Chat Zalo
0932091562"
Home / Tag Archives: Download MIỄN PHÍ tài liệu

Tag Archives: Download MIỄN PHÍ tài liệu

Blue C Story World – The heart of branded content lies on stories

Blue C Story World

Chia sẻ MIỄN PHÍ cho các bạn sinh viên, học sinh tài liệu: Blue C Story World – The heart of branded content lies on stories, được tham khảo từ nguồn Internet. Các bạn sinh viên, học sinh tham khảo và tải về MIỄN PHÍ nhé (nút DOWNLOAD ở cuối …

Xem thêm »

Công thức viết Headlines hay không cưỡng lại được

Chia sẻ MIỄN PHÍ cho các bạn sinh viên, học sinh tài liệu: Công thức viết Headlines hay không cưỡng lại được, được tham khảo từ nguồn Internet. Các bạn sinh viên, học sinh tham khảo và tải về MIỄN PHÍ nhé (nút DOWNLOAD ở cuối bài). Đây là nguồn …

Xem thêm »

Word of Mouth marketing – How smart companies get people talking

Chia sẻ MIỄN PHÍ cho các bạn sinh viên, học sinh tài liệu: Word of Mouth marketing – How smart companies get people talking, được tham khảo từ nguồn Internet. Các bạn sinh viên, học sinh tham khảo và tải về MIỄN PHÍ nhé (nút DOWNLOAD ở cuối bài). Đây …

Xem thêm »

Vị giám đốc một phút và Bí quyết xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

Vị giám đốc một phút và Bí quyết xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

Chia sẻ MIỄN PHÍ cho các bạn sinh viên, học sinh tài liệu: Vị giám đốc một phút và Bí quyết xây dựng nhóm làm việc hiệu quả, được tham khảo từ nguồn Internet. Các bạn sinh viên, học sinh tham khảo và tải về MIỄN PHÍ nhé (nút DOWNLOAD …

Xem thêm »

The New Rules of Marketing and PR – David Meerman Scott

The New Rules of Marketing and PR - David Meerman Scott

Chia sẻ MIỄN PHÍ cho các bạn sinh viên, học sinh tài liệu: The New Rules of Marketing and PR – David Meerman Scott, được tham khảo từ nguồn Internet. Các bạn sinh viên, học sinh tham khảo và tải về MIỄN PHÍ nhé (nút DOWNLOAD ở cuối bài). Đây …

Xem thêm »

Ai che lưng cho bạn (Who’s got your back) – Keith Ferrazzi

Ai che lưng cho bạn

Chia sẻ MIỄN PHÍ cho các bạn sinh viên, học sinh tài liệu: Ai che lưng cho bạn (Who’s got your back) – Keith Ferrazzi, được tham khảo từ nguồn Internet. Các bạn sinh viên, học sinh tham khảo và tải về MIỄN PHÍ nhé (nút DOWNLOAD ở cuối bài). …

Xem thêm »

Sống theo phương thức 80/20 – Tạo nên cách sống và cuộc sống

Chia sẻ MIỄN PHÍ cho các bạn sinh viên, học sinh tài liệu: Sống theo phương thức 80/20 – Tạo nên cách sống và cuộc sống, được tham khảo từ nguồn Internet. Các bạn sinh viên, học sinh tham khảo và tải về MIỄN PHÍ nhé (nút DOWNLOAD ở cuối …

Xem thêm »

Nghiên cứu mô hình xác định giá trị của thương hiệu

Chia sẻ MIỄN PHÍ cho các bạn sinh viên, học sinh tài liệu: Nghiên cứu mô hình xác định giá trị của thương hiệu, được tham khảo từ nguồn Internet. Các bạn sinh viên, học sinh tham khảo và tải về MIỄN PHÍ nhé (nút DOWNLOAD ở cuối bài). Đây …

Xem thêm »

MARKETING 101 – Trump University – Don Sexton, PhD

Chia sẻ MIỄN PHÍ cho các bạn sinh viên, học sinh tài liệu: MARKETING 101 – Trump University – Don Sexton, PhD, được tham khảo từ nguồn Internet. Các bạn sinh viên, học sinh tham khảo và tải về MIỄN PHÍ nhé (nút DOWNLOAD ở cuối bài). Đây là nguồn …

Xem thêm »

Làm ÍT hơn, kiếm NHIỀU tiền hơn – Phạm Thị Phương Mai, Leon Jay

Chia sẻ MIỄN PHÍ cho các bạn sinh viên, học sinh tài liệu: Làm ÍT hơn, kiếm NHIỀU tiền hơn – Phạm Thị Phương Mai, được tham khảo từ nguồn Internet. Các bạn sinh viên, học sinh tham khảo và tải về MIỄN PHÍ nhé (nút DOWNLOAD ở cuối bài). …

Xem thêm »
error: Content is protected !!