Chat Zalo
0932091562"
Home / ôn thi đại học

ôn thi đại học

Danh sách các ngành nghề theo khối – ĐH – CĐ tại Việt Nam

Danh sách các ngành nghề theo khối

Danh sách các ngành nghề theo khối như 51140201- giáo viên mầm non, 51140231- sư phạm tiếng anh, 51220201- tiếng anh, 51220203- tiếng Pháp,… Danh sách các ngành nghề theo khối – ĐH – CĐ tại Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 14 /2010/TT-BGDĐT ngày 27 / 4 / 2010 của …

Xem thêm »

BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ MẠO TỪ “A/AN/THE”

english

BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ MẠO TỪ “A/AN/THE” Exercise 1: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống (chú ý: ký hiệu “x” có nghĩa là không cần mạo từ) We are looking for _______ place to spend ________ night. the/the                   B. a/the           C. a/a              D. the/a Please turn off …

Xem thêm »

BÀI TẬP VỀ CÂU HỎI ĐUÔI CÓ ĐÁP ÁN

english

BÀI TẬP VỀ CÂU HỎI ĐUÔI CÓ ĐÁP ÁN EXERCISE I: Add tag questions to the following. Lan enjoys watching TV after dinner, …………? Tam didn’t go to school yesterday, ……..? They’ll buy a new computer, ………? She can drink lots of tomato juice everyday, ………….? She may not come to …

Xem thêm »

Một số cấu trúc câu hỏi đuôi đặc biệt

english

Một số cấu trúc câu hỏi đuôi đặc biệt – Câu giới thiệu dùng “I am”, câu hỏi đuôi là “aren’t I” Eg:      I am a student, aren’t I? – Câu giới thiệu dùng Let’s, câu hỏi đuôi là “Shall we” Eg:      Let’s go for a picnic, shall we? – Chủ ngữ là những đại từ bất định “Everyone, …

Xem thêm »

DẠNG CÂU HỎI ĐUÔI TRONG TIẾNG ANH

english

DẠNG CÂU HỎI ĐUÔI TRONG TIẾNG ANH Câu hỏi đuôi (Tag Question) là một dạng câu hỏi rất hay được sử dụng trong tiếng Anh đặc biệt là trong bài thi TOEIC hay tiếng Anh giao tiếp, dạng một câu hỏi ngắn đằng sau một câu trần thuật. Câu trả lời dạng YES/NO nhưng …

Xem thêm »

TÌM HIỂU VỀ CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH

english

Tìm hiểu về câu bị động Tìm hiểu về câu bị động Trong quá trình học tiếng Anh, bạn sẽ không ít lần phải sử dụng câu bị động. Câu bị động được dùng khi ta muốn nhấn mạnh vào hành động trong câu. Công thức chung S+BE+V past participle(P2) Điều kiện để có thể …

Xem thêm »
error: Content is protected !!