Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn: Quản lý nhà nước về hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, 2019, HOT!

Luận văn: Quản lý nhà nước về hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là những tài liệu cần thiết cho các bạn sinh viên làm khóa luân tốt nghiệp hay các anh chị thạc sĩ làm đề tài nghiên cứu…, hôm nay Tailieumienphi.edu.vn giới thiệu cho các bạn đề tài luận văn thạc sỹ ngành quản lí công với đề tài cụ thể là: Quản lý nhà nước về hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài

Dưới đây là những thông tin thêm về đề tài:  Quản lý nhà nước về hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài  nhưng các bạn nào muốn có bài hoàn chỉnh thì liên hệ với mình qua sđt hoặc zalo 0932091562 để được hỗ trợ và tư vấn tải hoặc bạn có thể bấm nút mua bên dưới.Hi vọng tài liệu này có thể có ích cho các bạn làm luận văn thạc sỹ của mình.

Đề cương luận văn thạc sĩ với đề tài: Quản lý nhà nước về hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài

 • MỞ ĐẦU
 • Chương 1 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN TẠI CHI CỤC HẢI QUAN .
 • 1.1. Một số vấn đề lý luận về Hải quan và Chi cục Hải quan
 • 1.1.1 Hải quan
 • 1.1.2. Chi cục Hải quan
 • 1.2. Những vấn đề cơ bản về quản lý Nhà nước về Hải quan tại Chi cục Hải quan
 • 1.2.1. Khái niệm quản lý nhà nước về Hải quan
 • 1.2.2. Đặc điểm quản lý nhà nước về Hải quan
 • 1.3 Kinh nghiệm quốc tế về Quản lý Nhà nước về Hải quan tại Chi cục Hải quan
 • 1.3.1. Hải quan Hàn Quốc
 • 1.3.2. Hải quan Phi-lip-pin
 • 1.3.3. Hải quan Pê-ru
 • 1.3.4. Bài học rút ra cho Việt Nam
 • Tiểu kết Chương 1 .
 • Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI
 • 2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài
 • 2.2. Thực trạng quản lý Nhà nước về Hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài
 • 2.2.1. Về tổ chức bộ máy quản lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài
 • 2.2.2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về Hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài
 •  2.2.3 Tổ chức tuyên truyền pháp luật về hải quan
 • 2.2.4. Thực hiện quy định về tổ chức và hoạt động
 • 2.2.5. Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức
 • 2.2.6. Tổ chức ứng dụng khoa học và công nghệ, phương pháp quản lý hải quan hiện đại
 • 2.2.7. Thống kê nhà nước về Hải quan
 • 2.2.8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về hải quan .
 • 2.3. Những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong quản lý nhà nước tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài
 • 2.3.1. Những hạn chế
 • 2.3.2. Nguyên nhân của hạn chế
 • Tiểu kết Chương 2 .
 • Chương 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN TẠI CỬA KHẨU SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI
 • 3.1. Phương hướng hoàn thiện quản lý Nhà nước về Hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài
 • 3.1.1. Quan điểm về phát triển Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đến năm 2020
 • 3.1.2. Mục tiêu phát triển của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài
 • 3.1.3. Phương hướng hoàn thiện quản lý nhà nước về hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài
 • 3.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về Hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài
 • 3.2.1. Nhóm các giải pháp chung
 • 3.2.2. Nhóm các giải pháp cụ thể
 • 3.2.3. Các điều kiện bảo đảm thực hiện giải pháp .
 • Tiểu kết Chương 3
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT trong luận văn: Quản lý nhà nước về hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài

 • CBCC: Cán bộ công chức
 • CNTT: Công nghệ thông tin
 • CPN: Chuyển phát nhanh
 • GTGT: Giá trị gia tăng
 • NSNN: Ngân sách Nhà nước
 • QLNN: Quản lý Nhà nước
 • QLRR: Quản lý rủi ro
 • Tp: Thành phố
 • VNACCS/VCIS: Hệ thống thông quan hàng hóa tự động
 • WCO: Tổ chức Hải quan thế giới
 • XNC: Xuất nhập cảnh
 • XNK: Xuất nhập khẩu

DANH SÁCH CÁC BẢNG trong luận văn: Quản lý nhà nước về hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài

Bảng Nội dung

 • 1 Chỉ tiêu và thu thuế thực tế từ 2011 – 2015
 • 2 Kết quả xử lý vi phạm giai đoạn 2011 – 2015
 • 3 Kết quả thực hiện tuyên ngôn phục vụ khách hàng
 • 4 Thống kê kim ngạch XNK từ 2011 – 2015

DANH MỤC PHỤ LỤC trong luận văn: Quản lý nhà nước về hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài

Phụ lục Nội dung

 • 1 Mô hình cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài
 • 2 Phương tiện và hành khách xuất nhập cảnh tại Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài (2011-2015)
 • 3 Tờ khai, kim ngạch xuất nhập khẩu tại  Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài (2011-2015)

Một số hình ảnh về luận văn: Quản lý nhà nước về hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài

Luận văn thạc sĩ: Quản lý nhà nước về hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài
Quản lý nhà nước về hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài
Luận văn thạc sĩ: Quản lý nhà nước về hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài
Quản lý nhà nước về hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài
Luận văn thạc sĩ: Quản lý nhà nước về hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài
Quản lý nhà nước về hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài
Luận văn thạc sĩ: Quản lý nhà nước về hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài
Quản lý nhà nước về hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài
Luận văn thạc sĩ: Quản lý nhà nước về hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài
Quản lý nhà nước về hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài

Lời nói đầu luận văn thạc sĩ: Quản lý nhà nước về hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài

Trong xu thế hội nhập và phát triển kinh tế với thế giới ngày càng sâu rộng, Việt Nam trở thành thành viên của các tổ chức quốc tế như: tổ chức Hải quan thế giới (WCO), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)… Đây là cơ hội và động lực phát triển kinh tế song Việt Nam cũng phải thay đổi một số cơ chế, chính sách, nội luật hóa các điều ước quốc tế Việt Nam tham gia ký kết… cho phù hợp với sân chơi chung của các nước trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh đó, yêu cầu đặt ra đối với hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước của nước ta, trong đó có ngành Hải quan phải phát huy nội lực tối đa để vừa tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển giao thương quốc tế vừa khuyến khích sản xuất trong nước, loại trừ các yếu tố gây nguy hại cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh chính trị của Việt Nam. Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài là cửa ngõ giao thông hàng không của Thủ đô, trong xu thế đất nước mở rộng hội nhập và trên đường phát triển, đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển hàng không lớn của miền Bắc và Đông Nam Á, có khả năng cạnh tranh với Cảng hàng không các nước trong khu vực. Điều này đặt ra những thách thức rất lớn đối với ngành Hải quan nói chung, Cục Hải quan Tp. Hà Nội và Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài nói riêng. Trong những năm qua, hoạt động của Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài đã lập nhiều thành tựu và bảng vàng thành tích như: Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2005 – 2009 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước vì đã lập chiến công xuất sắc trong công tác điều tra, phát hiện và tổ chức bắt giữ đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy tại sân bay quốc tế Nội Bài năm 2011… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn có những tồn tại, bất cập trong hoạt động QLNN tại Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài như: công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa thực hiện được thường xuyên, sâu rộng có chất lượng cao, năng lực, trình độ, nghiệp vụ của một số công chức còn hạn chế, công tác thanh tra, kiểm tra còn chưa phát huy được đầy đủ hiệu lực, hiệu quả…. Về mặt thực tiễn, ngoài các hoạt động giao lưu thương mại, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh… tuân thủ các quy định của pháp luật còn có những hoạt động vi phạm pháp luật nghiêm trọng, các vụ gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy, vũ khí… đã và đang diễn ra với quy mô, tính chất ngày càng nghiêm trọng mà Chi cục Hải quan SBQT Nội Bài là một trong những địa bàn trung chuyển trọng điểm của nhiều đối tượng, tổ chức tội phạm trong nước và tội phạm đa quốc gia. Điều này đòi hỏi hoạt động QLNN tại Chi cục Hải quan SBQT Nội Bài phải không ngừng tăng cường và hoàn thiện. Về mặt lý luận, đã có nhiều công trình, đề tài nghiên cứu ở các cấp độ luận án, luận văn, khóa luận… nghiên cứu về quản lý nhà nước về Hải quan từ thực tiễn các Cục Hải quan địa phương hoặc nghiên cứu một số công tác cụ thể về phòng chống gian lận thương mại qua trị giá Hải quan, công tác chống buôn lậu tại Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài… Các công trình này có ý nghĩa thiết thực, góp phần không nhỏ trong hoàn thiện hoạt động QLNN về Hải quan nói chung và Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài nói riêng song chưa có công trình nào nghiên cứu ở cấp độ luận văn thạc sỹ về QLNN với Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài để đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện QLNN tại Chi cục này.
Như vậy, từ phương diện lý luận và thực tiễn, nhu cầu hoàn thiện quản lý nhà nước tại Chi cục Hải quan SBQT Nội Bài luôn cấp thiết. Vì vậy, tôi chọn đề tài: “Quản lý nhà nước về hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài” làm luận văn thạc sĩ Quản lý Hành chính công.

Trên đây là một số nội dung được mình trích lọc từ đề tài luận văn thạc sỹ: Quản lý nhà nước về hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài ,đề tài được mình tìm kiếm và chọn lọc những đề tài tốt nhất và mới nhất cho các anh, chị tham khảo. Chúc anh, chị có một tài liệu tham khảo phù hợp với đề tài của mình. Để tải tài liệu các anh, chị bấm nút Download để tài bài, nếu gặp khó khăn anh chị có thể liên lạc qua zalo 0932091562

Giá Tài Liệu Này: 50000 VNĐ

thanh toán

About Thủy Nguyễn

Check Also

Luận văn: Quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực trong các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
@ copyright