Chat Zalo
0932091562"
Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn: Hoạt động áp dụng pháp luật hình sự của các Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án Việt Nam, 2019, HOT!

Luận văn: Hoạt động áp dụng pháp luật hình sự của các Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án Việt Nam, 2019, HOT!

Các đề án, luận văn, khóa luận tốt nghiệp,… với các ngành nghề khác nhau luôn là chủ đề được tìm kiếm đối với các sinh viên thực tập, thạc sĩ. Luận văn ngành luật với đề tài “Hoạt động áp dụng pháp luật hình sự của các Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án Việt Nam”  mà hôm nay tailieumienphi.edu.vn giới thiệu tới các bạn đọc. Mong rằng các bạn có tài liệu hữu ích cho việc nghiên cứu của mình!

Các bạn có thể DOWNLOAD phía dưới, hoặc các bạn liên hệ qua SDT/ZALO 0932091562 để được tư vấn và hỗ trợ nhé! THANHKS FOR WATCHING!!!

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Các Đại hội gần đây của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra chủ trương đổi mới trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nước ta. Đại hội X đã cụ thể hóa và tiếp tục phát triển đường lối đổi mới đó. Trong lĩnh vực nhà nước và pháp luật, Đảng và Nhà nước ta đã chú trọng xây dựng và hoàn thiện một hệ thống pháp luật sao cho xứng đáng là công cụ quản lý xã hội của Nhà nước. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì chưa đủ, cho dù chúng ta có một hệ thống pháp luật tốt, thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng cũng như phản ánh được những nhu cầu khách quan của đời sống xã hội thì pháp luật đó vẫn chỉ nằm trên giấy, chưa phát huy hết được tác dụng trong việc điều chỉnh hành vi của con người. Mục đích điều chỉnh của pháp luật chỉ có thể đạt được khi pháp luật được các chủ thể thực hiện nghiêm chỉnh trên thực tế. Nói cách khác, pháp luật “trên giấy” phải được chuyển hóa vào đời sống thực tế bằng hành vi của con người – khi đó pháp luật được thực hiện. Trong số các hình thức thực hiện pháp luật, ADPL là hình thức thực hiện pháp luật đặc biệt, là hoạt động phổ biến của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các chức năng của mình. Đây là vấn đề có ý nghĩa to lớn về mặt lý luận và thực tiễn. Trong điều kiện xây dựng một NNPQ XHCN, tất cả những hoạt động nhằm bảo đảm cho pháp luật được thực hiện, trong đó bao gồm cả ADPL có tầm quan trọng đặc biệt. “Suy cho cùng, pháp luật chỉ phát huy được hiệu lực, chính sách và đường lối của Đảng và Nhà nước chỉ có thể được thực hiện khi mà pháp luật, đường lối và chính sách đó được thể hiện trong hoạt động thực tế của bộ máy nhà nước, trong đời sống hàng ngày, hàng giờ của mọi công dân” [186, tr. 108]. Là một hình thức thực hiện pháp luật đặc biệt mang tính tổ chức và quyền lực nhà nước, ADPL do các cơ quan nhà nước thực hiện để bảo đảm cho pháp luật được thi hành mà không phụ thuộc vào tính tự giác, tự thực hiện của các chủ thể khác trong xã hội. Thông 4 qua hoạt động ADPL, các quy phạm pháp luật tìm thấy sự liên kết vững chắc với đời sống xã hội để chuyển hóa những yêu cầu chung vào những quan hệ xã hội cụ thể. Chính vì vậy, hoạt động ADPL nói chung có những ảnh hưởng và tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội. Đối với xã hội, hình ảnh thực tế của pháp luật được nhìn thấy thông qua chính các hoạt động ADPL cụ thể. Trong số các hoạt động ADPL, hoạt động áp dụng PLHS của các CQĐT, VKS và Tòa án có vị trí và ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không giống như trong các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, hoạt động áp dụng PLHS thoạt nhìn dường như không có những tác động xã hội rộng lớn bởi nó chỉ liên quan từng cá nhân cụ thể. Tuy nhiên, không phải mọi giá trị đều được bảo vệ bằng PLHS. PLHS chỉ bảo vệ những giá trị mà nhà nước coi là quan trọng nhất đối với sự phát triển chung của xã hội. Chính vì vậy, là hoạt động chuyển hóa các quy định của PLHS, hoạt động áp dụng PLHS thực sự lại có những tác động xã hội sâu sắc. Việc áp dụng PLHS đúng đắn một mặt bảo đảm việc trừng trị đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo đảm cho tính toàn vẹn của những giá trị lớn lao mà PLHS bảo vệ, mặt khác, có ý nghĩa giáo dục và răn đe chung đối với toàn xã hội. Ngược lại, việc áp dụng PLHS không đúng đắn không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến những quyền cơ bản nhất của công dân, của con người mà còn làm xói mòn niềm tin của mỗi người dân vào tính nghiêm minh và công bằng của pháp luật. Cũng chính vì vậy mà trong số các hoạt động ADPL, áp dụng PLHS luôn được đặt trong những giới hạn khắt khe nhất về nội dung và thủ tục. Trong những năm qua, hoạt động áp dụng PLHS đã có những đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ sự phát triển bình thường của xã hội trước sự tấn công của các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, nhiều hạn chế vẫn còn tồn tại và chậm được khắc phục. Nỗi lo lắng trước thực tế vẫn còn những kẻ phạm tội chưa bị trừng trị và câu chuyện của những người bị oan sai là sự nhắc nhở thường trực về trách nhiệm phải không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động áp dụng PLHS của các CQĐT, VKS và Tòa án. Trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu đó là một trong những nội dung được thể hiện rất rõ nét trong Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp trong thời gian tới và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 06 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược CCTP đến năm 2020. Xuất phát từ lý do nêu trên mà việc đảm bảo cho hoạt động áp dụng PLHS có hiệu quả luôn là một yêu cầu mang tính thời sự, đòi hỏi phải thường xuyên được nghiên cứu sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn. Hiện nay, những công trình nghiên cứu chuyên khảo về lý luận cũng như thực tiễn về hoạt động áp dụng PLHS của CQĐT, VKS và Tòa án còn hạn chế, nhất là những công trình nghiên cứu có tính chất tổng hợp từ góc độ nghiên cứu lý luận liên ngành lý luận, lịch sử nhà nước và pháp luật và luật hình sự cho nên cách đặt vấn đề nghiên cứu của luận án là hết sức cần thiết. Với lý do đó, tôi chọn đề tài “Hoạt động áp dụng pháp luật hình sự của các Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án Việt Nam” làm đề tài luận án tiến sĩ luật học của mình.

 1. Tình hình nghiên cứu

Đây là một đề tài mà nội dung có tính liên ngành, quá trình nghiên cứu cho thấy đề tài này không trùng lặp với bất cứ đề tài nào do cá nhân thực hiện từ trước đến nay, cũng như do các cơ quan, tổ chức thực hiện ở các cấp độ khác nhau.

Tuy nhiên, đề tài có thể tham khảo được nhiều công trình khoa học có liên quan, đã được công bố. Đó là những công trình dù trực tiếp hay gián tiếp cũng đã đề cập đến hoạt động áp dụng PLHS của các CQĐT, VKS và Tòa án ở những khía cạnh khác nhau. Từ khía cạnh lý luận về hoạt động ADPL nói chung và áp dụng PLHS nói riêng có các công trình khoa học như bài viết của tác giả Nguyễn Minh Đoan (2002) “Áp dụng pháp luật – Một số vấn đề cần quan tâm” trên Tạp chí Luật học, Luận án tiến sĩ “Cơ chế điều chỉnh pháp luật Việt Nam”của Nguyễn Quốc Hoàn bảo vệ tại Trường Đại học Luật Hà Nội (2002), Luận án tiến sĩ  “Áp dụng pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay” của tác giả Lê Xuân Thân, bảo vệ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2004); Từ góc độ liên quan đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan TPHS nhằm thực hiện chức năng điều tra, truy tố, xét xử có các công trình như tác giả Trần Huy Liệu với luận án “Đổi với tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam”, bảo vệ tại Trường Đại học Luật Hà Nội (2003), cuốn sách chuyên khảo của TSKH Đào Trí Úc chủ biên năm 2002 “Hệ thống tư pháp và cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay”, Đề tài KX.04.06 thuộc Chương trình khoa học cấp nhà nước do TS. Uông Chung Lưu làm chủ nhiệm (2006) về “Cải cách các cơ quan tư pháp, hoàn thiện hệ thống thủ tục tư pháp, nâng cao hiệu quả và hiệu lực xét xử của Tào án trong NNPQ XHCN của dân, do dân và vì dân”.

Bên cạnh đó là các công trình khoa tiếp cận từng nội dung cụ thể của đề tài từ góc độ luật hình sự như Giáo trình lý luận chung về định tội danh của tác giả Võ Khánh Vinh do Nxb Công an nhân dân xuất bản năm 2003, tác giả Dương Tuyết Miên (2004) với cuốn sách “Định tội danh và quyết định hình phạt” của Nxb Công an nhân dân, bài viết “Một số vấn đề về quyết định hình phạt quy định trong Bộ luật hình sự 1999” của Tác giả Đinh Văn Quế trong Tạp chí TAND năm 2005, sách “Tội phạm và cấu thành tội phạm” của tác giả Nguyễn Ngọc Hòa do Nxb Công an nhân dân xuất bản năm 2006. Một số công trình khoa học khác lại tập trung nghiên cứu các vấn đề về TTHS nhằm tìm kiếm những giải pháp hoàn thiện những trình tự, thủ tục của việc áp dụng PLHS như gần đây (2008) tác giả Nguyễn Đức Mai có bài viết “Hoàn thiện thủ tục rút gọn đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp” trong Tạp chí TAND số 15, bài “Vấn đề tranh tụng và tăng cường tranh tụng trong tố tụng hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp” của TS. Nguyễn Thái Phúc trong Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 244…

Ngoài ra còn có các giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, Giáo trình Luật hình sự, Giáo trình Luật TTHS của các cơ sở đào tạo như Khoa Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân… mà trong nội dung đã đề cập nghiên cứu từng mảng, từng vấn đề cụ thể liên quan đến ADPL nói chung và áp dụng PLHS nói riêng của các CQĐT, VKS và Tòa án ở Việt Nam. Quá trình thực hiện đề tài cho thấy còn rất nhiều những công trình khác của các tác giả đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành luật đã công bố, nghiên cứu từ góc độ lịch sử, lý luận và thực tiễn, liên quan đến những khía cạnh khác nhau của nội dung đề tài. Những công trình nói trên đã góp phần làm rõ hơn các vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động động áp dụng PLHS của các CQĐT, VKS và đặc biệt là Tòa án nước ta, phúc đáp những yêu cầu bức xúc của cuộc sống. Trong số đó nhiều kiến giải, luận điểm khoa học đã được vận dụng vào thực tiễn và thu được những kết quả khả quan, như: chế định bổ nhiệm Thẩm phán, cơ cấu hội đồng xét xử của các Tòa án thay đổi theo hướng tăng tỷ lệ Thẩm phán cao hơn Hội thẩm nhân dân, thẩm quyền xét xử của Tòa án cấp huyện từng bước được mở rộng, sửa đổi một số quy định pháp luật TTHS nhằm tăng tính tranh tụng trong hoạt động giải quyết vụ án hình sự; kiến nghị để BLHS được sửa đổi, bổ sung theo hướng nâng cao kỹ thuật lập pháp (về xây dựng CTTP, sửa đổi khung hình phạt và các quy định liên quan đến QĐHP, áp dụng các hình thức TNHS khác…). Tuy nhiên, vì các lý do khác nhau nên những công trình nghiên cứu trên chưa giải quyết một cách triệt để, toàn diện những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động áp dụng PLHS của các CQĐT, VKS và Tòa án nước ta trong điều kiện CCTP hiện nay. Thực tế cũng cho thấy mặc dù đã được các kỳ Đại hội Đảng trong giai đoạn đổi mới (từ năm 1986 đến nay) luôn đề cập nhưng so với những cải cách trong lĩnh vực lập pháp và hành pháp thì CCTP vẫn còn đang chậm, kết quả còn hạn chế, nhiều sai lầm đáng tiếc vẫn xảy ra làm giảm lòng tin của người dân vào hệ thống các cơ quan tư pháp. Tình hình này có nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó có nguyên nhân là do những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động áp dụng PLHS của các CQĐT, VKS và Tòa án chưa được giải quyết triệt để, có tính hệ thống. Trên cơ sở kế thừa 8 những kết quả của các công trình nghiên cứu khoa học nói trên, cũng như nhiều bài viết trong các tạp chí và sách chuyên khảo luật (trong danh mục tài liệu tham khảo) và nghiên cứu thực trạng hoạt động ADPL hình sự của các CQĐT, VKS và Tòa án từ năm 1945 đến nay, luận án đã tiếp cận nghiên cứu đề tài một cách toàn diện về cả lý luận và thực tiễn.

 1. Mục đích, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu

 * Mục đích

Mục đích nghiên cứu tổng quát của luận án là xây dựng cơ sở lý luận, đánh giá thực tiễn và đề xuất các giải pháp cơ bản đảm bảo hiệu quả hoạt động áp dụng PLHS của các CQĐT, VKS và Tòa án ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, phù hợp với các yêu cầu, đòi hỏi của công cuộc CCTP của Đảng và Nhà nước ta.

* Nhiệm vụ

Để đạt được mục đích nói trên, luận án có nhiệm vụ:

+ Trên cơ sở lý luận về hoạt động ADPL làm rõ về mặt lý luận và thực tiễn về khái niệm, đặc điểm, nội dung, nguyên tắc của hoạt động áp dụng PLHS của các CQĐT, VKS và Tòa án Việt Nam.

+ Phân tích các giai đoạn của quá trình áp dụng PLHS và sự tham gia của các CQĐT, VKS và Tòa án trong quá trình đó để thực hiện các chức năng của mình.

+ Xây dựng khái niệm hiệu quả áp dụng PLHS, chỉ ra các tiêu chí đánh giá hiệu quả và các yếu tố có ảnh hưởng, tác động đến hoạt động áp dụng PLHS của các CQĐT, VKS và Tòa án.

+ Đánh giá thực trạng hoạt động áp dụng PLHS của các CQĐT, VKS và Tòa án Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay. Qua đó, tìm ra những mặt tích cực, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó.

+ Xác định yêu cầu của chiến lược CCTP hiện nay ở nước ta trong việc nâng cao hiệu quả áp dụng PLHS của các CQĐT, VKS và Tòa án, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp định hướng đảm bảo hiệu quả áp dụng PLHS của các cơ quan này, đáp ứng yêu cầu của CCTP.

* Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của luận án là những vấn đề lý luận và thực tiễn của hoạt động áp dụng PLHS của các CQĐT, VKS và Tòa án Việt Nam. Bản thân áp dụng PLHS là hoạt động có nội dung rộng, có sự tham gia của nhiều chủ thể. Tuy nhiên, Luận án chỉ giới hạn nghiên cứu hoạt động áp dụng PLHS của ba cơ quan là CQĐT, VKS và Tòa án khi thực hiện chức năng điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự. Những hoạt động áp dụng PLHS trong giai đoạn thi hành án hình sự không thuộc phạm vi nghiên cứu của luận án. Về thực tiễn, luận án giới hạn việc nghiên cứu thực tiễn ADPL hình sự của các cơ quan nói trên từ khi thành lập nước năm 1945 đến nay để tìm ra những điểm đặc trưng trong thực tiễn đó. Tuy nhiên, do nguồn dữ liệu được lưu trữ đôi chỗ không thống nhất nên nhiều giai đoạn lịch sử có thể khuyết thiếu dữ liệu, đặc biệt là giai đoạn ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945. Số liệu thực tiễn được thống kê cụ thể trong giai đoạn 10 năm trở lại đây (1997 – 2007).

4. Cơ sở lý luận và các phương pháp nghiên cứu

* Cơ sở lý luận

Cơ sở lý luận của luận án là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về đấu tranh phòng và chống tội phạm trong các giai đoạn lịch sử; các thành tựu của khoa học pháp lý như lịch sử nhà nước và pháp luật, lý luận về nhà nước và pháp luật, xã hội học pháp luật, luật hình sự, tội phạm học, luật TTHS; những luận điểm khoa học trong các công trình nghiên cứu, sách chuyên khảo và các bài viết  đăng trên tạp chí của một số nhà khoa học pháp lý chuyên ngành ở Việt Nam và nước ngoài.

 * Phương pháp nghiên cứu:

Trên cơ sở phương pháp luận của phép duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, luận án sử dụng một số phương pháp nghiên cứu để làm sáng tỏ về mặt khoa học từng vấn đề tương ứng, đó là các phương pháp như: lịch sử, so sánh, phân tích, tổng hợp, thống kê, quy nạp và diễn dịch… Bằng phương pháp phân tích và tổng hợp, luận án đã nghiên cứu hệ thống các văn kiện của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước và những giải thích thống nhất có tính chất chỉ đạo của thực tiễn điều tra, truy tố và xét xử thuộc lĩnh vực PLHS do TANDTC và của các cơ quan chức năng ban hành có liên quan đến hoạt động áp dụng PLHS. Đặc biệt với phương pháp thống kê, lịch sử, so sánh, luận án đã nghiên cứu và rút ra những kết luận từ những nguồn dữ liệu lịch sử lưu trữ của Thư viện quốc gia.

Những số liệu thống kê, tổng kết hàng năm trong các báo cáo của ngành Tòa án và ngành kiểm sát, tài liệu vụ án hình sự trong thực tiễn xét xử, cũng như những thông tin trên mạng internet và các sách báo pháp lý chuyên ngành cũng được phân tích, tổng hợp, thống kê, quy nạp và diễn dịch. Từ đó tác giả đã luận chứng các vấn đề tương ứng được nghiên cứu trong luận án.

 1. Những đóng góp mới về khoa học của luận án

Đề tài là công trình chuyên khảo có tính chất liên ngành trong khoa học pháp lý Việt Nam nghiên cứu toàn diện, có hệ thống, đồng bộ cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động ADPL hình sự của các CQĐT, VKS và Tòa án ở cấp độ một luận án tiến sĩ luật học, thể hiện là:

– Trên nền tảng lý luận chung về ADPL, đề tài đã luận giải được cơ sở lý luận về hoạt động áp dụng PLHS giới hạn trong phạm vi hoạt động của các CQĐT, VKS và Tòa án, qua đó phân tích bản chất và nét đặc trưng của hoạt 11 động áp dụng PLHS và thấy được sự khác biệt giữa hoạt động này và hoạt động ADPL trong các lĩnh vực phi hình sự khác.

– Đề tài phân tích và chỉ ra những mối liên hệ biện chứng giữa hoạt động áp dụng PLHS và hoạt động thực hiện các chức năng điều tra, truy tố và xét xử của các CQĐT, VKS và Tòa án Việt Nam, đồng thời luận giải về sự tham gia của từng cơ quan này trong hoạt động áp dụng PLHS khi thực thi quyền lực nhà nước.

– Đề tài phân tích mối quan hệ giữa pháp luật thủ tục và pháp luật vật chất trong việc hình thành các nguyên tắc chỉ đạo hoạt động áp dụng PLHS và phân tích nội hàm của từng nguyên tắc.

– Khái quát một bức tranh toàn cảnh về thực trạng hoạt động áp dụng PLHS của các CQĐT, VKS và Tòa án Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay, qua đó đưa ra những nhận xét, đánh giá có cơ sở khoa học và thực tiễn (mà không trình bày theo hướng liệt kê), tìm ra những hạn chế và phân tích nguyên nhân của những hạn chế trong thực trạng này.

– Trên cơ sở xác định yêu cầu của chiến lược CCTP hiện nay ở nước ta trong việc đảm bảo hiệu quả áp dụng PLHS của các CQĐT, VKS và Tòa án, đề tài đã luận giải và đưa ra các giải pháp có căn cứ khoa học, có tính khả thi, phù hợp với yêu cầu của CCTP.

 1. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

* Ý nghĩa lý luận

Luận án là công trình nghiên cứu chuyên khảo đồng bộ đề cập một cách có hệ thống và tương đối toàn diện những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động áp dụng PLHS của các CQĐT, VKS và Toà án ở cấp độ một luận án tiến sĩ luật học với những đóng góp về mặt khoa học đã nêu trên. Ngoài ra, tác giả đã công bố những kết quả nghiên cứu trong các tạp chí khoa học pháp lý mà danh mục một số công trình khoa học này ở phần cuối luận án.

* Ý nghĩa thực tiễn

Luận án góp phần vào việc xác định đúng đắn những nội dung cụ thể của hoạt động áp dụng PLHS trong thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử của các CQĐT, VKS và Tòa án cũng như đưa ra các kiến nghị hoàn thiện các quy phạm PLHS và TTHS ở khía cạnh lập pháp và thực tiễn áp dụng. Những giải pháp mà luận án đưa ra có tính định hướng cho thực tiễn hoạt động của các CQĐT, VKS và Tòa án nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động áp dụng PLHS của các cơ quan này đáp ứng những yêu cầu của chiến lược CCTP đến 2020. Ngoài ra, luận án còn có ý nghĩa làm tài liệu tham khảo cần thiết cho các nhà khoa học pháp lý, cán bộ thực tiễn và các sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành lý luận về nhà nước và pháp luật, TPHS, cũng như phục vụ cho công tác lập pháp và hoạt động thực tiễn áp dụng PLHS trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, cũng như giáo dục, cải tạo người phạm tội ở nước ta hiện nay.

 1. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung của luận án gồm 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động áp dụng pháp luật hình sự của các Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án
 • Chương 2: Thực trạng hoạt động áp dụng pháp luật hình sự của các Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án Việt Nam
 •  Chương 3: Yêu cầu và giải pháp đảm bảo hiệu quả hoạt động áp dụng pháp luật hình sự của các Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About Thủy Nguyễn

Check Also

Luận văn: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là …

4 Bình luận

 1. cách tính thuế thu nhập cá nhân lương tháng 13

  Thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng.

 2. khung tính thuế tncn calico

  Bốn là, Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn.

 3. mẫu quyết toán thuế tncn

  Nắm rõ các trường hợp được ủy quyền quyết
  toán thay.

 4. luật thuế tncn 2007

  Trong đó, nhân sự cấp cao Công ty liên tục biến động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!