Chat Zalo
0932091562"
Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn: Quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam, 2019, HOT!

Luận văn: Quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là những tài liệu cần thiết cho các bạn sinh viên làm khóa luân tốt nghiệp hay các anh chị thạc sĩ làm đề tài nghiên cứu…, hôm nay Tailieumienphi.edu.vn giới thiệu cho các bạn đề tài luận văn thạc sỹ ngành luật với đề tài cụ thể là: Quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam

Dưới đây là những thông tin thêm về đề tài:Quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản ở Việt Namnhưng các bạn nào muốn có bài hoàn chỉnh thì liên hệ với mình qua sđt hoặc zalo 0932091562 để được hỗ trợ và tư vấn tải hoặc bạn có thể bấm nút mua bên dưới.Hi vọng tài liệu này có thể có ích cho các bạn làm luận văn thạc sỹ của mình.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT trong luận văn: Quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam

 • KT TNKS : Khai thác tài nguyên khoáng sản
 • KT – XH : Kinh tế – xã hội
 • QLNN QPPL : Quản lý nhà nước Quy phạm pháp luật
 • TNKS : Tài nguyên khoáng sản
 • UBND : Ủy ban nhân dân

Đề cương luận văn thạc sĩ với đề tài: Quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam

 • MỞ ĐẦU.
 • 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
 • 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn
 • 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
 • 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
 • 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn
 • 6. Ý nghĩa của luận văn
 • 7. Kết cấu của luận văn.
 • Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KHAI THÁC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN.
 • 1.1. Tài nguyên khoáng sản
 • 1.1.1. Các khái niệm.
 • 1.1.2. Những đặc điểm của tài nguyên khoáng sản
 • 1.1.3. Quyền sở hữu về tài nguyên khoáng sản
 • 1.1.4. Vai trò của khai thác tài nguyên khoáng sản đối với phát triển kinh tế – xã hội
 • 1.2. Quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản.
 • 1.2.1. Khái niệm quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản
 • 1.2.2. Sự cần thiết phải quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản
 • 1.2.3. Yêu cầu và nguyên tắc quản lý nhà nước đối với khai thác tài nguyên khoáng sản.
 • 1.2.4. Nội dung quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản
 • 1.2.5. Phương pháp quản lý nhà nước đối với khai thác tài nguyên khoáng sản.
 • 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản.
 • 1.3.1. Các yếu tố khách quan
 • 1.3.2. Các yếu tố chủ quan
 • 1.4. Kinh nghiệm quốc tế về quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản
 • Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN Ở VIỆT NAM.
 • 2.1. Tổng quát về hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản
 • 2.2. Tình hình thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản.
 • 2.3. Đánh giá hoạt động quản lý nhà nước đối với khai thác tài nguyên khoáng sản
 • 2.3.1. Những kết quả đạt được
 • 2.3.2. Những hạn chế trong quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản
 • 2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế..
 • Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM.
 • 3.1. Bối cảnh sắp tới
 • 3.2. Quan điểm, mục tiêu
 • 3.2.1. Các quan điểm cơ bản
 • 3.2.2. Các mục tiêu
 • 3.2.3. Mục tiêu cụ thể
 • 3.2.4. Yêu cầu công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khai thác khoáng sản trong điều kiện hiện nay
 • 3.3. Các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản.
 • 3.3.1. Nhóm giải pháp về thể chế chính sách.
 • 3.3.2. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện.
 • 3.3.3. Nhóm giải pháp về nguồn lực.
 • 3.3.4. Tham gia sáng kiến minh bạch công nghiệp khai thác khoáng sản (gọi tắt là EITI)
 • 3.3.5. Giải pháp khác
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Một vài hình ảnh về luân văn: Quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam

Luận văn thạc sĩ: Quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam
Quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam
Luận văn thạc sĩ: Quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam
Quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam
Luận văn thạc sĩ: Quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam
Quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam
Luận văn thạc sĩ: Quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam
Quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam
Luận văn thạc sĩ: Quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam
Quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam

Lời mở đầu luận văn thạc sĩ: Quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam

Theo quy định tại Điều 53 Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tài nguyên khoáng sản là “tài sản công” thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Tài nguyên khoáng sản là tài sản hữu hình và là một nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia. Với tư cách là đại diện chủ sở hữu, Nhà nước phải tổ chức quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng có hiệu quả khoáng sản để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. Việt Nam có nguồn tài nguyên khoáng sản khá phong phú, đa dạng với trên 5.000 mỏ và điểm quặng của hơn 60 loại khoáng sản khác nhau. Trong đó có một số loại khoáng sản được dự báo có trữ lượng lớn như bôxít, titan, đá nguyên liệu xi măng v.v… Tuy nhiên, khoáng sản là hữu hạn, hầu hết không tái tạo, chính vì vậy việc khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản phải tiết kiệm, có hiệu quả nhằm phát huy tối đa nguồn lực này cho mục tiêu phát triển trước mắt cũng như lâu dài. Công tác quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoán sản đã đạt được một số kết quả đáng kể trong thời gian qua. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn khá nhiều tồn tại hạn chế, bất cập trong công tác này. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản cơ bản đã khá đầy đủ nhưng còn nhiều khó khăn, vướng mắc khi thực hiện; hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản từ Trung ương đến địa phương chưa hoàn thiện, hoạt động hiệu quả chưa cao, lực lượng cán bộ làm công tác QLNN về khoáng sản chưa đáp ứng được về số lượng và yêu cầu chuyên môn; thông tin, số liệu cơ bản về nguồn lực khoáng sản chưa được quản lý tốt, chặt chẽ, nhất là đối với thông tin, số liệu kiểm kê trữ lượng, sản lượng khai thác thực tế, tổn thất khoáng sản thực tế…, các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác khoáng sản chưa nhận thức đầy đủ và chưa thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong hoạt động quản lý tài nguyên khoáng sản. Ngoài ra khai thác khoáng sản còn phải đối mặt với nhiều thách thức về kinh tế xã hội của cộng đồng dân cư vùng khai khoáng, trong quá trình khai thác vẫn còn tình trạng doanh nghiệp khai báo trữ lượng không trung thực; khai thác tài nguyên khoáng sản một cách bừa bãi, thất thoát, gây ô nhiễm môi trường, cạn kiệt nhanh chóng tài nguyên khoáng sản, tình trạng khai thác khoáng sản không có giấy phép gia tăng gây bức xúc trong dư luận xã hội… Sản phẩm khai thác chế biến khoáng sản ở Việt Nam phần lớn mới dừng lại ở sản phẩm thô chủ yếu để xuất khẩu, giá trị và hiệu quả sử dụng thấp, chưa tương xứng với giá trị tài nguyên của khoáng sản khai thác nếu được đầu tư chế biến sâu hơn. Hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản luôn đi liền với các tác nhân gây tác hại và ô nhiễm đến môi trường ở các mức độ khác nhau như làm xuất hiện khối lượng chất thải lớn, trong đó có một số chất thải nguy hiểm; gây ô nhiễm không khí và nguồn nước; phá vỡ chu kỳ thủy văn; làm mất đa dạng sinh học; tàn phá rừng; làm sa mạc hóa và nghèo hóa vùng đất, phá hoại cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa….nảy sinh các mâu thuẫn và xung đột xã hội như: tranh chấp tài nguyên; tranh chấp về đất đai, đền bù…. Để đảm bảo phát triển bền vững, Việt Nam cần có những chính sách quản lý nhà nước để điều chỉnh hợp lý về khung pháp lý cũng như tổ chức quản lý ngành khai khoáng theo hướng sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, hài hòa các lợi ích, vần đề môi trường, giải quyết mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển và bảo vệ môi trường. Chính vì vậy tác giả luận văn đã lựa chọn vấn đề “Quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu.

Trên đây là một số nội dung được mình trích lọc từ đề tài luận văn thạc sỹ: Quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam ,đề tài được mình tìm kiếm và chọn lọc những đề tài tốt nhất và mới nhất cho các anh, chị tham khảo. Chúc anh, chị có một tài liệu tham khảo phù hợp với đề tài của mình. Để tải tài liệu các anh, chị bấm nút Download để tài bài, nếu gặp khó khăn anh chị có thể liên lạc qua zalo 0932091562

Giá Tài Liệu Này: 50000 VNĐ

thanh toán

About Thủy Nguyễn

Check Also

Luận văn: Quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực trong các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
@ copyright