Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn: Quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế, 2019, HOT!

Luận văn: Quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế, 2019, HOT!

Chắc hẳn các bạn đang tìm kiếm tài liệu về những luận văn thạc sỹ hay luận văn tốt nghiệp với các đề tài khác nhau thì đừng lo, hôm nay Tailieumienphi.edu.vn giới thiệu cho các bạn đề tài luận văn thạc sỹ ngành tài chính ngân hàng với đề tài cụ thể là: Quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế

Sau đây mình sẽ thông tin thêm về đề tài: Quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huếnhưng các bạn nào muốn có bài hoàn chỉnh thì liên hệ với mình qua sđt hoặc zalo 0932091562 để được hỗ trợ và tư vấn tải hoặc bạn có thể bấm nút mua bên dưới.Hi vọng tài liệu này có thể có ích cho các bạn làm luận văn thạc sỹ của mình.

Đề cương luận văn thạc sĩ với đề tài: Quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế

 • Trang phụ bìa
 • Lời cảm ơn
 • Lời cam đoan
 • Mục lục
 • Danh mục các từ viết tắt
 • Danh mục bảng biểu
 • PHẦN MỞ ĐẦU.
 • Chương 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CÓ THU
 • 1.1. Tổng quan về đơn vị sự nghiệp công lập có thu
 • 1.1.1. Khái niệm về đơn vị sự nghiệp công lập có thu
 • 1.1.2. Đặc điểm của đơn vị sự nghiệp công lập có thu
 • 1.1.3. Phân loại đơn vị sự nghiệp công lập có thu
 • 1.2. Các nội dung chính về quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập có thu
 • 1.2.1. Khái niệm cơ chế quản lý tài chính
 • 1.2.2. Mục tiêu quản lý tài chính ở đơn vị sự nghiệp
 • 1.2.3. Nguyên tắc quản lý tài chính ở các đơn vị sự nghiệp
 • 1.2.4. Vai trò của quản lý tài chính ở các đơn vị sự nghiệp có thu
 • 1.2.5. Nội dung chủ yếu quản lý tài chính ở đơn vị sự nghiệp
 • 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới cơ chế quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập có thu
 • 1.3.1. Các nhân tố bên trong
 • 1.3.2. Các nhân tố bên ngoài
 • 1.4. Những đổi mới trong cơ chế quản lý tài chính bệnh viện của nước ta
 • 1.5. Kinh nghiệm của một số nước trong quản lý tài chính bệnh viện
 • 1.5.1. Hệ thống bệnh viện công lập thuộc các nước Đông Âu
 • 1.5.2. Mô hình bệnh viện công của Trung Quốc
 • 1.5.3. Hệ thống bệnh viện của Mỹ.
 • Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ .
 • 2.1. Giới thiệu chung về bệnh viện Trung ương Huế
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .
 • 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của bệnh viện Trung ương Huế
 • 2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của bệnh viện Trung ương Huế
 • 2.1.4. Tình hình hoạt động chuyên môn tại bệnh viện Trung ương Huế
 • 2.2. Thực trạng quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế
 • 2.2.1. Đặc điểm quản lý tài chính bệnh viện.
 • 2.2.2. Thực trạng quản lý và sử dụng các nguồn thu, mức thu
 • 2.2.3. Thực trạng quản lý và sử dụng các khoản chi, mức chi .
 • 2.2.4. Thực trạng quản lý chênh lệch thu – chi
 • 2.2.5. Về tổ chức chế độ báo cáo tài chính và công khai báo cáo tài chính
 • 2.2.6. Tổ chức công tác kiểm tra kế toán .
 • 2.2.7. Công tác hạch toán, kế toán, quyết toán
 • 2.3. Đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế
 • 2.3.1. Kết quả đạt được
 • 2.3.2. Hạn chế.
 • 2.3.3. Nguyên nhân
 • Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ
 • 3.1. Định hướng hoàn thiện quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế.
 • 3.2. Các giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế
 • 3.2.1. Hoàn thiện, bổ sung hệ thống định mức kỹ thuật
 • 3.2.2. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát quá trình chấp hành kỷ luật tài chính nội bộ các khoa phòng trong bệnh viện
 • 3.2.3. Nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn thu .
 • 3.2.4. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và giám sát chặt chẽ các khoản chi
 • 3.2.5. Hoàn thiện tổ chức hệ thống báo cáo tài chính và công khai báo cáo tài chính
 • 3.2.6. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tài chính, kế toán giỏi nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức tốt
 • 3.2.7. Tăng cường cơ sở vật chất, mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài chính
 • 3.3. Kiến nghị
 • 3.3.1. Đối với Chính phủ
 • 3.3.2. Đối với Bộ Y tế
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT trong luận văn: Quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế

 • BHYT : Bảo hiểm y tế
 • CBNV : Cán bộ nhân viên
 • ĐH : Đại học
 • ĐVSN : Đơn vị sự nghiệp
 • HHTM : Huyết học truyền máu
 • KCB : Khám chữa bệnh
 • NSNN : Ngân sách Nhà nước
 • SNCT : Sự nghiệp có thu
 • TCKT : Tài chính kế toán

DANH MỤC BẢNG BIỂU trong luận văn: Quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế

 •  Bảng 2.1: Số liệu hoạt động chuyên môn năm 2016 .
 • Bảng 2.2: Tổng hợp nguồn kinh phí của bệnh viện Trung ương Huế .
 • Bảng 2.3: Tổng hợp số liệu tài chính qua các năm
 • Bảng 2.4: Tỷ trọng của từng hoạt động trên tổng số chi qua các năm
 • Bảng 2.5: Tình hình phân bổ số chênh lệch thu – chi qua các năm

Một số hình ảnh  về luận văn: Quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế

Luận văn thạc sĩ: Quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế
Quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế
Luận văn thạc sĩ: Quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế
Quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế
Luận văn thạc sĩ: Quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế
Quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế
Luận văn thạc sĩ: Quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế
Quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế
Luận văn thạc sĩ: Quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế
Quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế

Lời mở đầu luận văn thạc sĩ: Quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế

Ở nước ta những năm gần đây, đổi mới cơ chế quản lý tài chính nói chung, đổi mới cơ chế quản lý tài chính ở các đơn vị sự nghiệp công lập nói riêng là đòi hỏi cấp thiết, khách quan trước yêu cầu hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong nền kinh tế thị trường các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp hàng hóa công cộng, đóng vai trò quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế và đời sống xã hội của dân cư, số lượng và lĩnh vực hoạt động của các đơn vị sự nghiệp ngày càng tăng. Các đơn vị sự nghiệp không chỉ đơn thuần thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao mà còn tổ chức cung ứng dịch vụ cho xã hội. Do đó, nguồn tài chính của các đơn vị này không chỉ do ngân sách nhà nước cấp mà còn thu từ việc cung cấp các dịch vụ, nguồn xã hội hóa, góp vốn liên doanh liên kết, viện trợ… Với nguồn lực tài chính đa dạng như vậy, vấn đề đặt ra là phải quản lý, khai thác và sử dụng các nguồn lực trên sao cho hiệu quả mà vẫn đảm bảo thực hiện tốt vai trò chức năng của các hoạt động sự nghiệp, tránh lãng phí và suy giảm chất lượng của các hoạt động sự nghiệp. Sự ra đời của nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002, sau đó được thay thế bằng nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập [1], [2], [3] . Đến ngày 14/02/2015, nghị định 43 được thay thế bằng nghị định 16/2015/NĐ-CP về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập với hy vọng sẽ làm tăng hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí, nâng cao tính đáp ứng của cơ sở y tế công lập trong từng giai đoạn phát triển của nước nhà [4] [6]. Hòa chung với sự đổi mới của đất nước trong việc thực hiện Nghị định 43 tại bệnh viện Trung ương Huế đã tạo ra sự thay đổi rõ rệt. Nguồn thu của bệnh viện tăng lên đáng kể qua các năm, góp phần tích cực vào việc nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn nhiều hạn chế trong việc triển khai thực hiện và chưa đạt được kết quả như mong muốn. Vậy vấn đề đặt ra là phải nghiên cứu và tìm ra được những giải pháp hữu hiệu trong việc quản lý tài chính nhằm quản lý chặt chẽ các khoản thu, tiết kiệm các khoản chi sao cho hợp lý, hiệu quả. Với ý nghĩa đó học viên đã lựa chọn: “Quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế” làm đề tài nghiên cứu.

Trên đây là một số nội dung được mình trích lọc từ đề tài luận văn thạc sỹ : Quản lý tài chính tại bệnh viện Trung ương Huế,đề tài được mình tìm kiếm và chọn lọc những đề tài tốt nhất và mới nhất cho các anh, chị tham khảo. Chúc anh, chị có một tài liệu tham khảo phù hợp với đề tài của mình. Để tải tài liệu các anh, chị bấm nút Download để tài bài, nếu gặp khó khăn anh chị có thể liên lạc qua zalo 0932091562

Giá Tài Liệu Này: 20000 VNĐ

thanh toán

About Thủy Nguyễn

Check Also

Luận văn: Quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực trong các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
@ copyright