Chat Zalo
0932091562"
Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn: Năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, 2019, HOT!

Luận văn: Năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, 2019, HOT!

Chắc hẳn các bạn đang tìm kiếm tài liệu về những luận văn thạc sỹ hay luận văn tốt nghiệp với các đề tài khác nhau thì đừng lo, hôm nay Tailieumienphi.edu.vn giới thiệu cho các bạn đề tài luận văn thạc sỹ ngành quản lí công với đề tài cụ thể là: Năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Sau đây mình sẽ thông tin thêm về đề tài:Năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh nhưng các bạn nào muốn có bài hoàn chỉnh thì liên hệ với mình qua sđt hoặc zalo 0932091562 để được hỗ trợ và tư vấn tải hoặc bạn có thể bấm nút mua bên dưới.Hi vọng tài liệu này có thể có ích cho các bạn làm luận văn thạc sỹ của mình.

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT trong luận văn: Năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

 • CBCC : Cán bộ, công chức
 • CNH-HĐH : Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa
 • QLNN : Quản lý nhà nước
 • UBND : Ủy ban nhân dân

DANH MỤC SƠ ĐỒ luận văn: Năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

 • Sơ đồ 1.1: Các tiêu chí đánh giá năng lực của công chức Tài chính – Kế toán phường

DANH MỤC BIỂU trong luận văn: Năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

 • Biểu 2.1: Trình độ chuyên môn công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5 năm 2016
 • Biểu 2.2: Kinh nghiệm xử lý công việc mới của công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5

DANH MỤC BẢNG trong luận văn: Năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

 • Bảng 2.1: Tổng hợp trình độ chuyên môn công chức Tài chính – Kế toán 15 phường tại Quận 5 năm 2016
 • Bảng 2.2: Tổng hợp trình độ chuyên môn công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5 giai đoạn năm 2014 – 2016
 • Bảng 2.3: Tổng hợp trình độ lý luận chính trị của công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5 năm 2016
 • Bảng 2.4: Tổng hợp trình độ quản lý nhà nước của công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5 năm 2016 .
 • Bảng 2.5: Tổng hợp trình độ ngoại ngữ và tin học của công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5 năm 2016
 • Bảng 2.6: Tổng hợp ý kiến các kỹ năng nhằm nâng cao năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường trên địa bàn Quận 5
 • Bảng 2.7: Tổng hợp ý kiến về ý thức trách nhiệm của công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5 năm 2016
 • Bảng 2.8: Tổng hợp ý kiến về phẩm chất, đạo đức của công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5 năm 2016 .
 • Bảng 2.9: Thống kê độ tuổi công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5 năm 2016

Đề cương luận văn thạc sĩ với đề tài: Năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

 • MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CỦA CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN PHƯỜNG .
 • 1.1. Khái quát chung về công chức Tài chính – Kế toán phường
 • 1.1.1. Khái niệm về công chức Tài chính – Kế toán phường
 • 1.1.2. Tiêu chuẩn, chức năng và nhiệm vụ công chức Tài chính – Kế toán phường
 • 1.2. Năng lực của công chức Tài chính – Kế toán phường
 • 1.2.1. Khái niệm về năng lực
 • 1.2.2. Khái niệm về năng lực của công chức Tài chính – Kế toán phường
 • 1.2.3. Các tiêu chí đánh giá năng lực của công chức Tài chính – Kế toán phường
 • 1.3. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường
 • 1.3.1. Xuất phát từ đặc điểm chính quyền địa phương phường và vị trí, vai trò của công chức Tài chính – Kế toán phường
 • 1.3.2. Xuất phát từ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
 • 1.3.3. Xuất phát từ những bất cập về chất lượng và yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ công chức Tài chính – Kế toán phường hiện nay
 • 1.4. Kinh nghiệm nâng cao năng lực của công chức Tài chính – Kế toán phường
 • 1.4.1. Kinh nghiệm của thành phố Hà Nội
 • 1.4.2. Kinh nghiệm Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
 • TIẾU KẾT CHƯƠNG 1
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN PHƯỜNG TẠI QUẬN 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 • 2.1. Tổng quan về Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
 • 2.1.1. Điều kiện tự nhiên và lãnh thổ
 • 2.1.2. Những thành tựu về kinh tế xã hội
 • 2.2. Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
 • 2.2.1. Năng lực công chức Tài chính – Kế toán xét theo trình độ
 • 2.2.2. Năng lực công chức Tài chính – Kế toán xét theo kỹ năng
 • 2.2.3. Năng lực công chức Tài chính – Kế toán xét theo kinh nghiệm
 • 2.2.4. Năng lực công chức Tài chính – Kế toán theo phẩm chất
 • 2.2.5. Năng lực công chức Tài chính – Kế toán xét theo sức khỏe
 • 2.3. Đánh giá chung về năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
 • 2.3.1. Ưu điểm
 • 2.3.2. Mặt hạn chế
 • 2.3.3. Nguyên nhân
 • TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
 • CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA CÔNG CHỨC PHƯỜNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN PHƯỜNG TẠI QUẬN 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 • 3.1. Quan điểm, phương hướng nâng cao năng lực của công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
 • 3.1.1. Quan điểm nâng cao năng lực
 • 3.1.2. Phương hướng nâng cao năng lực
 • 3.2. Một số giải pháp nâng cao năng lực của công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
 • 3.2.1. Hoàn thiện thể chế về tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá công chức Tài chính – Kế toán phường
 • 3.2.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng thực thi công vụ và đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cho công chức Tài chính – Kế toán phường
 • 3.2.3. Giải pháp về quản lý công chức Tài chính – Kế toán phường
 • 3.2.4. Giải pháp về ý thức trách nhiệm và phẩm chất đạo đức cho công chức Tài chính – Kế toán phường
 • 3.2.5. Giải pháp về chế độ, chính sách cho công chức Tài chính – Kế toán phường
 • 3.3. Kiến nghị
 • TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC

Một số hình ảnh về luận văn: Năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ: Năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Luận văn thạc sĩ: Năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Luận văn thạc sĩ: Năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Luận văn thạc sĩ: Năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Luận văn thạc sĩ: Năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Lời nói đầu luận văn:Năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Chính quyền địa phương phường có một vị trí rất quan trọng trong tổ chức bộ máy chính quyền ở nước ta, là cầu nối trực tiếp của hệ thống chính quyền nhà nước với nhân dân, thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương theo thẩm quyền được phân cấp, đảm bảo các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được triển khai trong cuộc sống. Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền địa phương phường nói riêng và hệ thống chính trị nói chung, xét đến cùng được quyết định bởi phẩm chất, năng lực và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) phường bởi đây là những người trực tiếp tiếp xúc với nhân dân hàng ngày, giải đáp, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trực tiếp lắng nghe, giải quyết hoặc kiến nghị lên cấp trên những kiến nghị, ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy, chất lượng hoạt động của công chức phường có ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh của hệ thống chính trị ở cơ sở, tác động đến sự nghiệp cách mạng và đổi mới của Đảng và Nhà nước.Chủ trương, chính sách của Đảng hay pháp luật của Nhà nước dù có đúng đắn đến đâu nhưng sẽ khó thực hiện được một cách hiệu lực và hiệu quả cao nếu không được triển khai thực hiện bởi một đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng, bản lĩnh về chính trị, có đạo đức công vụ, có trí tuệ, kiến thức và trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện các nhiệm vụ được giao luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta như trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam (2016) nhấn mạnh chú trọng công tác xây dựng đội ngũ CBCC:“Đảng  tập trung lãnh đạo về đường lối, chủ trương, xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn, cơ chế, chính sách về cán bộ, công chức. Đẩy mạnh dân chủ hóa công tác cán bộ, quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi tổ chức, mỗi cấp trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới” [51, tr.180]. Để đáp ứng và phù hợp yêu cầu của giai đoạn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đội ngũ cán bộ, công chức phường luôn đóng vai trò rất quan trọng, bởi đội ngũ CBCC phường là lực lượng nòng cốt, điều hành hoạt động của bộ máy tổ chức chính quyền địa phương phường. Vì vậy, đội ngũ công chức của hệ thống chính trị cấp cơ sở là một trong những nhân tố có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự thành bại của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt, trong giai đoạn hội nhập quốc hiện nay thì việc xây dựng đội ngũ CBCC có năng lực, giỏi chuyên môn, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ quản lý xã hội là vấn đề cấp bách, cần được ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, để đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và phát triển đất nước nhanh, bền vững, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặc biệt tiếp tục cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể là:“Cải cách chế độ công vụ, công chức, cơ cấu công chức để xác định biên chế phù hợp” [1, tr.2]. “Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hợp lý về trình độ chuyên môn, ngạch, chức danh nghề nghiệp” [1, tr.3]. Ở cấp cơ sở thì công chức Tài chính – Kế toán là một trong những chức  danh quan trọng, ngoài việc thực hiện các công tác liên quan đến kế toán ngân sách, giải quyết các chính sách, chế độ cho các cán bộ, công chức tại cơ quan đơn vị, vừa kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác ở địa phương nên số lượng công việc nhiều là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt người làm công tác Tài chính – Kế toán đòi hỏi phải thật cẩn thận và tỉ mỉ nên tạo nhiều áp lực trong quá trình thực thi công vụ. Chính vì lẽ đó mà người công chức Tài chính – Kế toán cần phải được nâng cao ngay cả về năng lực mà còn đòi hỏi phải nâng cao chất lượng và tạo dựng được trách nhiệm cá nhân của người công chức trong quá trình thực thi công vụ nhằm đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Quận 5 là một trong những quận trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, trong sự nghiệp xây dựng đổi mới địa phương, quận luôn đặt hàng đầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Mặc dù trong những năm qua nhìn chung cấp ủy và chính quyền Quận 5 đã quan tâm tới công tác phát triển nhân sự của quận, nhưng trên thực tế đội ngũ cán bộ, công chức phường nói chung chưa đạt được chất lượng như mong muốn, năng lực quản lý nhà nước của đội ngũ công chức vẫn còn thấp, đặc biệt là năng lực của đội ngũ công chức Tài chính – Kế toán phường nói riêng vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của quận, đang còn yếu về chất lượng, cơ cấu chưa đồng bộ và hợp lý, trình độ chuyên môn còn thấp, thiếu hụt về kiến thức pháp luật; quản lý nhà nước, tư tưởng bảo thủ, ỷ lại, kém năng động và sáng tạo, chưa đáp ứng được theo yêu cầu và nhiệm vụ được giao; một bộ phận công chức phường còn có biểu hiện cơ hội, bè phái, quan liêu, sách nhiễu nhân dân… làm giảm uy tín của người công chức đối với nhân dân. Nắm bắt được vấn đề đó, trong các chương trình trọng điểm của Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã khẳng định rõ:
“Nâng cao chất lượng toàn diện của đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” [22, tr.65]. Xuất phát từ những bất cập và hạn chế trên, trước yêu cầu phải đổi mới và phát triển toàn diện trong tình hình mới hiện nay, nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của vấn đề trên, học viên chọn đề tài: “Năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh” để làm đề tài luận văn cao học chuyên ngành Quản lý công.

Trên đây là một số nội dung được mình trích lọc từ đề tài luận văn thạc sỹ:Năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh ,đề tài được mình tìm kiếm và chọn lọc những đề tài tốt nhất và mới nhất cho các anh, chị tham khảo. Chúc anh, chị có một tài liệu tham khảo phù hợp với đề tài của mình. Để tải tài liệu các anh, chị bấm nút Download để tài bài, nếu gặp khó khăn anh chị có thể liên lạc qua zalo 0932091562

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About Thủy Nguyễn

Check Also

Luận văn: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
@ copyright