Chat Zalo
0932091562"
Home / TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LÀM LUẬN VĂN / Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Nguồn Nhân Lực Tại Nhà Hàng Buffet

Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Nguồn Nhân Lực Tại Nhà Hàng Buffet

Báo Cáo Thực Tập Thực Trạng Và Giải Pháp Nguồn Nhân Lực Tại Nhà Hàng Buffet, là một trong nhiều đề tài báo cáo thực tập được tailieumienphi.edu.vn chia sẻ.

Do thời gian tailieumienphi.edu.vn không có nhiều, cho nên mình mới chỉ làm được đề cương chi tiết. Ngoài ra, nếu bạn nào có nhu cầu hoàn thiện bài báo cáo thực tập về nguồn nhân lực tại nhà hàng, hay tại công ty có thể liên hệ trực tiếp với mình để được hỗ trợ làm bài tốt nhất nhé.

Lời mở đầu

 1. Lí do chọn đề tài
 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
 3. Đối tượng nghiên cứu
 4. Phạm vi nghiên cứu
 5. Phương pháp nghiên cứu
 6. Nội dung nghiên cứu

Chương 1: Cơ sở lí luận

 • Cái khái niệm và đặc điểm của kinh doanh nhà hàng
 • Khái niệm nhà hàng và kinh doanh nhà hàng
 • Đặc điểm của hoạt động kinh doanh nhà hàng
 • Khái nhiệm vể nhân lực và đặc điểm nhân lực trong nhà hàng
 • Khái niệm về nhân lực trong nhà hàng
 • Đặc điểm của nhân lực trong nhà hàng
 • Công tác quản trị nhân lực nhà hàng
 • Khái niệm
 • Nội dung của quản trị nhân lực trong nhà hàng
 • Nguyên tắc quản trị nguồn nhân lực
 • Ý nghĩa và tầm quan trọng của vấn đề quản trị nguồn nhân lực

Chương 2: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực

 • 1.Giới thiệu tổng quan về nhà hàng
 • 1.1. Giới thiệu sơ lược về nhà hàng
 • 1.1.1.  Lịch sử hình thành và phát triển
 • 1.1.2. Không gian nhà hàng
 • 1.1.3. Địa chỉ nhà hàng
 • 1.2. Các lĩnh vực kinh doanh của nhà hàng
 • 1.2.1. Chức năng
 • 1.2.2. Nhiệm vụ
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức của nhà hàng
 • 1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
 • 1.3.2. Nhiệm vụ và chức năng của từng bộ phận trong nhà hàng
 • 1.4. Tình hình nhân sự
 • 1.4.1. Nguồn lực về nhân sự
 • 1.4.2. Cơ cấu lao động nhà hàng và trình độ nhân viên trong nhà hàng
 • 1.5. Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh nhà hàng
 • 1.5.1. Tình hình hoạt động kinh doanh nhà hàng
 • 1.5.2. Kết quả hoạt động kinh doanh nhà hàng
 1. Thực trạng quản trị nguồn nhân lực của nhà hàng
 • 2.1. Hoạt định nguồn nhân sự
 • 2.2. Phân tích công việc
 • 2.3. Công tác tuyển dụng của nhà hàng
 • 2.4. Công tác đào tạo, phát triển nhân lực
 • 2.5. Công tác phân công, bố trí lao động
 • 2.6. Công tác duy trì, củng cố nguồn nhân lực
 • Đãi ngộ vất chất
 • Đãi ngộ phi vật chất
 • 2.7. Đánh giá hiệu quả lao động
 • 2.8. Tiền lương, chính sách khen thưởng, kỷ luật, đãi ngộ
 • 3. Nhận xét chung về công tác quản trị nhân lực tại nhà hàng
 • 3.1. Điểm mạnh
 • 3.1.1. Về đội ngũ lao động
 • 3.1.2. Về năng lực quản lý nhân sự
 • 3.2. Điểm yếu

Chương 3: Giải pháp và kiến nghị

 • Phương hướng
 • Mục tiêu
 • Kế hoạch phát triển của nhà hàng
 • Kinh nghiệm đạt được
 • Giải pháp
 • Kiến nghị
 • Đối với nhà trường
 • Đối với nhà hàng

Kết luận

Trên đây là đề tài Báo Cáo Thực Tập Giải Pháp Nguồn Nhân Lực Tại Nhà Hàng Buffet, nếu như bạn nào còn đang gặp khó khăn trong việc làm bài báo cáo thực tập thì liên hệ với dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập để được hỗ trợ tốt nhất về bài làm nhé.

Giá Tài Liệu Này: 20000 VNĐ

thanh toán

About admin

Check Also

Khái niệm và bản chất hiệu quả hoạt động kinh doanh

Khái niệm và bản chất hiệu quả hoạt động kinh doanh là gì? Trong nền …

error: Content is protected !!