Chat Zalo
0932091562"

Tài liệu mới cập nhật

Gian Lận Thuế Thu Nhập Cá Nhân Là Gì?

Các hành vi gian lận thuế Thu Nhập Cá Nhân từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì? Cũng như các loại thuế khác, gian lận thuế TNCN từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất là những hành vi  làm giảm số thuế phải nộp. Mục đích cuối cùng …

Xem thêm »

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch là gì?

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch là gì? Chất lượng sản phẩm và dịch vụ của ngành du lịch phụ thuộc vào nhiều nhân tố, khá phức tạp và luôn biến động. Đó là sự tổng hợp giữa các nhóm yếu tố : kinh tế, …

Xem thêm »

Chất lượng dịch vụ du lịch là gì?

1. Khái niệm dịch vụ du lịch là gì? Chất lượng được đo bởi sự thỏa mãn nhu cầu. Nếu một sản phẩm, dịch vụ vì lý do nào đó mà không được nhu cầu chấp nhận thì phải coi đo là có chất lượng kém, cho dù trình độ công …

Xem thêm »

error: Content is protected !!