Chat Zalo
0932091562"
Home / Tài liệu sinh viên / Luật / Khóa luận tốt nghiệp: Thị trường dược phẩm hiện nay theo luật dược 2016

Khóa luận tốt nghiệp: Thị trường dược phẩm hiện nay theo luật dược 2016

Chia sẻ cho các bạn sinh viên đang làm khóa luận tốt nghiệp ngành dược, đây là bài làm khóa luận được hoàn thành vào tháng 4/2017, độ dài khóa luận gần 50 trang , chủ đề chính xác là tìm hiểu thị trường dược phẩm hiện nay theo luật dược 2016 tại thành phố hcm, Hi vọng đề tài mẫu này sẽ giúp ích cho các bạn nghiên cứa và sử dung cho bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Sau đây mình xin chia sẻ sơ lược về đề tài:

Tóm tắt đề tài khóa luận Thị trường dược phẩm hiện nay theo luật dược 2016

Sau 10 năm Luật Dược đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm quyền của người dân được tiếp cận và sử dụng thuốc có chất lượng, giá hợp lý, tạo điều kiện cho ngành Dược Việt Nam phát triển, hội nhập. Thuốc nội ngày càng đa dạng về dạng bào chế, đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật Dược 2005 đã bộc lộ một số vướng mắc do không còn phù hợp. Vì vậy, các đại biểu đã trao đổi nhiều vấn đề nhằm tập trung vào nghiên cứu, bổ sung để Luật Dược (sửa đổi) phù hợp với thực tiễn và quá trình hội nhập: Các lĩnh vực chính trong nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân Việt Nam; thực tiễn quản lý hành nghề Dược phẩm từ nhà thuốc phân phối đến bệnh nhân; rà soát các kênh phân phối nhằm đảm bảo nguồn cung liên tục các Dược phẩm chất lượng tại Việt Nam,sửa đổi luật đấu thầu dược phẩm…Luật dược 105/2016/QH13 ngày 6/4/2016 do quốc hội ban hành có hiệu lực từ ngày 01/7/2016, việc tìm hiểu thị trường dược phẩm hiện naytheo Luật mới là rất cần thiết, đáp ứng với yếu cầu phát triển và xu thế hội nhập quốc tế.

Mục lục đề cương của đề tài khóa luận Thị trường dược luật dược 2016

 • LỜI CAM ĐOAN.. i
 • LỜI CÁM ƠN.. ii
 • TÓM TẮT.. iii
 • DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.. iv
 • DANH MỤC HÌNH.. v
 • MỞ ĐẦU.. 1
 • Lý do chọn đề tài; 1
 • Mục tiêu nghiên cứu: 1
 • Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: 1
 • Phạm vi giới hạn nghiên cứu: 2
 • Kết cấu của đề tài nghiên cứu: 2
 • NỘI DUNG.. 3
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN.. 3
 • 1.1 Dược phẩm.. 3
 • 1.1.1. Khái niệm về Dược phẩm
 • 1.1.2. Vị trí, vai trò của dược phẩm.. 4
 • 1.1.3.  Đặc điểm của dược phẩm.. 4
 • 1.2. Luật dược 2005: 7
 • 1.2.1. Sự cần thiết của Luật dược. 7
 • 1.2.2. Các quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật dược. 8
 • 1.2.3. Nội dung cơ bản của Luật dược. 9
 • 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường dược phẩm.. 9
 • 1.3.1. Các nhân tố khách quan. 9
 • 1.3.2. Các nhân tố chủ quan. 14
 • CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU THỊ TRƯỜNG DƯỢC PHẨM THEO LUẬT DƯỢC 2016 TẠI TP HCM    16
 • 2.1 Tổng quan thị trường dược phẩm theo luật dược 2005: 16
 • 2.1.1. Tổng quan thị trường dược phẩm: 16
 • 2.1.2. Tình hình thực hiện luật dược 2005: 19
 • 2.1.2.1. Các quy định pháp lý điều chỉnh và quản lý thị trường dược phẩm Việt Nam.. 19
 • 2.1.2.2. Tình hình thực hiện Luật dược 2005. 21
 • 2.2. Thị trường dược phẩm theo luật dược 2016 tại TP HCM: 28
 • 2.3 Khó khăn  thách thức. 33
 • CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ 36
 • 3.1. Mục tiêu. 36
 • 3.1.1. Đối với quản  lý nhà nước: 36
 • 3.1.2. Đối với Doanh Nghiệp : 36
 • 3.2. Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng Luật 37
 • 3.3.Kiến nghị: 39
 • 3.3.1. Công tác quản lý nhà nước. 39
 • 3.3.2. Đẩy mạnh liên kết: 40
 • 3.3.3. Công tác đảm bảo chất lượng Thuốc. 41
 • 3.3.4.  Công tác đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn. 42
 • 3.3.5. Một số giải pháp khác. 43
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 44

Danh mục từ viết tắt trong khóa luận luật dược 2016

 • GPP Thực hành tốt nhà thuốc
 • KTTT Kinh tế thị trường
 • CNXH Chủ nghĩa xã hội
 • TP Thành phố
 • TT Thông tư
 • WHO Tổ chức y tế thế giới
 • HCM Hồ Chí Minh
 • TW Trung ương
 • QH Quốc hội

Lý do chọn đề tài

Luật dược 2005 được ban hành đã đánh dấu một mốc quan trọng trong hệ thống pháp luật về dược, là cơ sở pháp lý cao nhất thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về quản lý hoạt động dược. Qua 10 năm thực hiện, Luật dược đã đạt được những mục tiêu đặt, cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về dược, bảo đảm quyền của người dân được sử dụng thuốc chất lượng, hợp lý, an toàn, hiệu quả với giá có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật Dược 2005 đã bộc lộ một số vướng mắc do không còn phù hợp. Vì vậy, Luật dược 105/2016/QH13 ngày 6/4/2016 do quốc hội ban hành nhằm khắc phục các hạn chế của Luật dược 2005 đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho ngành dược Việt Nam trên con đường phát triển và hội nhập với các nước trong khu vực, trên thế giới. Đó cũng chính là lí do vì sao em chọn đề tài “Tìm hiểu thị trường dược phẩm hiện nay theo Luật dược năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài khóa luận của mình.

2. Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá kết quả việc thực hiện Luật Dược năm 2005 và Luật Dược năm 2016 làm cơ sở đề xuất sửa đổi, điều chỉnh Luật Dược đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới.
Đề xuất nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi Luật Dược

3. Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu:

Việc ban hành Luật Dược năm 2016 tạo điều kiện thuận lợi cho ngành Dược Việt Nam phát triển và hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Luật Dược và các văn bản dưới Luật cho thấy nảy sinh một số khó khăn, bất cập. Mặt khác, trước những biến đổi của tình hình phát triển kinh tế xã hội, diễn biến nhanh chóng của quá trình hội nhập và toàn cầu hóa, việc thực hiện các cam kết quốc tế cũng như tình hình hoạt động kinh doanh, cung ứng thuốc, Luật Dược đã bộc lộ một số bất cập nhất định đòi hỏi phải có sự nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp. Vì vậy, việc tìm hiểu thị trường dược phẩm theo Luật dược năm 2016 là cần thiết.

4. Phạm vi giới hạn nghiên cứu thị trường dược phẩm hiện nay theo Luật dược năm 2016

Phạm vi nghiên cứu được xác định theo các nội dung quy định trong Luật Dược. Theo đó, Dược là thuốc và hoạt động liên quan đến thuốc. Thuốc bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, trừ thực phẩm chức năng. Việc đánh giá được tiến hành trên phạm vi TP HCM thông qua việc tổng hợp, phân tích các báo cáo đánh giá của các Bộ, ngành, đơn vị liên quan và số liệu khảo sát từ tất cả các Sở Y tế và các doanh nghiệp sản xuất thuốc trong cả nước.

5. Kết cấu của đề tài nghiên cứu:

Nội dung đề tài gồm 3 chương
Chương 1: Cơ sở lý luận
Chương 2: Tìm hiểu thị trường dược phẩm theo Luật dược 2016
Chương 3: Kiến nghị

 

 

 

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About admin

Check Also

Luận văn: Quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam, 2019, HOT!

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!