Chat Zalo
0932091562"
Home / Quản trị kinh doanh / Chuyên đề Quản trị nhân sự tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam

Chuyên đề Quản trị nhân sự tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam

Chọn từ khóa dưới 10 từ, từ khóa không chứa tên công ty:  Chuyên đề Quản trị nhân sự

Thẻ meta không có chứa từ khóa: Chuyên đề Quản trị nhân sự

Ở thẻ meta nên ghi là tải bài mẫu, hoặc tải tên sách, rồi nêu ra là còn mẫu miễn phí khá, hoặc về khái niệm thì nêu lê khái niệm như bài tâm lý quản trij doanh nghiệp. nhưng phải chứa từ khóa..bla bla…. Chú ý các thẻ meta các bài không giống nhau

Ví dụ bài này: Tải MIỄN PHÍ bài mẫu Đề tài thực trạng hoạt động kinh doanh tại công ty Nam Sơn, và các tài liệu miễn phí khác cho sinh viên.

Chữ download in đậm + bôi đỏ + Chọn heading 1

Chia sẻ MIỄN PHÍ cho các bạn sinh viên, học sinh tài liệu: Đề tài Quản trị nhân sự tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam, được tham khảo từ nguồn Internet. Các bạn sinh viên, học sinh tham khảo và tải về MIỄN PHÍ nhé (nút DOWNLOAD ở cuối bài).

Đây là nguồn tài liệu MIỄN PHÍ cho các bạn học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên,… Được cập nhật hàng ngày với đầy đủ các loại tài liệu Quản trị kinh doanh, kế toán kiểm toán, kinh tế vĩ mô, Tài chính ngân hang, quản trị ngoại thương,…

Hãy truy cập vào đường link sau đây để tìm và download tài liệu hoàn toàn MIỄN PHÍ nhé: https://tailieumienphi.edu.vn.
Sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn cho nhóm chúng tôi tiếp tục tạo dựng và phát triển nên trang web này.

Kết quả hình ảnh cho quản trị nhân sự

Sau đây xin trích dẫn một phần tài liệu Đề tài Quản trị nhân sự tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Quản trị nhân sự là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, vì “ mọi quản trị suy cho cùng cũng là quản trị con người”. Nó bao gồm những vấn đề như tâm lý, sinh lý, triết học, đạo đức…Tuy nhiên nó lại là vấn đề bức thiết đối với mỗi doanh nghiệp trong cơ chế thị trường hiện nay. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải đặt yếu tố nguồn lực lên hàng đầu bởi vì tài nguyên con người là vô cùng quí giá. Chính vì thế công tác quản lí nhân sự trong mỗi công ty là yếu tố vô cùng quan trọng góp phần tạo nên sức mạnh của mỗi công ty.Vì vậy quản trị nhân sự có mặt trong bất kỳ một tổ chức hay một doanh nghiệp nào, nó có mặt ở tất cả các phòng ban, các đơn vị.

Tầm quan trọng của yếu tố con người trong bất cứ một doanh nghiệp hay một tổ chức nào dù chúng có tầm vóc lớn đến đâu, hoạt động trong bất cứ một lĩnh vực nào cũng là một thực tế hiển nhiên không ai phủ nhận được. Trong doanh nghiệp mỗi con người là một thế giới riêng biệt nếu không có hoạt động quản trị thì ai thích làm gì thì làm, mọi việc sẽ trở nên vô tổ chức, vô kỷ luật, công tác quản trị nhân sự sẽ giúp giải quyết vấn đề này, nó là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp.

Chính vì cảm nhận thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết phải có công tác quản trị nhân sự trong bất cứ một doanh nghiệp nào cho nên tôi đã lựa chon đề tài: “Quản trị nhân sự tại Tổng  công ty xăng dầu Việt Nam ”.

CHƯƠNG  1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
1. Lý luận chung về quản trị:1.1. Khái niệm và vai trò của quản trị nhân sự:

1.1.1. Khái niệm quản trị nhân sự:  Nhân sự là một trong các nguồn lực quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của bất kỳ một doanh nghiệp nào. Vì vậy vấn đề nhân sự luôn được quan tâm hàng đầu.Quản trị nhân sự được hiểu là một trong các chức năng cơ bản của quá trình quản trị, giải quyết tất cả các vấn đề liên quan tới con người gắn với công việc của họ trong bất cứ tổ chức nào.Quản trị nhân sự là một hoạt động vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật vì quản trị nhân sự là một lĩnh vực gắn bó nhiều đến văn hoá tổ chức và chứa đựng nhiều giá trị nhân văn hơn bất cứ một lĩnh vực quản trị nào khác.

1.1.2. Vai trò của quản trị nhân sự:

Yếu tố giúp ta nhận biết được một xí nghiệp hoạt động tốt hay không hoạt động tốt, thành công hay không thành công chính là lực lượng nhân sự của nó- những con người cụ thể với lòng nhiệt tình và óc sáng kiến. Mọi thứ còn lại như: máy móc thiết bị, của cải vật chất, công nghệ kỹ thuật đều có thể mua được, học hỏi được, sao chép được, nhưng con người thì không thể. Vì vậy có thể khẳng định rằng quản trị nhân sự có vai trò thiết yếu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Quản trị nhân sự gắn liền với mọi tổ chức, bất kỳ một cơ quan tổ chức nào cũng cần phải có bộ phận nhân sự. Quản trị nhân sự  là một thành tố quan trọng của chức năng quản trị, nó có gốc rễ và các nhánh trải rộng khắp nơi trong mọi tổ chức. Quản trị nhân sự  hiện diện ở khắp các phòng ban, bất cứ cấp quản trị nào cũng có nhân viên dưới quyền vì thế đều phải có quản trị nhân sự. Cung cách quản trị nhân sự  tạo ra bầu không khí văn hoá cho một doanh nghiệp . Đây cũng là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp .        Quản trị nhân sự có vai trò to lớn đối với hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, nó là hoạt động bề sâu chìm bên trong doanh nghiệp nhưng lại quyết định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp .

1.2. Các nội dung chủ yếu của quản trị nhân sự:Nội dung của quản trị nhân sự có thể khái quát theo sơ đồ sauSơ đồ

1: Nội dung chủ yếu của quản trị nhân sự:

1.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân sự:

1.3.1. Khái niệm: Hiệu quả quản trị nhân sự của doanh nghiệp là hiệu quả phản ánh kết quả thực hiện các mục tiêu về nhân sự mà chủ thể đặt ra trong một giai đoạn nhất định trong quan hệ với chi phí để có được kết quả đó.

1.3.2.  Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân sự:

Hiệu quả quản trị nhân sự của doanh nghiệp được đánh giá thông qua một hoặc một số chỉ tiêu nhất định, những chỉ tiêu hiệu quả này phụ thuộc chặt chẽ vào các mục tiêu hoạt động của các chủ thể hiệu quả. Các mục tiêu đó thường là các mục tiêu sau đây:- Chi phí cho lao động nhỏ nhất- Giá trị ( lợi nhuận ) do người lao động tạo ra lớn nhất- Đạt được sự ổn định nội bộ, tạo việc làm đầy đủ cho người lao động và không có tình trạng dư thừa lao động.- Người lao động làm đúng ngành nghề đã được học của mình.- Nâng cao chất lượng lao động.- Tăng thu nhập của người lao động.- Đảm bảo công bằng giữa những người lao động.- Đảm bảo sự đồng thụân của người lao động. Thái độ chấp hành và trung thành của người lao động đối với doanh nghệp.

Các mục tiêu trên có thể quy tụ thành các mục tiêu cơ bản, quyết định sự tồn tại của một doanh nghiệp đó là đảm bảo nguồn nhân sự có chất lượng, trình độ để thực hiện công việc và có thái độ chấp hành, trung thành với doanh nghiệp đồng thời đạt được sự ổn định nhân sự.

2. Nội dung của quản trị nhân sự:

2.1. Phân tích công việc:

2.1.1. Khái niệm và mục đích của việc phân tích công việc:

2.1.1.1. Khái niệm:

Phân tích công việc là việc tìm hiểu và xác định nội dung, đặc điểm của từng công việc, đo lường giá trị và tầm quan trọng của nó để đề ra các tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất mà người thực hiện công việc cần phải có. Phân tích công việc là một nội dung quan trong của quản trị nhân sự , nó ảnh hưởng trực tiếp đến các nội dung khác của quản trị nhân sự .

2.1.1.2. Mục đích:  – Đưa ra các tiêu chuẩn cần thiết để tiến hành tuyển dụng nhân sự sao cho việc tuyển dụng nhân sự đạt kết quả cao nhất. – Chuẩn bị nội dung đào tạo và bồi dưỡng trình độ để đáp ứng yêu cầu của công việc. – Phân tích công việc làm căn cứ để xây dựng và đánh giá hiệu quả công việc. Ngoài ra nó còn giúp cho việc nghiên cứu và cải thiện điều kiện làm việc. – Cung cấp các tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng thực hiện công việc.

2.1.2. Nội dung của phân tích công việc : Sơ đồ 2: Nội dung phân tích công việc:

2.2. Tuyển dụng nhân sự :Trong một doanh nghiệp, công tác tuyển dụng nhân sự thành công tức là tìm được những người thực sự phù hợp với công việc có ý nghĩa rất to lớn. Doanh nghiệp nhận được một nguồn nhân sự xứng đáng, hoàn thành tốt công việc được giao góp phần vào việc duy trì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bản thân những người được tuyển vào công việc phù hợp với năng lực và sở trường của mình sẽ rất hứng thú và an tâm với công việc. Ngược lại nếu việc tuyển dụng nhân sự không được thực hiện đúng thì sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tác động trực tiếp tới công ty và người lao động.

2.2.1.Nguồn tuyển dụng:

2.2.1.1. Nguồn tuyển dụng từ trong nội bộ doanh nghiệp : Tuyển dụng nhân sự trong nội bộ doanh nghiệp thực chất là quá trình thuyên chuyển đề bạt, cất nhắc từ bộ phận này sang bộ phận khác, từ công việc này sang công việc khác, từ cấp này sang cấp khác.

2.2.1.2   Nguồn tuyển dụng nhân sự từ bên ngoài doanh nghiệp : Là việc tuyển dụng nhân viên từ thị trường lao động bên ngoài doanh nghiệp . Ưu điểm: – Giúp doanh nghiệp thu hút được nhiều chuyên gia, những nhân viên giỏi, qua đó tuyển chọn vào các chức danh phù hợp. – Các nhân viên mới thường tỏ ra năng nổ, chứng minh khả năng làm việc của mình bằng công việc cụ thể cho nên hiệu quả sử dụng lao động rất cao. Nhược điểm :- Đó là người được tuyển dụng phải mất một thời gian để làm quen với công việc và doanh nghiệp. Do đó họ có thể chưa hiểu rõ được mục tiêu, lề lối làm việc của doanh nghiệp, điều này có thể dẫn đến những sai lệch và cản trở nhất định.- Ngoài các hình thức tuyển dụng trên còn có các hình thức thu hút ứng cử viên từ bên ngoài: thông qua quảng cáo, thông qua văn phòng dịch vụ lao động, tuyển sinh viên tốt nghiệp từ các trường Đại học và một số hình thức khác.

2.2.1.Nội dung của tuyển dụng nhân sự  :    Sơ đồ :  Nội dung chủ yếu của tuyển dụng nhân sự:

Ngoài ra, còn có các bài báo cáo Khóa Luận tốt nghiệp đại học, Luận Văn tốt nghiệp thạc sĩ, Đồ Án môn học. Giáo Án Điện Tử mầm non, giáo án mầm non, các kỹ năng mềm cần thiết trong công việc. Các tài liệu chuyên ngành Y Dược Học, Quản Trị Kinh Doanh, Kinh Tế, Thương Mại, Bảo Hiểm, Công Nghệ Thông Tin, Kế Toán, Môi Trường,… Các tài liệu ôn tập học kỳ, các chuyên đề ôn thi tốt nghiệp, đại học. Đặc biệt là ôn thi công chức, một kho các đề thi thử đại học. Bao gồm các môn toán, hóa, lý, sinh, văn, sử, địa, anh văn,… cho các bạn.

Hi vọng sẽ giúp các bạn tải được tài liệu miễn phí hữu ích nhất cho mình. Chúc các bạn học tốt !

– DOWNLOAD –

Giá Tài Liệu Này: 100000 VNĐ

thanh toán

About admin

Check Also

Một số giải pháp nâng cao văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần thương mại và Sản Xuất TPC

  LỜI MỞ ĐẦU 2.2.1. Tính cấp thiết của đề tài Toàn cầu hoá và …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!