Chat Zalo
0932091562"
Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn: Bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho đội ngũ công chức xã trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, 2018, Hot!

Luận văn: Bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho đội ngũ công chức xã trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, 2018, Hot!

Tailieumienphi.edu.vn giới thiệu tới bạn đọc đề tài luận văn ngành quản lí công với đề tài “Bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho đội ngũ công chức xã trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk”. Chúc các bạn có được tài liệu luận văn hữu ích cho công việc nghiên cứu của mình.

Các bạn có thể DOWNLOAD phía dưới, hoặc các bạn liên hệ qua SDT/ZALO 0932091562 để được hổ trợ

1. Lý do chọn đề tài luận văn

Đất nước ta đang trong thời kì đổi mới, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế. Đội ngũ công chức giữ một vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của nền HCNN nói riêng và xã hội nói chung. Yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới cũng như quá trình hội nhập quốc tế đều đòi hỏi nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức. Ở nước ta, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo yêu cầu cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho công chức có vai trò to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển KT-XH, ổn định an ninh quốc phòng. Trong lĩnh vực khá rộng về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, luận văn này tập trung vào chủ đề “Bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho đội ngũ công chức xã trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk”, với các lý do sau đây: Lý do thứ nhất xuất phát từ quá trình hội nhập quốc tế. Việt Nam đang bước vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập sâu rộng nền kinh tế quốc tế, mọi vấn đề đặt ra cho con người đều mang tính toàn cầu. Tình hình đó đòi hỏi đội ngũ công chức phải vừa có bản lĩnh vững vàng vừa phải có năng lực, chủ động, năng động sáng tạo, nhạy bén với sự thay đổi đang diễn ra. Lý do thứ hai xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo tinh thần mới của Luật cán bộ, công chức (2008). Trong những năm qua công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chậm được đổi mới. Phương thức đào tạo, bồi dưỡng vẫn nặng về hình thức tiêu chuẩn bằng cấp, nội dung, chương trình chưa chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi công vụ và ít gắn với chức trách nhiệm vụ từng loại công chức. Luật cán bộ, công chức mới được ban hành có những quy định mới về phương thức quản lý công vụ, công chức. Một số nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức mang tính cải cách đã được thể hiện tại Điều 5 của Luật – đó là: “kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế”; “việc sử dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức phải dựa trên phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực thi hành công vụ”. Bên cạnh đó, Luật quy định việc “Nhà nước có chính sách để phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng” (Điều 6). Các quy định này của Luật cán bộ, công chức đã khẳng định và nhấn mạnh: việc quản lý công chức phải căn cứ vào tiêu chuẩn, đặc biệt chú trọng đến năng lực, tài năng. Lý do thứ ba, khi nói đến bồi dưỡng theo nhu cầu kỹ năng, nâng cao năng lực thi hành công vụ, thì luôn luôn phải xác định rõ đối tượng đào tạo. Nhu cầu bồi dưỡng kỹ năng luôn luôn gắn với một đội ngũ công chức từng cấp hành chính cụ thể. Luận văn này chọn “đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn huyện Ea Kar vì các lý do:

– Công chức cấp xã là đội ngũ gần dân, gắn bó mật thiết với nhân dân nhất, thông qua các hoạt động tiếp công dân mà đội ngũ công chức này có thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh chân thực nhất về nhu cầu của nhân dân, qua đó có thể từng bước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, công tác bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn huyện Ea Kar nói riêng và đội ngũ công chức các cấp nói chung trong thời gian qua chưa đáp ứng được nhu cầu của sự nghiệp đổi mới. Trình độ chuyên môn cũng như kỹ năng của đội ngũ công chức chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, còn bất cập, hụt hẫng về nhiều mặt, đặc biệt là kỹ năng hành chính trong thực thi công vụ cũng như khả năng vận dụng khoa học công nghệ hiện đại trong công tác quản lý còn rất hạn chế.

– Số lượng công chức xã trên địa bàn huyện Ea Kar khoảng gần 200 người (ứng với 16 xã, thị trấn), đội ngũ công chức này ít có điều kiện được bồi dưỡng, đặc biệt là trong bồi dưỡng kỹ năng hành chính, phần nào ảnh hưởng đến kết quả thực thi nhiệm vụ, vì vậy nhu cầu bồi dưỡng rất lớn, việc nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn hơn. Với các lý do trên, tác giả đã chọn đề tài “Bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho đội ngũ công chức xã trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk ” để làm đề tài nghiên cứu luận văn cao học.

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn

Đào tạo, bồi dưỡng công chức là một trong những nội dung quan trọng trong cải cách nguồn nhân lực cho sự nghiệp đổi mới Việt Nam hiện nay, nhất là trong giai đoạn cải cách hành chính nhà nước. Trong những năm qua đã có nhiều đề tài nghiên cứu, phân tích, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở nhiều lĩnh vực để xác định phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp, một số dự án ODA đã tiến hành nhiều cuộc khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức Việt Nam ở một số bộ, ngành, địa phương và phát triển một số khóa đào tạo kỹ năng mang tính chất thí điểm, và có nhiều công trình nghiên cứu được công bố dưới dạng đề tài khoa học, chuyên đề, sách chuyên khảo, luận văn, điển hình như sau:

1. Dự án do Cơ quan phát triển quốc tế Thuỵ Sỹ (SDC) tài trợ cho Học viện Hành chính quốc gia. Dự án này xác định nhu cầu đào tạo cho một số đối tượng như Chủ tịch UBND xã, kế toán xã và hiện nay là Chuyên viên chính. Phương pháp chính sử dụng là phân tích thực hiện công việc để từ đó suy ra nhu cầu đào tạo. Ưu tiên đào tạo sẽ dành cho các lĩnh vực công việc chiếm nhiều thời gian và gặp khó khăn trong thực hiện

2. Đề tài của nhiều trường chính trị trong hệ thống Học viện Chính trịHành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, như Trường Lê Hồng Phong (TP. Hà Nội), Trường Cán bộ TP. Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh, Trường Chính trị Tỉnh Cà Mau,…. Các đề tài này tập trung nghiên cứu nhu cầu đào tạo của cán bộ cấp xã và tự phát triển bộ tài liệu, chương trình đào tạo cho cấp chính quyền cơ sở và cấp thôn, ấp, tổ dân phố.

3. Những năm qua đã có nhiều đề tài nghiên cứu, phân tích, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở nhiều lĩnh vực để xác định phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp như: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng công chức nhà nước (2006), Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài “cơ sở khoa học của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính theo nhu cầu công việc”, đề tài nhằm phân tích việc thực hiện công việc trên vị trí việc làm theo yêu cầu, từ đó suy ra nhu cầu đào tạo dựa trên vị trí việc làm, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thực hiện các lĩnh vực công việc chiếm nhiều thời gian và thường gặp khó khăn trong thực hiện công việc; Bùi Đức Kháng (chủ nhiệm) (2010), Đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước đáp ứng yêu cầu hội nhập, Đề tài khoa học cấp Bộ, đề tài này xác định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức không chỉ kỹ năng mà còn về chuyên môn, đồng thời đánh giá thực trạng cán bộ, công chức nhà nước trong tình hình chung hiện nay so với các nước trong khu vực để đưa ra giải pháp nâng cao phương thức đào tạo, chất lượng đào tạo quản lý, lãnh đạo; Lại Đức Vượng (2009), Đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn công chức hành chính, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 10, đề tài này xác định tiêu chuẩn công chức hành chính trên việc đánh giá khung năng lực chung của mỗi một công chức trong lĩnh vực hành chính công, qua đó đề xuất các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm bổ sung hoàn thiện năng lực của công chức hành chính; Nguyễn Thị Thanh Tâm (2006), Kỹ năng giao tiếp trong lãnh đạo, quản lý nhằm phát triển trí tuệ tập thể; Khóa luận tốt nghiệp (2009), Kỹ năng giao tiếp hành chính của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ (nghiên cứu thực tiễn tại UBND huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông), các đề tài về kỹ năng giao tiếp trên xác định chung về tầm quan trọng của việc giao tiếp hành chính và sự vận dụng kỹ năng giao tiếp hành chính trong thực thi công vụ. Ngoài các công trình khoa học nghiên cứu trên, còn có các công trình nghiên cứu khoa học, tạp chí, sách báo khác của nhiều trường chính trị trong hệ thống Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia, các Viện nghiên cứu khoa học,… Tuy nhiên, các đề tài chỉ tập trung nghiên cứu trên diện rộng từ cấp huyện trở lên hay nghiên cứu về kỹ năng giao tiếp hành chính, chưa có đề tài nào nghiên cứu sâu về nhu cầu bồi dưỡng kỹ năng hành chính của đội ngũ công chức tại cấp xã trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, nên việc trang bị cho nhóm đối tượng này những kỹ năng cần thiết để thực hiện và thực hiện tốt công việc của họ vẫn chưa được triển khai một cách toàn diện. Chính vì vậy, tác giả muốn bổ sung thêm một cách nhìn về công tác bồi dưỡng kỹ năng hành chính nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức cấp xã với hy vọng luận văn là một nguồn tham khảo cho việc tiến hành các khóa bồi dưỡng trong tương lai.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

– Mục đích nghiên cứu:

Nghiên cứu đề tài nhằm hoàn thiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng hành chính cho công chức cấp xã tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

– Nhiệm vụ nghiên cứu:

+ Phân tích cơ sở lý luận về đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho công chức cấp xã.

+ Tìm hiểu kỹ năng mềm đóng vai trò quan trọng đối với công chức trong hoạt động công vụ.

+ Phân tích, đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng của đội ngũ công chức cấp xã tại huyện Ea Kar làm cơ sở cho việc xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, đổi mới chương trình và phương thức đào tạo, bồi dưỡng nhằm bổ sung và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết cho công chức.

+ Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho công chức cấp xã trong điều kiện hiện nay.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn

– Đối tượng nghiên cứu:

Do hạn chế nhất định và mong muốn luận văn có một kết quả mang tính cụ thể nên tác giả chỉ tập trung nghiên cứu đối tượng chính là bồi dưỡng về kỹ năng cho đội ngũ công chức xã trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Khảo sát từ thực tế và bằng bản câu hỏi đối với đội ngũ công chức với nhiều chức danh, vị trí, trình độ chuyên môn khác nhau. Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm các công chức chuyên môn theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và các văn bản quy định về công chức cấp xã khác.

– Phạm vi nghiên cứu:

Theo mô hình năng lực bao gồm:

Kiến thức + Kỹ năng + Thái độ (sẽ được bàn ở Chương 1), luận văn này xin giới hạn trong bồi dưỡng về kỹ năng hành chính. Bồi dưỡng về kỹ năng hành chính cho công chức nhà nước ở nước ta hiện nay bao gồm hai nội dung: đào tạo kỹ năng tiền công vụ và đào tạo kỹ năng trong công vụ. Chủ thể bồi dưỡng kỹ năng gồm bồi dưỡng kỹ năng thông qua hệ thống các trường cao đẳng, đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân và đào tạo kỹ năng quản lý nhà nước tại Học viện Hành chính Quốc gia và các trường quản lý cán bộ của các bộ, ngành và các trường chính trị tỉnh. Trong phạm vi luận văn này, tác giả xin đề cập đến hoạt động bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho đội ngũ công chức cấp xã; do Học viện Hành chính, trường Chính trị tỉnh thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Về Không gian nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu nhằm xác định thực trạng kỹ năng hiện có và nhu cầu bồi dưỡng về kỹ năng hành chính cho đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk để đưa ra các nhóm giải pháp nhằm thực hiện bồi dưỡng kỹ năng cho nhóm đối tượng này. Về vấn đề: tác giả tập trung nghiên cứu:

– Xác định kỹ năng hành chính cần thiết và nhu cầu bồi dưỡng kỹ năng của nhóm đối tượng là công chức cấp xã trên địa bàn huyện Ea Kar.

– Các nhóm giải pháp về tổ chức và nhóm giải pháp chính sách về thực hiện bồi dưỡng kỹ năng cho nhóm đối tượng này

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn

Luận văn sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng, dựa trên học thuyết Mác-Lê Nin, Quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng và hoàn thiện chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong hoạt động thực thi công vụ. Trong quá trình nghiên cứu, luận văn sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế; Phương pháp khái quát hóa; Phương pháp thống kê; Phương pháp tổng hợp; Phương pháp phỏng vấn.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn

– Về mặt lý luận: làm rõ lý luận về các kỹ năng cần thiết cho đội ngũ công chức, đặc biệt là công chức xã, tầm quan trọng của bồi dưỡng các kỹ năng trong công vụ đối với công chức nói chung và công chức xã nói riêng.

– Về mặt thực tiễn: Đánh giá khái quát thực trạng về nhu cầu bồi dưỡng kỹ năng của công chức cấp xã trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Một tài liệu tham khảo về nhu cầu bồi dưỡng kỹ năng hành chính và danh mục kỹ năng cần thiết cho nhóm đối tượng nêu trên. Có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong quá trình khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và xác định danh mục các kỹ năng cần thiết cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong tương lai cho đối tượng này. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho đội ngũ công chức xã.

7. Kết cấu của luận văn

Mở đầu Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương sau:

  • Chương I: Một số vấn đề lý luận về bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho công chức.
  • Chương II: Đánh giá thực trạng nhu cầu bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho công chức xã trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.
  • Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho công chức nói chung và công chức xã trên địa bàn huyện Ea Kar.

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About admin

Check Also

Luận văn: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là …

error: Content is protected !!