Chat Zalo
0932091562"
Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn:Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, 2019, HOT!

Luận văn:Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, 2019, HOT!

Chắc hẳn các bạn đang tìm kiếm tài liệu về những luận văn thạc sỹ hay luận văn tốt nghiệp với các đề tài khác nhau thì đừng lo, hôm nay Tailieumienphi.edu.vn giới thiệu cho các bạn đề tài luận văn thạc sỹ ngành quản lí công với đề tài cụ thể là:Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

Sau đây mình sẽ thông tin thêm về đề tài:Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng các bạn nào muốn có bài hoàn chỉnh thì liên hệ với mình qua sđt hoặc zalo 0932091562 để được hỗ trợ và tư vấn tải hoặc bạn có thể bấm nút mua bên dưới.Hi vọng tài liệu này có thể có ích cho các bạn làm luận văn thạc sỹ của mình.

Đề cương luận văn thạc sĩ với đề tài: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Trang

 • PHẦN MỞ ĐẦU
 • 1. Tính cấp thiết của đề tài
 • 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
 • 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
 • 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
 • 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
 • 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài
 • 7. Kết cấu của đề tài
 • Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ .
 • 1.1. Các khái niệm cơ bản .
 • 1.1.1. Khái niệm giao thông và giao thông đường bộ
 • 1.1.2. Khái niệm vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính.
 • 1.1.3. Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong
  lĩnh vực giao thông đường bộ
 • 1.2. Nội dung xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
 • 1.3. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
 • 1.3.1. Hình thức xử phạt chính
 • 1.3.2. Hình thức xử phạt bổ sung
 • 1.3.3. Các biện pháp khắc phục hậu quả
 • 1.4. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
 • 1.4.1. Các chủ thể có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
 • 1.4.2. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
 • 1.5. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
 • 1.5.1. Thủ tục xử phạt không lập biên bản
 • 1.5.2. Thủ tục xử phạt có lập biên bản
 • Tiểu kết chương 1
 • Chương 2. THỰC TRẠNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 • 2.1. Tổng quan về quận 10, TP.HCM
 • 2.1.1. Vị trí địa lý và dân cư.
 • 2.1.2. Đặc điểm về kinh tế – xã hội
 • 2.1.3. Hạ tầng giao thông đường bộ
 • 2.1. 4. Phương tiện tham gia giao thông
 • 2.2. Thực trạng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn quận 10, TP.HCM từ năm 2013 đến năm 2016
 • 2.2.1. Những kết quả đã đạt được
 • 2.2.2. Những hạn chế, vướng mắc
 • 2.2.3. Nguyên nhân của những kết quả đạt được và hạn chế, vướng mắc
 • Tiểu kết chương 2
 • Chương 3. GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
 • 3.1. Tăng cường công tác quản lí nhà nước, x y dựng và hoàn thiện pháp luật giao thông đường bộ và pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính
 • 3.1.1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước
 • 3.1.2. Xây dựng và hoàn thiện pháp luật giao thông đường bộ và pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính
 • 3.2. Đổi mới và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giao thông đường bộ nâng cao phẩm chất đạo đức chính trị và chuyên môn kỹ thuật cho lực lượng làm nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính
 • 3.2.1. Đổi mới và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giao thông đường bộ
 • 3.2.2. Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và chuyên môn kỹ thuật cho lực lượng làm nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính.
 • 3.3. Đầu tư cơ sở vật ch t, bảo đảm điều kiện trang thiết bị kỹ thuật cho lực lượng Thanh tra Giao thông và Cảnh sát giao thông đường bộ.
 • 3.4. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lí nghiêm minh, triệt để, kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ.
 • Tiểu kết chương 3
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT trong luạn văn: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

 • ATGT An toàn giao thông
 • CAND Công an nhân dân
 • CSGT Cảnh sát giao thông
 • CSTT Cảnh sát trật tự
 • CSCĐ Cảnh sát cơ động
 • CBCS Cán bộ chiến sỹ
 • CNH-HĐH Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa
 • CNTT Công nghệ thông tin
 • CĐ-ĐH Cao đẳng – Đại học Đoàn
 • TNCSHCM Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
 • GTVT Giao thông vận tải
 • GTĐB Giao thông đường bộ
 • QPPL Quy phạm pháp luật
 • QLNN Quản lý nhà nước
 • TDTT Thể dục thể thao
 • TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh
 • TTATXH Trật tự an toàn xã hội
 • TTATGT Trật tự an toàn giao thông
 • TNGT Tai nạn giao thông
 • UBND Ủy ban nhân dân
 • VPHC Vi phạm hành chính
 • XLVPHC Xử lý vi phạm hành chính
 • XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính
 • XHCN Xã hội chủ nghĩa

Một số hình ảnh về luận văn: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
Luận văn thạc sĩ: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
Luận văn thạc sĩ: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
Luận văn thạc sĩ: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
Luận văn thạc sĩ: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Lời mở đầu luận văn thạc sĩ:Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

XPVPHC trong lĩnh vực GTĐB là hoạt động quan trọng trong quản lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương hành chính trong đời sống kinh tế – xã hội của đất nước. Với mục tiêu tạo lập cơ sở pháp lý cho hoạt động hết sức quan trọng này, đáp ứng yêu cầu “thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đúng đắn đường lối, chính sách của Ðảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam, Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân…” [1, tr.1], từ năm 1989, Hội đồng Nhà nước đã ban hành Pháp lệnh về XPVPHC; sau đó từng bước hoàn thiện qua 4 lần sửa đổi, bổ sung và ban hành văn bản mới vào các năm 1995, 2002, 2007, 2008 và Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua Luật XLVPHC ngày 20/6/2012, bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013. Cùng với các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, các Pháp lệnh, Luật XLVPHC qua từng thời kỳ, đã giúp tăng cường hiệu lực và hiệu quả thực thi pháp luật, đồng thời thể chế hóa một trong những chủ trương xuyên suốt trong nhiều Nghị quyết của Ðảng về bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phòng ngừa, đấu tranh chống vi phạm pháp luật nói chung, trong đó có vi phạm hành chính nói riêng, yêu cầu dân chủ, công khai, minh bạch trong XPVPHC, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, bảo đảm TTATXH. Với nhiều nội dung tiến bộ, Luật XLVPHC đánh dấu bước phát triển mới trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế pháp lý trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân ở nước ta, được Nhân dân và cộng đồng quốc tế hoan nghênh, đánh giá cao. Bên cạnh đó, Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, trên tinh thần quán triệt quan điểm thực hiện “đơn giản hóa và công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân và doanh nghiệp” [1, tr.2] của Đảng về cải cách hành chính cũng đã được quy định cụ thể trong Luật XLVPHC, điển hình là các quy định về trình tự, thủ tục xử phạt VPHC, các quy định về các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm XLVPHC, các quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng và thi hành các biện pháp xử lý hành chính trên tinh thần bảo đảm tính công khai, minh bạch nhưng chặt chẽ, rõ ràng, hiệu quả, để thật sự thuận lợi, dễ dàng cho người dân chấp hành pháp luật và lực lượng chức năng thực thi công vụ trong thực tiễn. Pháp luật về XPVPHC đã quy định khá toàn diện, đầy đủ nội dung về vấn đề theo dõi, quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật XPVPHC trên tinh thần đổi mới cơ bản nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thật sự của công tác quản lý thi hành pháp luật XLVPHC, khẳng định tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật. Tuy nhiên, qua kết quả 08 năm thực hiện Luật GTĐB, 03 năm áp dụng Luật XLVPHC, nhất là việc triển khai Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 01/8/2016 và các Thông tư hướng dẫn đã bắt đầu bộc lộ những hạn chế, bất cập, thiếu các quy định bảo đảm tính dân chủ, tính khách quan trong việc xem xét, quyết định việc xử phạt, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác; chưa bảo đảm tính công khai, các hình thức xử phạt được áp dụng chưa linh hoạt;… Pháp luật về XPVPHC trong lĩnh vực GTĐB dù được ban hành, sửa đổi, bổ sung liên tục nhằm đáp ứng với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng cũng như sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện giao thông cá nhân, song vẫn chưa theo sát diễn tiến cuộc sống thường ngày. Tai nạn giao thông tuy có giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương nhưng chưa bền vững, đặc biệt là tình hình vi phạm pháp luật về TTATGT có xu hướng ngày càng tăng, tính răn đe chưa cao, nhiều văn bản QPPL vừa ban hành đã không phù hợp với thực tế nên khó triển khai, dẫn đến hiệu quả điều chỉnh của pháp luật còn hạn chế, các vi phạm xảy ra nhưng chưa được phát hiện và ngăn chặn kịp thời; trình độ hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của khá đông người dân còn thấp, đã xuất hiện tình trạng xem nhẹ, coi thường pháp luật, dẫn đến công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực GTĐB tiếp tục diễn biến phức tạp, làm giảm hiệu quả giữ gìn trật tự, kỷ cương quản lý hành chính của đất nước, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Trong các công trình nghiên cứu về XPVPHC trong lĩnh vực GTĐB trước đây, nhiều tác giả tập trung nghiên cứu, phân tích đánh giá về thực hiện pháp luật trong phạm vi tỉnh, thành phố lớn, có qu đất phát triển hạ tầng giao thông, việc lập quy hoạch giao thông hiện đại còn tiềm năng, việc kiểm soát, thanh tra XLVPHC trong lĩnh vực GTĐB tương đối thuận lợi, khác hẳn so với một khu vực trung tâm thành phố chật chội, đa dạng về người tham gia giao thông, phương tiện tham gia giao thông, trình độ kiến thức và hiểu biết pháp luật, lại luôn đối diện với kẹt xe, tắc đường, lấn chiếm lòng lề đường, tình trạng vi phạm GTĐB thường xuyên xảy ra, trong khi hiệu quả xử phạt vi phạm lại không cao. Các công trình nghiên cứu trước đây cũng chủ yếu tập trung các biện pháp XLVPHC, chưa phân tích sâu XPVPHC trong lĩnh vực GTĐB ở thẩm quyền XPVPHC, trách nhiệm và thủ tục XPVPHC, tại sao công tác XPVPHC lại chưa hiệu quả, tại sao tính công khai, minh bạch của công tác này chưa đáp ứng được yêu cầu? Các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả XPVPHC trong lĩnh vực GTĐB khá chung, mang tầm vĩ mô, chưa có tác dụng triển khai và áp dụng ngay, nhất là với các đô thị lớn như TP.HCM. Vì những lý do trên, tác giả chọn: “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài luận văn thạc sĩ luật học.

Trên đây là một số nội dung được mình trích lọc từ đề tài luận văn thạc sỹ:Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh ,đề tài được mình tìm kiếm và chọn lọc những đề tài tốt nhất và mới nhất cho các anh, chị tham khảo. Chúc anh, chị có một tài liệu tham khảo phù hợp với đề tài của mình. Để tải tài liệu các anh, chị bấm nút Download để tài bài, nếu gặp khó khăn anh chị có thể liên lạc qua zalo 0932091562

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About admin

Check Also

Luận văn: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!