Chat Zalo
0932091562"
Home / Ngoại ngữ / Tiếng Anh

Tiếng Anh

Danh sách các ngành nghề theo khối – ĐH – CĐ tại Việt Nam

Danh sách các ngành nghề theo khối

Danh sách các ngành nghề theo khối như 51140201- giáo viên mầm non, 51140231- sư phạm tiếng anh, 51220201- tiếng anh, 51220203- tiếng Pháp,… Danh sách các ngành nghề theo khối – ĐH – CĐ tại Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 14 /2010/TT-BGDĐT ngày 27 / 4 / 2010 của …

Xem thêm »

BÀI TẬP VỀ QUY TẮC NHẤN TRỌNG ÂM

BÀI TẬP VỀ QUY TẮC NHẤN TRỌNG ÂM Choose the word that has main stress placed differently from the others: a. generous            b. suspicious              c. constancy              d. sympathy a. acquaintance       b. unselfish                c. attraction              d. …

Xem thêm »

TÌM HIỂU VỀ CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH

english

Tìm hiểu về câu bị động Tìm hiểu về câu bị động Trong quá trình học tiếng Anh, bạn sẽ không ít lần phải sử dụng câu bị động. Câu bị động được dùng khi ta muốn nhấn mạnh vào hành động trong câu. Công thức chung S+BE+V past participle(P2) Điều kiện để có thể …

Xem thêm »
error: Content is protected !!