Chat Zalo
0932091562"
Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, 2019, HOT!

Luận văn: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là những tài liệu cần thiết cho các bạn sinh viên làm khóa luân tốt nghiệp hay các anh chị thạc sĩ làm đề tài nghiên cứu…, hôm nay Tailieumienphi.edu.vn giới thiệu cho các bạn đề tài luận văn thạc sỹ ngành luật với đề tài cụ thể là: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Dưới đây là những thông tin thêm về đề tài:  Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, nhưng các bạn nào muốn có bài hoàn chỉnh thì liên hệ với mình qua sđt hoặc zalo 0932091562 để được hỗ trợ và tư vấn tải hoặc bạn có thể bấm nút mua bên dưới.Hi vọng tài liệu này có thể có ích cho các bạn làm luận văn thạc sỹ của mình.

Đề cương luận văn thạc sĩ với đề tài: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

 • MỞ ĐẦU
 • Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
 • 1.1. Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc giải quyết tranh chấp đất đai
 • 1.2. Thẩm quyền và trình tự, thủ tục của Ủy ban nhân dân cấp huyện về giải quyết tranh chấp đất đai
 • 1.3. Các yếu tổ ảnh hưởng đến giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyển của UBND cấp huyện
 • Chương 2 THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND HUYỆN CƯ M’GAR, TỈNH ĐẮK LẮK
 • 2.1 Một số yếu tố ảnh hưởng đến giải quyết giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện Cư M’ gar, tỉnh Đắk Lắk
 • 2.2. Tình hình giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện Cư M’ gar, tỉnh Đắk Lắk
 • 2.3 Đánh giá chung về giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện Cư M’ gar, tỉnh Đắk Lắk
 • Chương 3 QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND HUYỆN CƯ M’GAR, TỈNH ĐẮK LẮK
 • 3.1. Quan điểm bảo đảm giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện Cư M’ gar, tỉnh Đắk Lắk
 • 3.2. Giải pháp bảo đảm giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện Cư M’ gar, tỉnh Đắk Lắk
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CAC KÝ HIỆU, CAC CHỮ VIẾT TẮT trong luận văn: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

 • TANDTC Tòa Án Nhân Dân Tối Cao
 • VKSNDTC Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao
 • TTHC Thủ Tục hành Chính
 • HC Hành Chính
 • UBMTTQVN Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam
 • UBND Uỷ Ban Nhân Dân
 • HĐND Hội Đồng Nhân Dân
 • VLXD Vật Liệu Xây Dựng
 • SDĐ Sử Dụng Đất
 • TC Tố cáo
 • TCĐĐ Tranh Chấp Đất Đai
 • KN Khiếu nại
 • CT Công Trình
 • HSĐC Hồ Sơ Địa Chính
 • HTX Hợp Tác Xã
 • HCCB Hội cựu Chiến binh
 • HND Hội nông dân
 • XHCN Xã Hội Chủ Nghĩa
 • PTN & MT Phòng Tài nguyên và Môi trương

DANH MỤC BẢNG BIỂU trong luận văn: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

 • Bảng 2.1: Đơn tranh chấp các cơ quan HC nhà nước huyện Cư M’gar tiếp nhận
 • Bảng 2.2: Đơn tranh chấp đất đai UBND huyện Cư M’gar tiếp nhận
 • Bảng 2.3: Kết quả giải quyết đơn của các cơ quan hành chính nhà nước huyện Cư M’gar
 • Bảng 2.4: Kết quả giải quyết đơn tranh chấp của Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar

Một số hình ảnh về luận văn: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Luận văn thạc sĩ: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
Luận văn thạc sĩ: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
Luận văn thạc sĩ: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
Luận văn thạc sĩ: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

 

Lời nói đầu luận văn thạc sĩ: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt là thành phần quan trọng của môi trường sống, là địa bàn phân bổ các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng của mỗi quốc gia. Đất đai đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của nhân loại. Nhiều nước trên thế giới đã giành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề đất đai, đã xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về đất đai được điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển kinh tế- xã hội của thế giới. Vì vậy quản lý nhà nước bằng pháp luật về đất đai ngày càng hoàn thiện, đã đạt được những tiến bộ rõ rệt, hệ thống quản lý nhà nước về đất đai được tăng cường, từng bước phân cấp và phát huy tính tự chủ của địa phương. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, tình hình quản lý và sử dụng đất đai hiện nay đang có những hạn chế. Vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa có tính chiến lược lâu dài và ổn định hoặc thiếu tính khả thi; cơ chế quản lý về đất đai thiếu hiệu quả; cơ quan quản lý đất đai các cấp nhìn chung còn nhiều yếu kém. Chính vì thế tình trạng tranh chấp, khiếu nại về quản lý và sử dụng đất đai có xu hướng diễn biến phức tạp. Việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại còn chưa kịp thời, thiếu hiệu quả. Những yếu kém trong công tác quản lý và sử dụng đất nói chung cũng như những yếu kém trong giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai nói riêng có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân rất quan trọng từ sự hạn chế, bất cập của chính sách, pháp luật đất đai và việc áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp về đất đai của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hệ thống các văn bản pháp luật đất đai ngày càng được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện, trong đó quy định việc giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân (UBND) (các Điều 21, 22 Luật Đất đai năm 1987; Điều 38 của Luật Đất đai năm 1993; Điều 136 Luật Đất đai năm 2003, Điều 203 – 209 luật đất đai năm 2013). Tuy nhiên, các quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai mới chỉ dừng lại ở mức độ chung chung, nên trên thực tế dẫn đến sự chồng chéo, đùn đẩy giữa UBND với Tòa án. Tranh chấp đất đai là một hiện tượng bình thường trong mọi đời sống xã hội, không phụ thuộc vào một chế độ sở hữu nào đất đai. Đối với Việt Nam ta từ trong suốt thời gian khi chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai từ năm 1980 đến nay. Tranh chấp đất đai luôn là vấn đề thời sự, có những diễn biến ảnh hưởng xấu đến việc quản lý, sử dụng đất (SDĐ) của nhà nước và gây bất ổn nhất định đối với đời sống kinh tế – xã hội . Bộ Tài nguyên – Môi trường đã từng đề xuất thành lập một cơ quan tài phán chuyên trách để giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện về đất đai đã phần nào cho thấy tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Thực tiễn cho thấy không ít trường hợp TCĐĐ làm cho vụ việc trở nên gay gắt, kéo dài là do việc áp dụng pháp luật chưa đúng, chưa phù hợp. Điều này không những chưa bảo đảm tính đúng đắn, nghiêm minh của pháp luật mà còn chưa bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của các bên tranh chấp đất đai diễn ra phức tạp ở một số tình, thành phố như: thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt giai đoạn hiện nay tranh chấp đất đai tại các tỉnh duyên hải miền trung giữa người dân của các tỉnh Hà tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế với công ty nước ngoài Pormosa (xả chất thải làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân) từ tình hình đó làm mất ổn định gây bức xúc trong nhân dân đối với công ty đóng trên địa bàn của tỉnh. Điều đó trở thành vấn đề hết sức bức xúc xã hội gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh, chính trị, trật tự và ổn định xã hội ở một số địa phương trong cả nước; có nơi đã trở thành điểm nóng của xã hội, thậm chí đã có dấu hiệu chuyển sang ảnh hưởng về chính trị- xã hội. Vấn đề cơ bản hiện nay là phải hoàn thiện các quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp về đất đai; khắc phục những điểm bất hợp lý, những bất cập về cơ chế, thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết các tranh chấp dẫn đến việc áp dụng các quy định pháp luật vào thực tế gặp những khó khăn, vướng mắc. Nâng cao hiệu quả của việc giải quyết tranh chấp bằng các giải pháp hữu hiệu. Đắk Lắk là tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên chủ yếu là phát triển nhờ đất nông nghiệp và công nghiệp nhưng thời gian gần đây với sự phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, đất đai trở nên có giá trị kinh tế cao, với sự quản lý và sử dụng đất của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn hiện nay chưa đồng nhất giữa các cơ quan từ tỉnh xuống cơ sở, sử dụng và quy hoạch xây dựng đất ở, đất nông nghiệp cho người dân chưa có sự đồng nhất còn gây tranh cãi, phiền toái cho nhân dân ở một số huyện còn diễn ra phức tạp như; huyện Cư Kiun tranh chấp đất đai giữa nhân dân và công ty cafe Việt Đức, công ty cafe Ea K’tur, công ty cafe Ea Tiêu…, Ở huyện Ea H’Leo tranh chấp giữa nhân dân với công ty cao su Ea H’Leo cũng diễn ra phức tạp, ở Cư M’gar có tranh chấp giữa người dân với công ty cafe Ea Pốk, tranh chấp giữa người dân với công ty lâm nghiệp Buôn Ya Wâm…….. Cư M’gar là huyện thuộc tỉnh Đăk Lăk, chủ yếu là phát triển đất nông nghiệp chiếm hơn 70% tổng diện tích đất của huyện, nông dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp nên rất gắn bó với đất đai. Những năm gần đây thực hiện chủ trương của Đảng về mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Vì thế đã kéo theo một phần không nhỏ diện tích đất nông nghiệp được chuyển mục đích sử dụng thành đất công nghiệp, dịch vụ và xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, cộng với tình hình bùng nổ dân số dẫn đến nông dân càng thiếu đất sản xuất. Quá trình đó phát sinh những tranh chấp, lấn chiếm đất đai thường xuyên xảy ra. Từ vấn đề quản lý nhà nước về đất đai ở địa phương có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ dẫn tới việc tranh chấp, khiếu nại của nhân dân trong huyện có chiều hướng gia tăng, thậm chí có những vụ việc Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện phải trực tiếp chỉ đạo giải quyết để làm dịu tình hình vụ việc mới đi đến kết thúc. Nhận thức những vướng mắc cần phải được chấn chỉnh, tháo gỡ cũng như tầm quan trọng của việc áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp về đất đai nói chung và của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar nói riêng. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Cư M’gar, sự phối hợp đồng bộ của các Ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện đã phấn đấu và đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng tích cực, đời sống văn hóa được bảo tồn, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Song huyện Cư M’gar có đông đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, mặt bằng dân trí thấp, không đồng đều, sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật còn hạn chế. Sự quản lý đất rừng với diện tích rộng của 2 Công ty TNHH MTV LN Buôn Ya Wâm và Buôn Wing do UBND tỉnh Đắk Lắk giao chưa chặt chẽ, dẫn đến người dân lấn chiếm, mua, bán, tranh chấp đất đai, gây khiếu kiện đông người. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã kịp thời xử lý, giải quyết, đến nay cơ bản đã ổn định. Trong bối cảnh như vậy, việc nghiên cứu đề tài “Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk” nhằm nâng cao chất lượng giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của UBND huyện vừa có ý nghĩa lý luận, vừa có tính thực tiễn cấp thiết.

Trên đây là một số nội dung được mình trích lọc từ đề tài luận văn thạc sỹ: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk ,đề tài được mình tìm kiếm và chọn lọc những đề tài tốt nhất và mới nhất cho các anh, chị tham khảo. Chúc anh, chị có một tài liệu tham khảo phù hợp với đề tài của mình. Để tải tài liệu các anh, chị bấm nút Download để tài bài, nếu gặp khó khăn anh chị có thể liên lạc qua zalo 0932091562

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About admin

Check Also

Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Tổ Luật Kinh Tế – Quốc Tế

Danh sách Đề Tài báo cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Tổ Luật Kinh Tế – …

error: Content is protected !!