Chat Zalo
0932091562"
Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn: Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, 2019, HOT!

Luận văn: Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, 2019, HOT!

Chắc hẳn các bạn đang tìm kiếm tài liệu về những luận văn thạc sỹ hay luận văn tốt nghiệp với các đề tài khác nhau thì đừng lo, hôm nay Tailieumienphi.edu.vn giới thiệu cho các bạn đề tài luận văn thạc sỹ ngành tài chính ngân hàng với đề tài cụ thể là: “Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình”

Sau đây mình sẽ thông tin thêm về đề tài: “Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình” , nhưng các bạn nào muốn có bài hoàn chỉnh thì liên hệ với mình qua sđt hoặc zalo 0932091562 để được hỗ trợ và tư vấn tải hoặc bạn có thể bấm nút mua bên dưới.Hi vọng tài liệu này có thể có ích cho các bạn làm luận văn thạc sỹ của mình.

MỤC LỤC

 • Trang phụ bìa
 • Lời cam đoan
 • Mục lục
 • Danh mục các từ viết tắt
 • Danh mục các bảng
 • Danh mục các hình vẽ, sơ đồ
 • MỞ ĐẦU
 • 1. Lý do chọn đề tài luận văn (tính cấp thiết của đề tài luận văn)
 • 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn
 • 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
 • 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu luận văn
 • 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn .
 • 6. Ý nghĩa luận văn và thực tiễn của luận văn
 • 7. Kết cấu của luận văn .
 • Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI
  CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
 • 1.1. Tổng quan về hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh
 • 1.1.1. Khái niệm hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh
 • 1.1.2. Đặc điểm hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh
 • 1.1.3. Các hình thức cho vay đối với hộ gia đình và cá nhân sản xuất
  kinh doanh
 • 1.2. Cơ sở pháp lý về hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh tại các ngân hàng thương mại
 • 1.2.1. Khái niệm hoạt động cho vay ngắn hạn.
 • 1.2.2. Khái niệm cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh tại ngân hàng thương mại
 • 1.2.3. Đặc điểm cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh tại ngân hàng thương mại.
 • 1.2.4. Tác động của hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh
 • 1.2.5. Nhóm chỉ tiêu đánh giá về hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh tại các ngân hàng thương mại .
 • 1.2.6. Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh
 • 1.3. Bài học từ một số ngân hàng trên điạ bàn tỉnh Quảng Bình .
 • 1.3.1. Bài học kinh nghiệm từ Vietcom Bank Quảng Bình
 • 1.3.2. Bài học kinh nghiệm từ VP Bank Quảng Bình.
 • 1.3.3. Bài học rút ra cho đề tài
 • Tiểu kết chương 1.
 • Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI HGĐ&CN SXKD TẠI AGRIBANK QUẢNG TRẠCH
 • 2.1. Giới thiệu chung về ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình .
 • 2.1.1. Lịch sử hình thành.
 • 2.1.2. Đặc điểm địa bàn hoạt động
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức
 • 2.1.4. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng Agribank Quảng trạch giai đoạn 2014-2016.
 • 2.2. Thực trạng cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD tại Agribank
  Quảng Trạch qua 3 năm (2014-2016)
 • 2.2.1. Điều kiện cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD tại Agribank Quảng Trạch
 • 2.2.2. Thực trạng cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD tại Agribank Quảng Trạch qua 3 năm (2014-2016).
 • 2.2.3. Nhận xét chung về hoạt động cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD tại Agribank Quảng Trạch qua 3 năm (2014-2016)..
 • Tiểu kết chương 2
 • Chương 3: ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI HGĐ&CN SXKD TẠI AGRIBANK QUẢNG TRẠCH TRONG THỜI GIAN TỚI
 • 3.1. Định hướng và mục tiêu của Agribank Quảng Trạch năm 2017 .
 • 3.2. Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD tại Agribank Quảng Trạch trong thời gian tới
 • 3.2.1. Giải pháp chính
 • 3.2.2. Giải pháp hỗ trợ
 • 3.3. Kiến nghị với cơ quan cấp trên.
 • 3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • 3.3.2. Kiến nghị với hội sở chính
 • Tiểu kết chương 3
 • KẾT LUẬN.
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG trong luận văn: Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

 • Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn tại Agribank Quảng Trạch giai đoạn (2014- 2016)
 • Bảng 2.2: Tình hình cho vay chung tại Agribank Quảng Trạch giai đoạn (2014-2016)
 • Bảng 2.3: Báo cáo KQHĐKD tại Agribank Quảng Trạch qua 3 năm (2014-2016)
 • Bảng 2.4: Thực trạng cho vay đối với HGĐ&CN trong cho vay chung tại Agribank Quảng Trạch qua 3 năm (2014-2016).
 • Bảng 2.5: Tình hình cho vay theo thời hạn đối với HGĐ&CN tại Agribank Quảng Trạch qua 3 năm (2014-2016)
 • Bảng 2.6: Tình hình cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD trong cho vay ngắn hạn đối với Agribank Quảng Trạch qua 3 năm (2014-2016)
 • Bảng 2.7: Tình hình cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD theo hình thức đảm bảo tại Agribank Quảng Trạch qua 3 năm (2014-2016)
 • Bảng 2.8: Tình hình cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD theo ngành nghề kinh tế tại Agribank Quảng Trạch qua 3 năm (2014-2016)

DANH MỤC CÁC HÌNH trong luận văn: Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

 • Hình 2.1: Tình hình huy động vốn bằng tiền gửi tại Agribank Quảng Trạch giai đoạn 2014-2016 Hình 2.2: KQHĐKD tại Agribank Quảng Trạch qua 3 năm (2014-201
 • Hình 2.3: Tình hình cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN tại Agribank Quảng Trạch qua 3 năm (2014-2016)
 • Hình 2.4: Tình hình tỷ lệ % nợ quá hạn trên dư nợ của cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN tại Agribank Quảng Trạch qua 3 năm (2014-2016)
 • Hình 2.5: Cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD
 • Hình 2.6: Tỷ lệ NQH/DN (%) của cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD
 • Hình 2.7: Doanh số cho vay theo ngành nghề kinh tế tại Agribank Quảng Trạch qua 3 năm (2014-2016

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ trong luận văn thạc sĩ: Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

 • Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Một số hình ảnh về luận văn: Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Luận văn thạc sĩ: Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Luận văn thạc sĩ: Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Luận văn thạc sĩ: Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Luận văn thạc sĩ: Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Luận văn thạc sĩ: Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Lời mở đầu luận văn thạc sĩ:Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

– Về mặt lý luận:
Cùng với nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, các nghiệp vụ của ngân hàng càng trở nên đa dạng, phong phú hơn, như bão lãnh, bao thanh toán, cho thuê tài chính, tư vấn tài chính… tuy nhiên, không vì thế mà hoạt động cho vay giảm bớt đi vai trò của mình trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Nghiệp vụ cho vay tạo đầu ra của nguồn vốn huy động nhằm mục đích sinh lãi cho ngân hàng.
Tuy nhiên, làm thế nào để nghiệp vụ cho vay phát triển nhằm mang lại nguồn lợi nhuận tối đa cho ngân hàng và tạo điều kiện tối ưu cho sự phát triển kinh tế của khách hàng cụ thể luôn là câu hỏi mang tính thời sự cao đối với mỗi ngân hàng thương mại.
– Về mặt thực tiễn:
Đối với ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam nói chung và đặc biệt là ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Quảng Trạch nói riêng, hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh là một trong những hình thức cho vay góp phần giải quyết đầu ra, tạo lợi nhuận chính cho ngân hàng đồng thời thực hiện chủ trương kích cầu cho nền kinh tế địa phương do Chính phủ đưa ra.
Đời sống và dân trí của người dân tăng cao, xu hướng, nhu cầu đi vay để sản xuất kinh doanh cũng tăng theo, vì vậy, hình thức cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Trạch ngày càng có nhiều triển vọng.
Xuất phát từ ý tưởng trên, tác giả chọn đề tài: “Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình” để làm luận văn của mình nhằm tổng kết lý luận từ thực tiễn thông qua thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Quảng Trạch qua 3 năm 2014-2016 từ đó đưa ra những giải pháp hữu ích cho hoạt động tín dụng này tại chi nhánh trong thời gian tới.

Trên đây là một số nội dung được mình trích lọc từ đề tài luận văn thạc sỹ. “Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bìnhđề tài được mình tìm kiếm và chọn lọc những đề tài tốt nhất và mới nhất cho các anh, chị tham khảo. Chúc anh, chị có một tài liệu tham khảo phù hợp với đề tài của mình. Để tải tài liệu các anh, chị bấm nút Download để tài bài, nếu gặp khó khăn anh chị có thể liên lạc qua zalo 0932091562

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About admin

Check Also

Luận văn: Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!