Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn: Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh, 2019, HOT!

Luận văn: Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là những tài liệu cần thiết cho các bạn sinh viên làm khóa luân tốt nghiệp hay các anh chị thạc sĩ làm đề tài nghiên cứu…, hôm nay Tailieumienphi.edu.vn giới thiệu cho các bạn đề tài luận văn thạc sỹ ngành tài chính ngân hàng với đề tài cụ thể là: Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh

Dưới đây là những thông tin thêm về đề tài: Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninhnhưng các bạn nào muốn có bài hoàn chỉnh thì liên hệ với mình qua sđt hoặc zalo 0932091562 để được hỗ trợ và tư vấn tải hoặc bạn có thể bấm nút mua bên dưới.Hi vọng tài liệu này có thể có ích cho các bạn làm luận văn thạc sỹ của mình.

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT trong luận văn: Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh

 • 1 CBNV Cán bộ nhân viên
 • 2 CN Chi nhánh
 • 3 CTCP Công ty cổ phần
 • 4 DNNVV Doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • 5 DNTN Doanh nghiệp tư nhân
 • 6 DNNN Doanh nghiệp nhà nước
 • 7 DN Doanh nghiệp
 • 8 GHTD Giới hạn tín dụng
 • 9 KH Kế hoạch
 • 10 KHBL Khách hàng bán lẻ
 • 11 NHNN Ngân hàng nhà nước
 • 12 NHTM Ngân hàng thương mại
 • 13 TCTD Tổ chức tín dụng
 • 14 TH Thực hiện
 • 15 TMCP Thương mại cổ phần
 • 16 TNHH Trách nhiệm hữu hạn
 • 17 TSĐB Tài sản đảm bảo
 • 18 VCB Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Đề cương luận văn thạc sĩ với đề tài: Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh

 • LỜI CAM ĐOAN
 • DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
 • DANH MỤC BẢNG
 • DANH MỤC BIỂU ĐỒ
 • PHẦN MỞ ĐẦU .
 • CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
 • 1.1. Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường
 • 1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại
 • 1.1.2. Các hoạt động của Ngân hàng thương mại .
 • 1.1.3. Khái quát hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại
 • 1.1. Những vấn đề cơ bản về Doanh nghiệp nhỏ và vừa .
 • 1.2.1. Khái niệm Doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • 1.2.2. Đặc điểm chủ yếu của Doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • 1.3. Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • 1.3.1. Vai trò của vốn vay ngân hàng đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa .
 • 1.3.2. Các nội dung cơ bản của hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại .
 • 1.4. Phát triển hoạt động cho vay đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • 1.4.1. Nội dung phát triển hoạt động cho vay đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • 1.4.2. Công tác phát triển hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • 1.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình phát triển hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng thương mại .
 • 1.4.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của NHTM đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Kết luận chương 1
 • CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NINH
 • 2.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh
 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.1.2. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh
 • 2.2. Tình hình phát triển các Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quảng Ninh
 • 2.2.1. Khái quát chung về hệ thống Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quảng Ninh .
 • 2.2.2. Đặc điểm của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quảng Ninh .
 • 2.3. Thực trạng hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Vietcombank Quảng Ninh .
 • 2.3.1. Thực trạng công tác phát triển hoạt động cho vay
 • 2.3.2. Thực trạng về các chỉ tiêu phản ánh tình hình phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Vietcombank Quảng Ninh
 • 2.4. Tổng hợp đánh giá cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh
 • 2.4.1. Những kết quả đạt được
 • 2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân:
 • Kết luận chương 2:
 • CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NINH
 • 3.1. Chủ trương phát triển các Doanh nghiệp nhỏ và vừa .
 • 3.1.1. Chủ trương của Nhà nước
 • 3.1.2. Chủ trương của Tỉnh Quảng Ninh
 • 3.2. Định hướng cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh
 • 3.2.1. Định hướng chung của Chi nhánh
 • 3.2.2. Định hướng cho vay đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Chi nhánh
 • 3.3. Giải pháp phát triển cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh
 • 3.3.1. Nâng cao hiệu quả của công tác khách hàng
 • 3.3.2. Cải thiện các điều kiện về cho vay liên quan đến nhận tài sản bảo đảm
 • 3.3.3. Phát triển thêm một số sản phẩm cho vay dành cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • 3.3.4. Kiểm soát tốt chất lượng cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa .
 • 3.4. Một số kiến nghị
 • 3.4.1. Một số kiến nghị đối với các cơ quan quản lý Nhà nước
 • 3.4.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
 • 3.4.3. Kiến nghị đối với các Doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Kết luận chương 3
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

DANH MỤC BẢNG trong luận văn: Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh

 • Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank Quảng Ninh giai đoạn 2013 – 2015
 • Bảng 2.2: Một số chỉ tiêu tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh năm 2013 – 2015 .
 • Bảng 2.3: Tổng kết kết quả hoạt động dịch vụ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2013 – 2015  Bảng 2.4: Số liệu thanh toán quốc tế của Ngân hàng TMCP Ngoại thương
 • Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2013-2015
 • Bảng 2.5: Thu nhập từ cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quảng Ninh năm 2014-2015
 • Bảng 2.6: Tỷ lệ nợ xấu cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quảng Ninh năm 2014-2015
 • Bảng 3.1 : Kế hoạch kinh doanh năm 2016
 • Bảng 3.2. Chỉ tiêu kế hoạch kỳ vọng cho vay các Doanh nghiệp nhỏ và vừa

DANH MỤC BIỂU ĐỒ trong luận văn: Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh

 • Biểu 2.1: Số dư huy động vốn của một số Ngân hàng thương mại tại Quảng Ninh (từ năm 2013 đến 2015)
 • Biểu 2.2: Dư nợ cho vay của một số Ngân hàng thương mại tại Quảng Ninh (từ năm 2013 đến 2015)
 • Biểu 2.3: Số lượng DNNVV đang hoạt động phân theo ngành kinh tế tại Quảng Ninh tháng 6/2015
 • Biểu 2.4: Tình hình phân bố DNNVV theo địa bàn tỉnh Quảng Ninh .
 • Biểu 2.5: Số lượng DNNVV đang quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh và trên địa bàn Quảng Ninh các năm 2013-2015
 • Biểu 2.6: Cơ cấu dư nợ cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa  theo ngành nghề kinh doanh
 • Biểu 2.7: Dư nợ cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa của các Ngân hàng thương mại tại Quảng Ninh
 • Biểu 2.8: Cơ cấu cho vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh các năm từ 2013-2015 .
 • Biểu 2.9: Thị phần cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quảng Ninh năm 2013
 • Biểu 2.10: Thị phần cho vay DNNVN tại Quảng Ninh năm 2015
 • Biểu 2.11: Chất lượng phân loại nợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo ngành kinh tế năm 2015

Một số hình ảnh về luận văn: Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh

Luận văn thạc sĩ: Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh
Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh
Luận văn thạc sĩ: Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh
Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh
Luận văn thạc sĩ: Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh
Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh
Luận văn thạc sĩ: Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh
Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh
Luận văn thạc sĩ: Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh
Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh

Lời mở đầu luận văn: Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh

Là một nước có nền kinh tế mới nổi, nhu cầu đầu tư sản xuất ở Việt Nam hiện nay ngày càng cao và số doanh nghiệp đã có sự gia tăng vượt bậc, đặc biệt là các Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Cũng như các quốc gia đang phát triển khác, lực lượng DNNVV Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế thị trường, góp phần đắc lực thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên vấn đề về vốn luôn là một trong những trở ngại lớn đối với các DNNVV, khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp này còn nhiều khó khăn. Hiện nay, phần lớn NHTM đã xác định bộ phận DNNVV là một trong số nhóm khách hàng mục tiêu, trong đó có Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh (VCB Quảng Ninh). Những năm vừa qua, hoạt động cho vay DNNVV của VCB Quảng Ninh đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng chưa đạt được mục tiêu đề ra, chưa khai thác hết tiềm năng của địa phương cũng như chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu của nền kinh tế. Vì vậy, việc nghiên cứu thực trạng cho vay DNNVV và đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay đối tượng doanh nghiệp này tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Quảng Ninh là việc làm cần thiết. Xuất phát từ những lý do đó, tôi lựa chọn đề tài: Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh.

Trên đây là một số nội dung được mình trích lọc từ đề tài luận văn thạc sỹ: Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh,đề tài được mình tìm kiếm và chọn lọc những đề tài tốt nhất và mới nhất cho các anh, chị tham khảo. Chúc anh, chị có một tài liệu tham khảo phù hợp với đề tài của mình. Để tải tài liệu các anh, chị bấm nút Download để tài bài, nếu gặp khó khăn anh chị có thể liên lạc qua zalo 0932091562

Giá Tài Liệu Này: 50000 VNĐ

thanh toán

About Thủy Nguyễn

Check Also

Luận văn: Quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực trong các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
@ copyright