Chat Zalo
0932091562"
Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn: Quản lý nhà nước về thu bảo hiểm xá hội bắt buộc trên địa bàn Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, 2019, HOT!

Luận văn: Quản lý nhà nước về thu bảo hiểm xá hội bắt buộc trên địa bàn Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, 2019, HOT!

Chắc hẳn các bạn đang tìm kiếm tài liệu về những luận văn thạc sỹ hay luận văn tốt nghiệp với các đề tài khác nhau thì đừng lo, hôm nay Tailieumienphi.edu.vn giới thiệu cho các bạn đề tài luận văn thạc sỹ ngành quản lí công với đề tài cụ thể là:Quản lý nhà nƣớc về thu BHXH bắt buộc trên địa bàn Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau đây mình sẽ thông tin thêm về đề tài:Quản lý nhà nước về thu BHXH bắt buộc trên địa bàn Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng các bạn nào muốn có bài hoàn chỉnh thì liên hệ với mình qua sđt hoặc zalo 0932091562 để được hỗ trợ và tư vấn tải hoặc bạn có thể bấm nút mua bên dưới.Hi vọng tài liệu này có thể có ích cho các bạn làm luận văn thạc sỹ của mình.

Đề cương luận văn thạc sỹ với đề tài: Quản lý nhà nước về thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

 • DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.
 • DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, BẢNG, SƠ ĐỒ
 • MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI
 • 1.1 Cơ sở lý luận về BHXH.
 • 1.1.1 Khái niệm BHXH
 • 1.1.2 Đối tượng của BHXH và đối tượng tham gia BHXH
 • 1.1.3 Đặc điểm của BHXH
 • 1.1.4 Vai trò của BHXH
 • 1.1.5 Chức năng của BHXH
 • 1.1.6 Nguyên tắc của BHXH
 • 1.1.7 Các chế độ BHXH.
 • 1.2 Quản lý nhà nước về thu BHXH bắt buộc.
 • 1.2.1 Sự cần thiết phải quản lý nhà nước về BHXH bắt buộc
 • 1.2.2 Khái niệm và vai trò của quản lý nhà nước về thu BHXH bắt buộc
 • 1.2.3 Nội dung quản lý nhà nước về thu BHXH bắt buộc .
 • 1.2.4 Các chỉ tiêu cơ bản để đánh giá công tác quản lý nhà nước về thu BHXH bắt buộc
 • 1.2.5 Các yếu tố tác động đến quản lý nhà nước về thu BHXH bắt buộc
 • 1.3 Kinh nghiệm quản lý nhà nước về thu BHXH bắt buộc của các nước trên thế giới và một số địa phương ở Việt Nam .
 • 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý nhà nước về thu BHXH bắt buộc của các nước trên thế giới.
 • 1.3.2 Kinh nghiệm quản lý nhà nước về thu BHXH bắt buộc của một số địa phương
 • 1.3.3 Bài học từ kinh nghiệm quản lý nhà nước về thu BHXH bắt buộc
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 1.
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THU BHXH BẮT
 • BUỘC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN GÒ VẤP.
 • 2.1 Khái quát về tình hình kinh tế – xã hội quận Gò Vấp
 • 2.2 Giới thiệu về Bảo hiểm xã hội quận Gò Vấp
 • 2.2.1 Vị trí, chức năng
 • 2.2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn
 • 2.2.3 Cơ cấu tổ chức
 • 2.3 Thực trạng quản lý nhà nước về thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Gò Vấp
 • 2.3.1 Cơ sở pháp lý
 • 2.3.2 Tình hình đơn vị và lao động tham gia BHXH bắt buộc
 • 2.3.3 Tỷ lệ nợ đóng BHXH bắt buộc
 • 2.3.4 Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch thu BHXH bắt buộc .
 • 2.3.5 Tỷ lệ đơn vị được thanh tra, kiểm tra.
 • 2.3.6 Tình hình khởi kiện đơn vị và thu hồi nợ.
 • 2.4 Đánh giá chung về thực trạng quản lý nhà nước về thu BHXH bắt buộc trên địa bàn quận Gò Vấp.
 • 2.4.1 Những kết quả đạt được .
 • 2.4.2 Những mặt còn hạn chế.
 • 2.4.3 Nguyên nhân của những hạn chế
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 2
 • CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THU BHXH BẮT BUỘC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN GÒ VẤP.
 • 3.1 Cơ sở dự báo xu hướng phát triển của BHXH quận Gò Vấp trong
  những năm tới.
 • 3.1.1 Quan điểm của Đảng và nhà nước ta về chính sách ASXH
 • 3.1.2 Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2020
 • 3.1.3 Sự phát triển nền kinh tế nước ta giai đoạn 2016-2020
 • 3.2 Dự báo công tác thu BHXH bắt buộc tại quận Gò Vấp .
 • 3.3 Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về thu BHXH bắt buộc trên địa bàn quận Gò Vấp
 • 3.3.1 Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
 • 3.3.2 Tăng cường công tác đôn đốc, quản lý nợ, thanh tra, kiểm tra và khởi kiện
 • 3.3.3 Công tác đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức, xây dựng đội ngũ viên chức
 • 3.3.4 Công tác tuyên truyền
 • 3.3.5 Cải cách về thủ tục hành chính
 • 3.3.6 Phát triển hệ thống CNTT của ngành.
 • 3.4 Kiến nghị
 • 3.4.1 Đối với Quốc hội
 • 3.4.2 Đối với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.
 • 3.4.3 Bảo hiểm xã hội Việt Nam và BHXH Tp. Hồ Chí Minh
 • 3.4.4 Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 3
 • KẾT LUẬN.
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC.

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT trong luận văn: Quản lý nhà nước về thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Stt Từ viết tắt Ý nghĩa

 • 1. ASXH An sinh xã hội
 • 2. BHTN Bảo hiểm thất nghiệp
 • 3. BHXH Bảo hiểm xã hội
 • 4. BHYT Bảo hiểm y tế
 • 5. CNTT Công nghệ thông tin
 • 6. CPF Central Provident Fund Board Singapore, còn gọi là Quỹ phòng xa Trung ương Singapore
 • 7. DN Doanh nghiệp
 • 8. LĐTB & XH Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 9. NLĐ Người lao động
 • 10. Tp.HCM Thành phố Hồ Chí Minh
 • 11. SDLĐ Sửdụng lao động
 • 12. UBND Ủy ban nhân dân

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, BẢNG, SƠ ĐỒ trong luận văn: Quản lý nhà nước về thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

 • Biểu đồ 1.1. Tỷ lệ thu BHXH bắt buộc tại Đức
 • Biểu đồ 1.2. Tỷ lệ thu BHXH bắt buộc của chủ SDLĐ tại Đức
 • Biểu đồ 1.3. Tỷ lệ thu BHXH bắt buộc của NLĐ tại Đức .
 • Biểu đồ 1.4. Tỷ lệ thu BHXH bắt buộc tại Mỹ
 • Biểu đồ 1.5. Tỷ lệ thu BHXH bắt buộc của chủ SDLĐ tại Mỹ
 • Biểu đồ 1.6. Tỷ lệ thu BHXH bắt buộc của NLĐ tại Mỹ
 • Biểu đồ 1.7. Tỷ lệ thu BHXH bắt buộc tại Singapore .
 • Biểu đồ 1.8. Tỷ lệ thu BHXH bắt buộc của chủ SDLĐ tại Singapore
 • Biểu đồ 1.9. Tỷ lệ thu BHXH bắt buộc của NLĐ tại Singapore
 • 2 Biểu đồ 2.1. Tổng hợp đối tƣợng tham gia BHXH bắt buộc từ năm 2012-2016
 • Biểu đồ 2.2. Tổng hợp số đơn vị và số lao động tham gia mới BHXH bắt buộc từ năm 2012-2016
 • Biểu đồ 2.3. Tỷ lệ nợ BHXH bắt buộc từ năm 2012-2016
 • Biểu đồ 2.4. Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch thu BHXH bắt buộc từ năm 2012-2016
 • Biểu đồ 2.5. Tình hình đơn vị đƣợc thanh tra, kiểm tra từ năm 2012 – 2016
 • Biểu đồ 2.6. Tỷ lệ thu hồi nợ BHXH từ các đơn vị bị khởi kiện từ năm 2012-2016

DANH MỤC CÁC BẢNG trong luận văn: Quản lý nhà nước về thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

 • Bảng 2.1. Tổng hợp đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo khối từ năm 2012-2016
 • Bảng 2.2. Tổng hợp số đơn vị và số lao động tham gia mới BHXH bắt buộc từ năm 2012-2016
 • Bảng 2.3. Tình hình các DN tham gia BHXH từ năm 2012 – 2016
 • Bảng 2.4. Tình hình lao động tham gia BHXH từ năm 2012-2016
 • Bảng 2.5. Tình hình nợ BHXH bắt buộc từ năm 2012 – 2016
 • Bảng 2.6. Tình hình thực hiện kế hoạch thu BHXH từ năm 2012 – 2016

Một số hình ảnh về luận văn: Quản lý nhà nước về thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ: Quản lý nhà nước về thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý nhà nước về thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Luận văn thạc sĩ: Quản lý nhà nước về thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý nhà nước về thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Luận văn thạc sĩ: Quản lý nhà nước về thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý nhà nước về thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Luận văn thạc sĩ: Quản lý nhà nước về thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý nhà nước về thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Luận văn thạc sĩ: Quản lý nhà nước về thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý nhà nước về thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Lời nói đầu luận văn thạc sỹ:Quản lý nhà nước về thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

BHXH là trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, vì vậy việc hoàn thiện chính sách BHXH đóng vai trò to lớn trong việc góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Đối với nước ta, bảo đảm ngày càng tốt hơn hệ thống an sinh xã hội luôn là chủ trương, nhiệm vụ lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ nước ta và có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự ổn định chính trị – xã hội và phát triển bền vững của đất nước. Tuy nhiên, theo dự báo của Tổ chức Lao động Thế giới (International Labour Organization – ILO) với các chính sách hiện hành, thì đến năm 2021 Quỹ BHXH của Việt Nam sẽ bị mất cân đối thu – chi, buộc phải lấy nguồn kết dư để chi trả. Và đến năm 2034, quỹ lương hưu sẽ hoàn toàn cạn kiệt, khi đó NLĐ sẽ không được nhận lương hưu, không được giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Những nguyên nhân làm mất cân đối thu – chi có thể kể đến nhƣ: tỷ lệ thu còn thấp so với mức chi, quan hệ giữa mức đóng và mức hưởng BHXH còn mất cân đối, mức đóng chưa tương xứng với mức hởưng. Tính đến hết ngày 30/11/2016, nợ BHXH trên cả nước là 10.135 tỷ đồng, chiếm 77,16% tổng số nợ [15]. Tại Quận Gò Vấp, tình hình khai thác đối tượng mới tham gia BHXH bắt buộc có chiều hướng gia tăng, tuy nhiên tăng không đều qua các năm, tỷ lệ tham gia còn thấp. Một số nguyên nhân chủ yếu như: nhận thức của một số chủ SDLĐ, NLĐ về lĩnh vực BHXH còn hạn chế; tính tuân thủ pháp luật chưa cao; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH chưa được đẩy mạnh và chưa đem lại hiệu quả cao. Tình hình DN tham gia BHXH trên địa bàn quận còn thấp, dưới 50% số DN đang hoạt động trên địa bàn. Số DN chưa tham gia tập trung chủ yếu ở những DN ngoài quốc doanh và có quy mô nhỏ. Tình hình NLĐ tham gia BHXH mới chỉ đạt 71,5% số NLĐ đang làm việc trên địa bàn. Nguyên nhân là do có nhiều đơn vị không đăng ký tham gia BHXH cho NLĐ hoặc có tham gia nhưng không tham gia đúng số lượng lao động thực tế; lợi dụng kẽ hở của pháp luật các DN cố tình ký hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng, ký hợp đồng cộng tác viên hoặc kéo dài thời gian thử việc, học việc không ký hợp đồng lao động. Tình trạng trốn đóng, nợ BHXH ngày càng trở lên phổ biến. Theo thống kê, từ năm 2012-2016, số nợ BHXH tại quận Gò Vấp có chiều hướng gia tăng. Cụ thể năm 2012 số nợ là hơn 16 tỷ đồng chiếm 3,97%, trong vòng 5 năm số nợ BHXH đã tăng lên gấp đôi hơn 36 tỷ chiếm 4,3%. Tình tạng trốn đóng, nợ BHXH không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của NLĐ, dẫn đến không giải quyết được các chế độ cho NLĐ. Nguyên nhân, ý thức chấp hành pháp luật của chủ SDLĐ chưa cao, do DN còn nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và do công tác khởi kiện các DN nợ đọng BHXH ra tòa chưa hiệu quả. Tình hình đơn vị được thanh tra, kiểm tra tren địa bàn thấp (dưới 10% số DN đang hoạt động trên địa bàn). Năm 2012 chỉ tiến hành thanh tra, kiểm tra ở 125 đơn vị chiếm 3,28%, đến năm 2016, thanh tra, kiểm tra tại 493 DN chiếm 7,48%. Tình hình khởi kiện và thu hồi nợ chưa mang lại hiệu quả cao, 4 tháng đầu năm 2016 số đơn vị bị khởi kiện lên đến 44 DN số tiền thu hồi nợ được 2,050 tỷ đồng, đạt tỷ lên 59%. Qua thực trạng trên cho thấy thu BHXH bắt buộc trên địa bàn quận Gò Vấp chưa đem lại hiệu quả, các hành vi vi phạm về lĩnh vực BHXH hiện nay đang có chiều hướng ngày càng gia tăng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của NLĐ trong việc giải quyết các chế độ BHXH, ảnh hưởng trật tự an toàn xã hội, đặc biệt làm giảm niềm tin của NLĐ vào các chính sách của Đảng và Nhà nước. Chính vì thế việc nghiên cứu đề tài: “Quản lý nhà nước về thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh” mang tính thiết thực hiện nay nhằm đưa ra những giải pháp giảm nguy cơ vỡ quỹ BHXH, tăng cường công tác quản lý nhà nước về thu BHXH như: mở rộng đối tượng tham gia BHXH, thu đủ, thu đúng đối tượng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giảm nợ đọng.

Trên đây là một số nội dung được mình trích lọc từ đề tài luận văn thạc sỹ: Quản lý nhà nước về thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh,đề tài được mình tìm kiếm và chọn lọc những đề tài tốt nhất và mới nhất cho các anh, chị tham khảo. Chúc anh, chị có một tài liệu tham khảo phù hợp với đề tài của mình. Để tải tài liệu các anh, chị bấm nút Download để tài bài, nếu gặp khó khăn anh chị có thể liên lạc qua zalo 0932091562

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About admin

Check Also

Luận văn: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!