Chat Zalo
0932091562"
Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Tỉnh Tuyên Quang, 2019, HOT!

Luận văn: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Tỉnh Tuyên Quang, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là những tài liệu cần thiết cho các bạn sinh viên làm khóa luân tốt nghiệp hay các anh chị thạc sĩ làm đề tài nghiên cứu…, hôm nay Tailieumienphi.edu.vn giới thiệu cho các bạn đề tài luận văn thạc sỹ ngành luật với đề tài cụ thể là: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Tỉnh Tuyên Quang

Dưới đây là những thông tin thêm về đề tài:  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Tỉnh Tuyên Quang nhưng các bạn nào muốn có bài hoàn chỉnh thì liên hệ với mình qua sđt hoặc zalo 0932091562 để được hỗ trợ và tư vấn tải hoặc bạn có thể bấm nút mua bên dưới.Hi vọng tài liệu này có thể có ích cho các bạn làm luận văn thạc sỹ của mình.

Đề cương luận văn thạc sĩ với đề tài: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Tỉnh Tuyên Quang

 • Trang phụ bìa.
 • Lời cam đoan
 • Mục lục
 • Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
 • Danh mục các bảng
 • MỞ ĐẦU
 • Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
 • 1.1. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
 • 1.1.1. Khái niệm vi phạm hành chính .
 • 1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
 • 1.1.3. Phân loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
 • 1.2. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
 • 1.2.1. Khái niệm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
 • 1.2.2. Đặc điểm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
 • 1.2.3. Hình thức, nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
 • 1.2.4. Thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
 • 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
 • 6 1.3.1. Chất lượng của pháp luật
 • 1.3.2. Tổ chức thực hiện pháp luật pháp luật
 • 1.3.3.Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật và xử phạt nghiêm minh những vi phạm pháp luật
 • 1.3.4.Ý thức pháp luật của cán bộ công chức và nhân dân.
 • TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
 • Chương 2. THỰC TRẠNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở TỈNH TUYÊN QUANG
 • 2.1. Khái quát tình hình giao thông đường bộ ở tỉnh Tuyên Quang.
 • 2.1.1. Vị trí địa lý
 • 2.1.2.Dân cư
 • 2.2. Phân tích thực trạng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở tỉnh Tuyên Quang
 • 2.2.1.Tình hình vi phạm hành chính trong giao trong đường bộ những năm gần đây
 • 2.2.2.Thực trạng hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thời gian qua .
 • 2.3.Đánh giá chung thực trạng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở tỉnh Tuyên Quang
 • 2.3.1 Những kết quả đạt được
 • 2.3.2.Những hạn chế, bất cập
 • 2.3.3.Nguyên nhân của các hạn chế, bất cập
 • TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
 • Chương 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở TỈNH TUYÊN QUANG
 • 3.1.Phương hướng đảm bảo xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở tỉnh Tuyên Quang
 • 3.2.Giải pháp đảm bảo xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở tỉnh Tuyên Quang
 • 3.2.1.Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
 • 3.2.2.Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ
 • 3.2.3.Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ
 • 3.2.4.Tăng cường công tác kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ mội trường đối với xe cơ giới, quản lý phương tiện xe cơ giới và công tác đào tạo, sát hạch thi, cấp giấy phép lái xe
 • 3.2.5.Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, tăng cường bảo vệ kết cấu hạ tầng và hành lang an toàn giao thông đường bộ
 • 3.2.6. Nâng cao phẩm chất đạo đức chính trị và chuyên môn kỹ thuật cho lực lượng làm nhiệm vụ
 • TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT trong luận văn: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Tỉnh Tuyên Quang

 • ATGT : An toàn giao thông
 • ATGTĐB : An toàn giao thông đường bộ
 • GTĐB : Giao thông đường bộ
 • QLNN : Quản lý nhà nước
 • QPPL : Quy phạm pháp luật
 • TNGT : Tai nạn giao thông
 • TNGTĐB : Tai nạn giao thông đường bộ
 • TTATXH : Trật tự an toàn xã hội
 • UBND : ủy ban nhân dân

DANH MỤC CÁC BẢNG trong luận văn: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Tỉnh Tuyên Quang

 • Bảng 2.1: Số vụ vi phạm hành chính giao thông đường bộ đã được xử lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010 – 2015
 • Bảng 2.2: Tổng hợp số vụ lái xe ô tô bị xử phạt vi phạm hành chính về quy tắc giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (từ năm 2010 đến 2015)
 • Bảng 2.3: Tổng hợp số vụ lái xe mô tô bị xử lý vi phạm hành chính về quy tắc giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (từ năm 2010 đến 2015)
 • Bảng 2.4: Tổng hợp số vụ phương tiện cơ giới không đảm bảo an toàn kỹ thuật khi tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (từ năm 2010 đến năm 2015)
 • Bảng 2.5: Tổng hợp số vụ người điều khiển phương tiện cơ giới không giấy phép khi tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (từ năm 2010 đến năm 2015)
 • Bảng 2.6: Tổng hợp số vụ vi phạm quy định vận tải đường bộ bị xử lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (từ năm 2010 đến năm 2015)

Một vài hình ảnh về luận văn: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Tỉnh Tuyên Quang

Luận văn thạc sĩ: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Tỉnh Tuyên Quang
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Tỉnh Tuyên Quang
Luận văn thạc sĩ: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Tỉnh Tuyên Quang
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Tỉnh Tuyên Quang
Luận văn thạc sĩ: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Tỉnh Tuyên Quang
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Tỉnh Tuyên Quang
Luận văn thạc sĩ: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Tỉnh Tuyên Quang
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Tỉnh Tuyên Quang
Luận văn thạc sĩ: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Tỉnh Tuyên Quang
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Tỉnh Tuyên Quang

Lời mở đầu luận văn thạc sĩ : Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Tỉnh Tuyên Quang

Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ở mỗi quốc gia luôn là sản phẩm được kế thừa của nhiều hoạt động khác nhau trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh, quốc phòng. Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được xem là bộ mặt của xã hội, là tiêu chí cơ bản phản ánh tiềm lực kinh tế, năng lực quản lý và mức độ văn minh của mỗi quốc gia. Dưới góc độ kinh tế, hoạt động giao thông được xem như mạch máu của nền kinh tế quốc dân. Sự hình thành, tồn tại và phát triển ở mỗi vùng đô thị, khu kinh tế phụ thuộc vào quy mô tổ chức hoạt động giao thông và yêu cầu đảm bảo trật tự, an toàn giao thông của quốc gia đó. Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông là yêu cầu, nhiệm vụ cơ bản của mọi quốc gia; là điều kiện để phát triển kinh tế, củng cố an ninh, quốc phòng và ổn định trật tự xã hội. Nhận thức vai trò quan trọng của trật tự, an toàn giao thông đường bộ, những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và các văn bản quy phạm pháp luật như: Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 22/4/2003, Chỉ thi ̣ số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Luật giao thông đường bộ năm 2001, năm 2008; các Nghị quyết số 14/2002/NQQH11 ngày 16/12/2002 của Quốc hội; Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002, Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 và Nghị quyết số 88/2011/NQ-CP ngày 24/6/2011 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, v.v… Đặc biệt, quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, được xây dựng nhằm thiết lập kỷ cương và từng bước ổn định tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên phạm vi cả nước.
Tuy nhiên, trong điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông nói chung, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nói riêng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội thì hoạt động quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã và đang bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giao thông đường bộ và xử phát vi phạm hành chính (XPVPHC) trong trong lĩnh vực giao thông đường bộ (GTĐB) thiếu tính đồng bộ, tính thống nhất; quy định về XPVPHC trong trong lĩnh vực GTĐB bị phân tán, chồng chéo, thiếu thống nhất, còn chung chung và chưa hoàn toàn phù hợp; chưa phân định rõ trách nhiệm chính của các bộ, ngành, trách nhiệm của cơ quan phối hợp và trách nhiệm của ủy ban nhân dân các cấp về phạm vi, thẩm quyền XPVPHC trong trong lĩnh vực GTĐB; đội ngũ cán bộ, công chức quản lý và thực thi XPVPHC trong trong lĩnh vực GTĐB chưa đáp ứng yêu cầu cả về phẩm chất và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nguồn lực tài chính, các điều kiện phương tiện, máy móc và trang thiết bị đầu tư cho hoạt động XPVPHC trong trong lĩnh vực GTĐB còn thiếu và lạc hậu, chưa bảo đảm với yêu cầu nhiệm vụ. Trong khi đó, sự gia tăng về kinh tế và phát triển của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã thúc đẩy số lượng phương tiện cơ giới đường bộ, đặc biệt là mô tô, xe gắn máy, xe máy điện gia tăng nhanh chóng. Lưu lượng, khối lượng GTĐB tăng nhanh, kéo theo các vấn đề liên quan như xung đột giao thông, tai nạn giao thông, ùn tắc, vi phạm trật tự, an toàn GTĐB ở đô thị và tai nạn giao thông ở các vùng nông thôn gia tăng. Trong khi, nhận thức, ý thức chấp hành các yêu cầu về an toàn giao thông đường bộ của người tham gia giao thông và của cộng đồng vẫn còn thấp kém, dẫn đến vi phạm và tai nạn GTĐB ở Việt Nam diễn biến ngày càng phức tạp. Từ năm 2007 đến nay tai nạn giao thông đường bộ có xu hướng giảm (giảm về số vụ, số người chết và số người bị thương), nhưng số người chết vẫn ở mức cao (trung bình gần 10.000 người chết trong một năm với tổng dân số 98 triệu dân), vi phạm và tai nạn GTĐB giảm chưa ổn định, thiếu tính bền vững.
Theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, từ năm 2010 đến hết năm 2015, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã xử phạt 34.514.138 trường hợp vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, kho bạc nhà nước thu trên 14 nghìn tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 2.087.267 trường hợp, tạm giữ 168.655 xe ô tô, 3.704.806 xe mô tô, xe gắn máy và trên 61 nghìn phương tiện khác. Phân tích các hành vi vi phạm cho thấy: vi phạm chạy quá tốc độ quy định chiếm 16,85%; vi phạm đi không đúng phần đường, làn đường chiếm 10,87%; vi phạm tránh, vượt không đúng quy định chiếm 0,35%; vi phạm chở quá số người quy định chiếm 1,58%; vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện chiếm 1,64%; vi phạm chở hàng quá tải chiếm 1,39%; xe ô tô vi phạm không đảm bảo hoặc không đủ thiết bị an toàn chiếm 1%; vi phạm chuyển hướng không đúng nơi quy định chiếm 0,46%; điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe chiếm 3,5%; không chấp hành tín hiệu giao thông chiếm 0,4%; người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách chiếm 37,23%, v.v… Mặc dù, Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và Uỷ ban nhân dân các cấp đã huy động các lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động phản ứng nhanh, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, lực lượng Công an xã, Thanh tra giao thông và các lượng khác tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tuần tra, kiểm soát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật nhưng tình hình vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ vẫn còn diễn biến phức tạp và ngày càng gia tăng. Đề quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGTĐB) có sự đổi mới cơ bản, bền vững và tăng cường hiệu lực, hiệu quả xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTĐB đã đặt ra nhiều vấn đề lý luận, pháp lý cần phải giải đáp thấu đáo, có căn cứ khoa học và thực tiễn. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Tỉnh Tuyên Quang” là yêu cầu tất yếu khách quan, cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn.

Trên đây là một số nội dung được mình trích lọc từ đề tài luận văn thạc sỹ: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Tỉnh Tuyên Quang ,đề tài được mình tìm kiếm và chọn lọc những đề tài tốt nhất và mới nhất cho các anh, chị tham khảo. Chúc anh, chị có một tài liệu tham khảo phù hợp với đề tài của mình. Để tải tài liệu các anh, chị bấm nút Download để tài bài, nếu gặp khó khăn anh chị có thể liên lạc qua zalo 0932091562

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About Thủy Nguyễn

Check Also

Luận văn: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
@ copyright