác nhau và phương pháp đo nồng độ một số loại khí độc hại phổ biến 12.1. Các chất độc hại thải ra từ quả trình cháy của nhiên liệu 12.2. Tính …

Xem thêm »
error: Content is protected !!