Chat Zalo
0932091562"
Home / TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LÀM LUẬN VĂN / Kế Toán Nguồn Kinh Phí Hoạt Động Và XĐKQ Hoạt Động Kinh Doanh Tại Bệnh Viện Quận

Kế Toán Nguồn Kinh Phí Hoạt Động Và XĐKQ Hoạt Động Kinh Doanh Tại Bệnh Viện Quận

Kế Toán Nguồn Kinh Phí Hoạt Động Và Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Đối Với Hoạt Động Kinh Doanh Tại Bệnh Viện Quận, là một trong những đề tài được rất nhiều các bạn học viên lựa chọn để làm bài luận văn. Để có thể làm tốt bài luận văn kế toán, Luận văn Panda có chia sẻ đến các bạn học viên một mẫu đề cương chi tiết nhất, giúp các bạn tham khảo được tốt hơn nhé.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỆNH VIỆN QUẬN

 • Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Bệnh viện Quận
 • Chức năng và quyền hạn của Bệnh viện Quận
 • Bộ máy quản lý và cơ chế của Bệnh viện Quận
 • Sơ đồ cơ cấu tổ chức đơn vị
 • Mối quan hệ giữa các phòng ban
 • Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận, vị trí
 • Tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện Quận
 • Tổ chức bộ máy kế toán
 • – Hình thức tổ chức bộ máy kế toán (Sơ đồ)
 • – Cơ cấu phòng kế toán
 • – Quyền hạn và nhiệm vụ của từng kế toán viên
 • Hình thức sổ kế toán
 • – Hình thức áp dụng (Sơ đồ)
 • – Các loại sổ
 • – Trình tự ghi sổ
 • Hệ thống chứng từ.
 • Hệ thống tài khoản.
 • Hệ thống báo cáo kế toán
 • Chính sách kế toán áp dụng
 • Các quy định pháp lý có liên quan đến công tác kế toán, tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp y tế công lập
 • Một số hạn chế trong công tác kế toán đối với việc thực hiện tự chủ chi thường xuyên tại bệnh viện

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 • NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 • Khái niệm
 • – Nguồn kinh phí là gì?
 • – Nguồn kinh phí hoạt động là gì?
 • – Lập dự toán về kinh phí hoạt động
 • – Tạm ứng kinh phí hoạt động từ kho bạc
 • – Kết quả hoạt động kinh doanh
 • Quy trình lập dự toán, thực hiện kinh phí hoạt động và lập báo cáo tài chính xác định kết quả kinh doanh
 • – Lập dự toán
 • – Thực hiện dự toán
 • – Lập báo cáo tài chính
 • Phân loại nguồn kinh phí hoạt động
 • – Nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên
 • – Nguồn kinh phí hoạt động không thường xuyên
 • Ý nghĩa và tầm quan trọng của nguồn kinh phí hoạt động trong đơn vị công
 • Ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xác định kết quả kinh doanh trong đơn vị công
 • Nhiệm vụ kế toán nguồn kinh phí hoạt động và xác định kết quả kinh doanh
 • KẾ TOÁN LẬP DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
 • 2.2.1. Chứng từ sử dụng
 • 2.2.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (sơ đồ hạch toán kế toán hoặc mẫu biểu)
 • KẾ TOÁN THỰC HIỆN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
 • 2.3.1. Chứng từ sử dụng
 • 2.3.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.3.3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (sơ đồ hạch toán kế toán hoặc mẫu biểu)
 • KẾ TOÁN TẠM ỨNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG TỪ KHO BẠC
 • Chứng từ sử dụng
 • Tài khoản sử dụng
 • Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (sơ đồ hạch toán kế toán hoặc mẫu biểu)
 • KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
 • 2.5.1. Tài khoản sử dụng
 • 2.5.2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (sơ đồ hạch toán kế toán hoặc mẫu biểu)
 • TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ XÁC ĐỊNH KỆT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI BỆNH VIỆN QUẬN

 • ĐẶC ĐIỂM VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ
 • Đặc điểm về loại hình hoạt động
 • Đặc điểm về nguồn ngân sách
 • Các quy định cụ thể về mức nhận, nộp ngân sách đối với nguồn kinh phí
 • Các mẫu biểu sử dụng có liên quan
 • KẾ TOÁN LẬP DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
 • 3.2.1. Nội dung kế toán lập dự toán kinh phí hoạt động
 • 3.2.2. Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng
 • 3.2.3. Hạch toán một số nghiệp vụ minh họa (sơ đồ hạch toán kế toán hoặc mẫu biểu)
 • KẾ TOÁN THỰC HIỆN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
 • 3.3.1. Nội dung kế toán thực hiện kinh phí hoạt động
 • 3.3.2. Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng
 • 3.3.3. Hạch toán một số nghiệp vụ minh họa (sơ đồ hạch toán kế toán hoặc mẫu biểu)
 • KẾ TOÁN TẠM ỨNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG TỪ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
 • Nội dung kế toán tạm ứng kinh phí hoạt động từ kho bạc nhà nước
 • Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng
 • Hạch toán một số nghiệp vụ minh họa (sơ đồ hạch toán kế toán hoặc mẫu biểu)
 • KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 • Nội dung kế toán lập báo cáo tài chính và xác đinh kết quả hoạt động kinh doanh
 • Chứng từ sử dụng và tài khoản sử dụng
 • Hạch toán một số nghiệp vụ minh họa (sơ đồ hạch toán kế toán hoặc mẫu biểu)
 • TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

 • NHẬN XÉT
 • 4.1.1. Ưu điểm
 • 4.1.2. Nhược điểm
 • KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN

Kế Toán Nguồn Kinh Phí Hoạt Động Và Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Đối Với Hoạt Động Kinh Doanh Tại Bệnh Viện Quận, để có thể làm được một bài luận văn kế toán không phải là việc dễ dàng. Tuy nhiên, khi bạn thuê dịch vụ thì mọi chuyện đều trở nên đơn giản hơn nhiều, và ở dịch vụ viết thuê luận văn kế toán, sẽ giúp bạn hoàn thành bài luận văn đạt kết quả tốt nhất.

Giá Tài Liệu Này: 20000 VNĐ

thanh toán

About admin

Check Also

Ý nghĩa và Phân loại hiệu quả hoạt động kinh doanh

Phân loại hiệu quả hoạt động kinh doanh là gì? Ý nghĩa của việc nâng cao …

error: Content is protected !!