Chat Zalo
0932091562"
Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn: Xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, 2018, hot!

Luận văn: Xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, 2018, hot!

Tailieumienphi.edu.vn giới thiệu tới bạn đọc đề tài luận văn ngành Luật với đề tài “Xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk”. Chúc các bạn có được tài liệu luận văn hữu ích cho công việc nghiên cứu của mình.

Các bạn có thể DOWNLOAD phía dưới, hoặc các bạn liên hệ qua SDT/ZALO 0932091562 để được hổ trợ

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Quản lý xây dựng là một lĩnh vực rất rộng, liên quan tới nhiều ngành, lĩnh vực pháp luật không chỉ pháp luật về xây dựng mà còn có Luật Hành chính, Luật Hình sự, Luật Nhà ở, Luật Đất đai… Vì vậy, vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đã phong phú, đa dạng và phức tạp, mà công tác xử lý đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực này cũng còn nhiều vấn đề nảy sinh tính phức tạp. Do đó, phạm vi nghiên cứu tại luận văn tập trung chủ yếu vào các qui định của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định 180/2007/NĐ-CP, quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây; Nghị định sổ 121/2012/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỳ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở. Mặt khác, pháp luật về xử phạt hành chính gồm rất nhiều qui định: về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt, thời hiệu xử phạt, trong phạm vi khuôn khổ luận văn này, chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu pháp luật xử phạt vi phạm hành chính dưới góc độ nội dung chứ không đi sâu nghiên cứu pháp luật dưới góc độ trình tự, thủ tục. Cụ thể đó là những qui định về: Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và thẩm quyền xử phạt.
Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thì định hướng và chiến lược phát triển đô thị có vai trò ngày càng quan trọng, nhưng để đô thị phát triển một cách có kiểm soát, theo quy hoạch, thì Đảng và Nhà nước ta đã có chủ trương là: “Cần phải phát triển đô thị một cách vững chắc, có trật tự, nhằm xây dựng một đô thị hiện đại hơn, to đẹp hơn”.
Thực tế đã cho thấy rằng một trong những công cụ quản lý đô thị có hiệu quả đó là xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng. Nếu các nguyên tắc, quy trình, xử lý vi phạm trật tự xây dựng được tuân thủ một cách nghiêm minh thì công tác quản lý trật tự đô thị sẽ có hiệu quả hơn, còn ngược lại thì công tác quản lý trật tự đô thị sẽ gặp nhiều khó khăn, hạn chế.
Trong những năm qua, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tốc độ phát triển đô thị diễn ra khá nhanh. Đô thị hoá nhanh đồng nghĩa với việc các hạng mục công trình nhanh chóng được xây dựng nhằm đáp ứng kịp thời các nhu cầu về nhà ở, thương mại dịch vụ, sản xuất phát triển của cộng đồng dân cư đô thị.
Tình hình vi phạm hành chính về trật tự xây dựng đô thị đã và đang là một vấn đề nóng bỏng trong thực tế các đô thị ở nước ta hiện nay. Hiện tượng xây dựng không phép, sai phép, xây dựng trên đất không được phép xây dựng xảy ra ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh… Có thể nhận thấy các công trình vi phạm trật tự xây dựng và phát triển đô thị ngày càng nhiều và đa dạng hơn. Mức độ vi phạm trật tự xây dựng ngày càng tăng và diễn biến phức tạp (sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng trên đất không được phép xây dựng, xây dựng không có giấy phép xây dựng, xây dựng sai giấy phép xây dựng…).
Cho đến nay, sau gần 10 năm hình thành và phát triển, huyện Cư Kuin đã đi lên và phát triển mạnh về nhiều mặt. Không nằm ngoài xu thế chung của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, quá trình đô thị hóa cũng đang diễn ra khá mạnh mẽ trên địa bàn huyện. Tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, nhu cầu xây dựng các công trình, nhà ở của người dân ngày một tăng cao; dẫn đến tình hình vi phạm về trật tự xây dựng ngày càng nhiều, các công trình xây dựng không phép, sai phép, xây dựng trên đất không được phép xây dựng, xây dựng trên đất doanh nghiệp diễn ra ngày càng nhiều. Việc quản lý, xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện vì thế mà được đặt ra một cách cấp thiết hơn bao giờ hết. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác xử lý, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin nói riêng, đồng thời qua tìm hiểu và xem xét về công tác xử phạt vi phạm trật tự xây dựng của huyện Cư Kuin em quyết định lựa chọn đề tài: “Xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk” làm luận văn tốt nghiệp của mình.

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn

Thời gian qua, trong lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính đã có một số công trình khoa học nghiên cứu về pháp luật xử phạt vi phạm hành chính như: “Chế tài hành chính – Lý luận và thực tiễn” của Tiến sĩ Vũ Thư, Nxb Chính trị quốc gia, 2000; Luận văn cao học “Hoàn thiện qui định pháp luật về các hình thức xử phạt vi plạm hành chỉnh”, của Nguyễn Trọng Bình, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2000; Luận văn cao học “Vi phạm hành chính và tội phạm – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, của Trần Thu Hạnh, Khoa Luật Trường Đại học tổng hợp Hà Nội, 1998; Luận văn cao học “Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, liên hệ qua thực tiễn ở thành phố Hà Nội” của Quân Ngọc Anh, khoa Luật Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009 và một số bài viết nghiên cứu về lĩnh vực này.
Ở các công trình nghiên cứu này, các tác giả trên cơ sở lý luận và thực tiễn chỉ giới thiệu, phân tích, đánh giá về hoạt động xử phạt vi phạm hành chính nói chung chứ không chuyên sâu đề cập cụ thể tới vấn đề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.
Tuy nhiên, các công trình đó chưa đề cập cụ thể đến những vấn đề của hoạt động xử phạt chuyên ngành trong lĩnh vực xây dựng vốn được xem là một trong những vấn đề bức xúc của công tác quản lý nhà nước hiện nay. Chính vì vậy, trên cơ sở kế thừa các kết quả của các công trình nghiên cứu liên quan, luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề pháp luật và thực tiễn của pháp luật xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng ở huyện Cư Kuin hiện nay để từ đó đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.
Do đó, việc nghiên cứu của luận văn chỉ tập trung nghiên cứu về vấn đề xử lý vi phạm hành chính về trật tự vực xây dựng.
Mặc dù vậy, những công trình khoa học đã được công bố nêu trên là tài liệu tham khảo có giá trị cho việc nghiên cứu và hoàn thiện đề tài của luận văn.

3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn

– Mục đích:

Thông qua việc nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích cơ sở lý luận xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng; đánh giá thực trạng, các thành công việc tổ chức thực hiện áp dụng trong thực tiễn từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện công tác xử lý vi phạm trật tự về xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin.

– Nhiệm vụ:

Để thực hiện mục đích đề ra, luận văn có những nhiệm vụ
sau:
+ Làm rõ cơ sở lý luận xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng.
+ Đánh giá tổ chức thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng, làm rõ những vướng mắc, bất cập và nguyên nhân trong tổ chức thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin.
+ Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị cụ thể để nhằm hoàn thiện xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn

– Đối tượng nghiên cứu:

Luận văn nghiên cứu những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức thực hiện xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin.

– Phạm vi nghiên cứu:

Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề pháp luật, áp dụng pháp luật liên quan đến khái niệm, bản chất, đặc trưng của xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng; khái niệm, đặc điểm pháp luật xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng.
Đánh giá thực tiễn tổ chức thực hiện xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin (từ năm 2010 đến nay).

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn

– Phương pháp luận: Vận dụng cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin,tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của nhà nước xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng.

– Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng kết hợp các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn

– Các kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần kiến nghị hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng.

– Luận văn là tài liệu tham khảo cho các cơ quan hoạch định cơ chế chính sách ở địa phương liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng ở huyện Cư Kuin.

7. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm có 03 chương:

  • Chương 1. Cơ sở lý luận của xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây
    dựng.
  • Chương 2. Thực trạng tổ chức thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin.
  • Chương 3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About admin

Check Also

Luận văn: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là …

error: Content is protected !!