Home / vy vy

vy vy

Tài liệu Luật tổ chức tín dụng – Tài liệu tài chính ngân hàng

Luật tổ chức tín dụng

Tài liệu Luật tổ chức tín dụng Điều 1. Phạm vi điều chỉnh,  Điều 2. Đối tượng áp dụng,  Điều 3. Áp dụng Luật các tổ chức tín dụng, điều ước quốc tế, tập quán thương mại quốc tế và các luật có liên quan Tài liệu Luật tổ chức …

Xem thêm »

Tài liệu ôn thi công chức Ngân hàng nhà nước – SV Tài Chính ngân hàng

Tài liệu ôn thi công chức Ngân hàng nhà nước

Tài liệu ôn thi công chức Ngân hàng nhà nước như Đề thi Lý thuyết Tài chính Tiền tệ, Phần I:  Câu hỏi lựa chọn, Chương 2: Tài chính doanh nghiệp, Chương 3: Ngân sách Nhà nước, … Tài liệu ôn thi công chức Ngân hàng nhà nước – SV Tài Chính …

Xem thêm »

Danh sách các ngành nghề theo khối – ĐH – CĐ tại Việt Nam

Danh sách các ngành nghề theo khối

Danh sách các ngành nghề theo khối như 51140201- giáo viên mầm non, 51140231- sư phạm tiếng anh, 51220201- tiếng anh, 51220203- tiếng Pháp,… Danh sách các ngành nghề theo khối – ĐH – CĐ tại Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 14 /2010/TT-BGDĐT ngày 27 / 4 / 2010 của …

Xem thêm »
error: Content is protected !!
@ copyright