Chat Zalo
0932091562"
Home / Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Danh sách các ngành nghề theo khối – ĐH – CĐ tại Việt Nam

Danh sách các ngành nghề theo khối

Danh sách các ngành nghề theo khối như 51140201- giáo viên mầm non, 51140231- sư phạm tiếng anh, 51220201- tiếng anh, 51220203- tiếng Pháp,… Danh sách các ngành nghề theo khối – ĐH – CĐ tại Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 14 /2010/TT-BGDĐT ngày 27 / 4 / 2010 của …

Xem thêm »

BÀI TẬP VỀ QUY TẮC NHẤN TRỌNG ÂM

BÀI TẬP VỀ QUY TẮC NHẤN TRỌNG ÂM Choose the word that has main stress placed differently from the others: a. generous            b. suspicious              c. constancy              d. sympathy a. acquaintance       b. unselfish                c. attraction              d. …

Xem thêm »
error: Content is protected !!