Chat Zalo
0932091562"
Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn: Sinh hoạt văn hóa Quan họ làng (qua trường hợp làng Quan họ Viêm Xá), 2019, HOT!

Luận văn: Sinh hoạt văn hóa Quan họ làng (qua trường hợp làng Quan họ Viêm Xá), 2019, HOT!

Các đề án, luận văn, khóa luận tốt nghiệp,… với các ngành nghề khác nhau luôn là chủ đề được tìm kiếm đối với các sinh viên thực tập, thạc sĩ. Luận văn ngành văn hóa học với đề tài “Sinh hoạt văn hóa Quan họ làng (qua trường hợp làng Quan họ Viêm Xá)”  mà hôm nay tailieumienphi.edu.vn giới thiệu tới các bạn đọc. Mong rằng các bạn có tài liệu hữu ích cho việc nghiên cứu của mình!

Các bạn có thể DOWNLOAD phía dưới, hoặc các bạn liên hệ qua SDT/ZALO 0932091562 để được tư vấn và hỗ trợ nhé! THANHKS FOR WATCHING!!!

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Dân ca Quan họ là một trong những di sản văn hóa phi vật thể có giá trị to lớn không chỉ đối với nhân dân vùng Kinh Bắc – nơi đã sản sinh và nuôi dưỡng Quan họ – mà còn đối với cả cộng đồng các dân tộc Việt Nam và toàn thể nhân loại. Năm 2009, Ủy ban UNESCO của Liên hợp quốc đã công nhận Quan họ Bắc Ninh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại dựa trên các giá trị văn hóa, giá trị lưu trữ tập quán xã hội, nghệ thuật trình diễn, phong cách ứng xử văn hóa, ca từ và trang phục. Đó thực sự là một viên ngọc quý đã tỏa sáng nhiều thế kỉ trong dòng chảy văn hóa đa sắc màu của các loại hình dân ca Việt Nam. Trải qua thời gian, dân ca Quan họ phát triển rực rỡ đến mức, đã tạo nên quanh nó cả một bản sắc văn hóa riêng – đó là văn hóa Quan họ, với những biểu hiện sinh hoạt phong phú, từ đời sống tâm linh, tín ngưỡng đến những phong tục tập quán, trang phục và lề lối giao tiếp ứng xử, ca hát… vừa độc đáo, vừa thấm đượm tính chất cộng đồng. Và đến lượt mình, các sinh hoạt văn hóa Quan họ đã nuôi dưỡng để dân ca Quan họ tồn tại và phát triển. Nhìn nhận từ mối quan hệ biện chứng, hữu cơ ấy, có thể thấy, khi sinh hoạt văn hóa Quan họ đổi thay và phát triển thì dân ca Quan họ cũng đổi thay và phát triển. Do đó, muốn bảo tồn, phát huy dân ca Quan họ, trước hết phải nghiên cứu thực trạng của sinh hoạt văn hóa Quan họ trong sự kế thừa, tiếp nối liên tục của nó với sinh hoạt Quan họ cổ truyền. Ở đây là sinh hoạt văn hóa Quan họ làng (SHVHQHL). Nghiên cứu SHVHQHL chính là nghiên cứu môi trường sống, môi trường phát triển của dân ca Quan họ gắn với hạt nhân cốt lõi của nó là bản thân các sinh hoạt ca xướng. Mặt khác, có thể nói, từ nửa cuối thế kỷ XX cho đến nay, đất nước ta có nhiều biến động lớn và sâu sắc cả về kinh tế, chính trị và xã hội, đặc biệt là thời kì đổi mới, đất nước chuyển sang cơ chế thị trường, mở cửa và hội nhập. Văn hóa truyền thống, trong đó có dân ca Quan họ đã đứng trước những thử thách, va đập mạnh mẽ với văn hóa ngoại nhập, với những biến đổi về lối sống, nếp sống và đặc biệt là xu hướng đô thị hóa làm thay đổi không chỉ những vùng ven đô thị mà cả những vùng nông thôn rộng lớn, trong đó vùng Quan họ không phải là một ngoại lệ. Rõ ràng, nguy cơ mai một hoặc biến dạng của Quan họ là một sự thật hiện hữu. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi SHVHQHL cần phải được bảo tồn như thế nào để vừa bảo lưu tối đa những giá trị truyền thống căn cốt; vừa phát huy, phát triển để đáp ứng nhu cầu của con người hiện đại và môi trường văn hóa hiện nay. Như vậy, đặt vấn đề nghiên cứu SHVHQHL là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, điểm lại tình hình nghiên cứu dân ca Quan họ từ thế kỷ XX đến nay, mặc dù đã có nhiều thành tựu; trong đó có một số công trình in thành sách, các bài nghiên cứu riêng đã có đề cập tới SHVHQHL cổ truyền nhưng chưa có công trình nào chuyên tâm nghiên cứu về SHVHQHL, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới. Đây chính là giai đoạn lịch sử đầy biến động và cũng giàu thành tựu của sự bảo tồn, phát triển dân ca Quan họ vùng Kinh Bắc. Xuất phát từ những lí do kể trên, tôi lựa chọn đề tài: Sinh hoạt văn hóa Quan họ làng (qua trường hợp làng Quan họ Viêm Xá)làm đề tài Luận án tiến sĩ của mình.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 2.1. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu sinh hoạt văn hóa Quan họ làng.

2.2. Phạm vi nghiên cứu

– Về mặt nội dung: Nghiên cứu SHVHQHL và xu hướng phát triển của sinh hoạt văn hóa Quan họ làng trong tương lai.

– Giới hạn địa bàn nghiên cứu: Làng thủy tổ Quan họ Viêm Xá và mối quan hệ liên làng trong vùng Quan họ Kinh Bắc. Khi xác định cách tiếp cận trường hợp để thực hiện đề tài, chúng tôi đã lựa chọn làng Quan họ Viêm Xá bởi một số điểm sau:

+ Đây là làng Quan họ gốc và được dân gian vùng Quan họ tôn vinh là làng Thủy tổ của Quan họ, nơi duy nhất có đền thờ Vua Bà – vị nữ thần được dân gian truyền tụng là người đã sáng tạo ra dân ca Quan họ, gây dựng nên làng Viêm Xá xưa.

+ Làng Viêm Xá là một làng Quan họ điển hình với một không gian văn hóa Quan họ tiêu biểu cho 49 làng Quan họ. Người ta có thể tìm thấy ở đây một diện mạo toàn vẹn của các sinh hoạt Quan họ từ lề lối, giao tiếp – ứng xử, các hình thức diễn xướng, phong tục tập quán và điều quan trọng là khả năng giữ gìn văn hóa truyền thống của người dân nơi đây. Viêm Xá còn là làng Quan họ có mối quan hệ kết nghĩa với các làng Quan họ cổ điển hình khác là Bịu Xim, Bịu Trung, Đống Cao trên cơ sở của quan hệ Kết chạ – một phong tục rất cổ trong vùng.

+ Viêm Xá là một trong hai trung tâm hội hát Quan họ lớn nhất vùng Quan họ (cùng với Lim thuộc huyện Tiên Du) cho đến ngày nay.

  1. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

 3.1. Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu, nhận diện các nội dung văn hóa của SHVHQHL và vai trò của nó đối với đời sống dân ca Quan họ vùng Kinh Bắc, từ đó đề xuất phương hướng và khuyến nghị bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của SHVHQHL trong bối cảnh đất nước đổi mới, mở cửa và hội nhập.

 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

– Làm rõ cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu về SHVHQHL vùng Kinh Bắc hiện nay.

– Khảo sát, nghiên cứu đánh giá thực trạng của SHVHQHL hiện nay trong mối quan hệ hữu cơ với SHVHQHL cổ truyền và tình hình kinh tế – văn hóa – xã hội vùng Kinh Bắc thông qua nghiên cứu trường hợp Làng thủy tổ Quan họ Viêm Xá cùng mối quan hệ, giao lưu Quan họ giữa làng Quan họ tiêu biểu này với các làng kết nghĩa, các làng Quan họ khác trong vùng.

– Nghiên cứu, đề xuất những quan điểm, phương hướng, cơ chế chính sách và các khuyến nghị cụ thể nhằm bảo tồn, phát huy SHVHQHL trong tình hình hiện nay.

  1. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn

4.1. Ý nghĩa lý luận

Luận án góp phần nhận thức sâu sắc, toàn diện hơn những vấn đề lý luận chung về bảo tồn, phát huy SHVHQHL. Phát hiện những vấn đề mới về phương diện lý luận của SHVHQHL và vai trò của SHVHQHL trong giai đoạn hiện nay.

4.2 Ý nghĩa thực tiễn

– Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ giúp nhận diện SHVHQHL và việc bảo tồn, phát huy SHVHQHL nói riêng, sinh hoạt văn hóa truyền thống nói chung, trước hết là trên chính quê hương của loại hình dân ca này.

– Nội dung, kết quả nghiên cứu của đề tài có thể sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy trong hệ thống các trường văn hóa nghệ thuật, khoa học xã hội và nhân văn và làm tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý văn hóa, đặc biệt là quản lý văn hóa cơ sở vùng Quan họ Kinh Bắc.

  1. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung luận án gồm 04 chương, 18 tiết.

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About Thủy Nguyễn

Check Also

Luận văn: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!